Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 17. mai 2017

18 mai 2017 - Sten Nilsson: Bildet av kvinnen [Maria] med barnet ble tilbedt lenge før Kristus

Den okkulte enhet
Når folk hadde adoptert denne religionen, var de ikke lenger babylonerne, assyrerne og egypterne, Semiramis var folkets forbilde på utemmet begjær og tøylesløshet, og hun ble tilbedt som "Rea, mor til gudene". Prostitusjon var obligatorisk i denne religionen. Semiramis skapte Babylon om til avgudsdyrkelsens og begjærets hovedstad.
men de var medlemmer av et nytt brorskap, hvor pavens ord var ugjendrivelige. Folks religiøse tilbedelse gjaldt den suverene "far", "Himmelens dronning" og hennes sønn. De to sistnevnte var faktisk de eneste som var gjenstand for deres tilbedelse. Det ble proklamert at den suverene "Far" ikke blandet seg i de dødelige menneskers virksomhet. 

I Nimrods dager spredde denne kulten seg og hadde stor makt blant menneskene, før forvirring av sråket spredte folkene på jorden. Dette forklarer hvorfor religioner i alle hedenske land, tradisjoner og skikker er lik de som var i Babylon. Dette babylonske systemet av religion antas å ha kommet fra de falne englene og demoner. Målet ved dette religiøse systemet var å få makt over alle folkene i verden. Nimrod var Satans første forsøk på å reise opp en universell hersker, som gjennom han, kunne ha absolutt kontroll over alle mennesker. Dette mislyktes ikke bare på grunn av språkbarrieren, men også fordi Gud har sørget for at en gren av Sems familie bosatte seg i samme land. Og snart ville det være en mann fra utkanten av Babylon som het Abram, som ble Ur-far til det folket som vil motta Guds løfte om kvinnens Sæd (Oa: 1 Mos. 3:15, om kvinnens ætt). Selv da folkene ble spredt over jorden, Babylon fortsatte å være "Satans bolig", inntil byen ble hærtatt av den store Xerxes 1, år 487 f.Kr..

Utvist fra Babylon
Det babylonske presteskapet ble deretter tvunget til å forlate Babylon. De flyttet til Aristoteles, som ble deres hovedkvarter i en liten tid. Deretter, når Attalus, paven og kongen av Pergamon, døde i år 133 f.Kr., testamenterte han den babylonske hovedansvaret til Roma. 

Når etruskerne (Oa: En av den opprinnelige folket i Italia) kom til Italia fra Lydia, et sted i nærheten av Pergamon (Oa: Dagens Tyrkia),  tok disse med seg den babylonske Mysteri religionen og dens ritualer. De satte en pave over sitt presteskap med makt over deres liv og død. Senere, aksepterte Roma denne paven som sin sivile regent. Julius Cæsar ble gjort til den øverste suverende øversteprest etruskiske babylonske ordenen og dermed ble dermed arving til de rettigheter og titler, som Attalus hadde testamentert til Roma. På denne måten ble den første romerske keiser leder av det babylonske presteskapet, og Roma var Babylons etterfølger, med Pergamon som sete for kulten.

I 218 e.Kr. valgte den romerske hæren en mann til keiser, som var yppersteprest i den egyptiske grenen av Babylonismen. Kort tid etterpå utnevnte romerne ham til pave, og dermed fikk de to vestlige delene av det babylonske apostolatet sitt sete i de romerske keiserne, som beholdt dette embetet til år 376 e.Kr. da keiser Gratian, fordi han var en ivrig kristen, nektet å inneha dette embedet fordi han innså at Babylonismen i natur var hedensk. Etter en periode med forvirring, ble det valgt en erstatter i embedet. Det ble Demasus, biskop for den kristne kirken i Roma, som ble valgt til embedet. Han hadde vært biskop i tolv år, ettersom han ble valgt til embedet under innflytelse av munkene i "Mount Carmel", en institusjon som tilhører den babylonske religionen, som opprinnelig ble grunnlagt av dronning Jesabels prester.

Okkultisme og kirken foren dere!
Dermed i år 378 e.Kr., så ble det babylonske religiøse systemet en del av den kristne kirke. Dette fordi biskopen av Roma, som senere ble leder for den organiserte kirken, var allerede yppersteprest i den babylonske ordenen. All undervisning fra det hedenske Babylon og Roma ble etter hvert opptatt i den kristne religions organisasjonen. Kort tid etter at Demasus ble pave, begynte Babylons ritualer å komme frem. Den romerske kirkens gudsdyrkelse ble Babylonsk, og under hans tid ble de hedenske templene restaurert og pyntet på, og ritualene ble bekreftet. 

På grunn av alt dette fikk det korrupte religionssytemet, symbolisert ved en kvinne med et gullbeger i sin hånd, noe som forgifter alle nasjoner med sitt horeliv, av Gud navnet: "Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden" (Åp. 17:5). 

Når kirken i Rom hadde vært en del av den uhellige union med den babylonske Mysterie religion og kalte seg den generelle, / katolske / Kirke, begynte de virkelig mørke middelalder, hvor det åndelig mørket fortsatt henger over mange institusjonelle kirker med menigheter omringet av vegger, tilsvarende de som Nimrod reiste for å beskytte sine byer fra fiendtlige angrep.
 
Det skjer igjen!
I det åndelige halvmørket begynner man i vår tid å rope til den katolske kirke med et forespørsel om en "samtale", som betyr et ønske om å kunne tilnærme seg hverandre. Hva betyr dette for den frie evangeliske kirke? Det er ikke vanskelig å forstå. Den evangelisk menighet bekjennelse er at Jesus Kristus er Herre. Men den katolske kirken dyrker Himmeldronningen, men under det beskyttende navnet Maria, Guds mor. Bildet av kvinnen med barnet ble tilbedt lenge før Kristus. 

Den opprinnelige moren var Semiramis, Nimrods dronning, som var mønsteretbildet for den tøylesløse skjøgen. Hun ble identifisert med Venus, urenhetens mor. Den samme kvinnen med barnet og begeret tilbads praktisk talt over hele verden under forskjellige navn. I Egypt tilba mor og barn under nevnte Isis og Osiris; i India Isi og Iswara; i Øst-Asia Sybele og Deoris; i hedenske Roma, Fortuna og Jupiter; Hellas Ceres eller Irene med Platus i armene. Shing Moo, Kinas åndelige mor, er også representert med et barn i armene.

Hvor fikk disse nasjonene denne felles urmoder om ikke nettopp fra Babylon? Tilbedelsen av Maria som Guds Mor og med en gutt på hans kne, har sin opprinnelse fra Babylon. I Bibelen finnes det ikke spor av en slik tilbedelse. Listen over vranglæren i den kirken, som forener seg med den babylonske mysterie religionen, kan gjøres så lang som helst. Vi vil bare nevne noen dogmer, som ulike paver introduserte til minne om seg selv.

 • De eldste, ubibelske læren er bønner til de døde og korsets tegn - et tegn som ikke har noe med Kristi kors å gjøre, uten er bokstaven T i den mystiske "Tau" i den babylonske kulten.
 • Tilbedelsen av Maria, Jesu mor, og bruken av tittelen Guds Mor begynte i 381 e.Kr. og ble et annerkjent dogme på kirkemøtet i Efesus i år 431 e.Kr.
 • Presteklær og kapper ble innført på 500-tallet.
 • Læren om skjærsilden ble vedtatt i 593, da Gregor den store var pave.
 • Bønner til Maria begynte 600 år etter Kristus.
 • Pave Tittelen har en hedensk opprinnelse og ble først gitt til biskopen av Roma i år 600.
 • Tilbedelse av korset, bilder og relikvier ble autorisert i 787.
 • Kanonisering av døde mennesker begynte med pave Johannes XV i 995.
 • Sølibat for prestene ble lov i år 1079, da pave Boniface var pave.
 • Nattverd-dogmen at brødet under messen ble forvandlet til Kristi fysiske kroppen for å bli spist levende, ble godkjent av pave Innocent III i 1215. Den lever av nattverd brød var noe som paven Honoratius funnet å innføre Kirken i 1220. Den katolske kirke tilbad dermed en Gud, som var gjort i et bakeri!
 • Bibelen ble forbudt å bli lest av legfolk og forbudt på kirkemøtet i Toledo i 1229
 • Læren om skjærsilden ble proklamert som kirkens trosbekjennelse på kirkemøtet i Firenze i 1439
 • Pavens ufeilbarlighet ble proklamert som dogme i 1870 av Pius IX. Og så sent som i 1931, Pius XI bekreftet at læren om at Maria er Guds Mor.
Hvilke religiøse dårskap skal bli proklamert neste gang? Kanskje at den svenske kirken og frikirkene, som nå søker "samtale" skal få pavens tilgivelse for å ha latt seg bli implantert i det falske oliventreet? 

Jeg leste at Kirkenes Verdensråd ville ha - eller har allerede hatt - samtaler med representanter for islam. Ja, men sikkert nærmer vi oss de siste tiden? Da skal ordet i Åpenbaringen 17: 1-2 bli oppfylt. 

"Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann,   som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin. "


Men det er noen trøst at en av den katolske kirkes store kardinaler, Newman, i sin bok  The Development of Christian Religion  erkjente at «Templer, røkelse, oljelamper, offer for familiens døde, hellig vann, helgen og prosesjoner, velsignelser av plasser, prestlige kapper, innsettelser av den åndelige adelen av prester, munker og nonner, bilde tilbedelse - alt har hedensk opprinnelse "(se side 359).
Sten Nilsson i den katolske kirke og den Røtter

Guds pakt sevenfold  av Sten Nilsson utstedt på Livets Ord forlaget.


tirsdag 16. mai 2017

16 mai 2017 - falske vekkelser?

Jeg har ofte skrevet om det. Og dette er noe man aldri blir helt opplært i, men som ett puzzlespill, så lærer man mer og mer hvordan satan klarer å manipulere ekte trofaste kristne, gjerne folk som er sulten på mer av Gud.

En ekte vekkelse
Jeg mener at etter vekkelsen i Pensacola, som jeg tror var en ekte vekkelse, så har det stort sett ikke vært noe vekkelse eller åndsutgytelse i større omfang, som har vært ekte. Det er bare å peke på Lakeland "vekkelsen" som når man går dypere, var en lettsindig blanding av noe ekte og en god porsjon falsk "vekkelse", og når man går dypere, så kan man vel si at summen var dårlig frukt.

Opprettelse eller villfarelse?
Jeg reagerte også på opprettelsen av frontfiguren Todd Bentley, hvor man ikke pratet om omvendelse, dvs. skill deg fra din nåværende nye kone som du har begått hor med, og gå tilbake til din første kone (som ville ha han tilbake) og dine barn. Nå fulgte jeg ikke med den opprettelsen utført av Rick Joyner. Senere, etter å ha studert Rick Joyner, som virker så ekte, så ekte, så kan jeg ikke noe annet enn å komme tilbake til at det må være en falsk tjeneste. Joyners omgang med det katolske (hvor han er en katolsk ridder og har skumle bønnemøter som ligner på noe som heter Kundalini) så kan jeg ikke noe annet enn å se at dette ikke er bra. 

Vi må huske at Ånden kan vise seg på overnaturlige måter, og ting kan skje, men også satan har ting som etterligner Åndens manifestasjoner. Men det er likevel en stor forskjell på Åndens manifestasjoner og på onde ånders manifestasjoner! Frukten i ettertid, er likevel det største vitnesbyrdet på hvor riktig eller feil ting er. 

Hvorfor så negativ?
Så hvorfor er jeg så kristisk? Hvorfor er jeg så negativ? Man burde jo heller se det positive i alt, som noen sier. Og bare skille det enhver sier, for noe er bra og noe er sikkert mindre bra!  Riktig! Men jeg har hatt denne positive holdningen flere ganger, og det har nesten kostet meg min sjel. Sist var jeg på ett bønnemøte, med en "broder" (jeg håper inderlig at han var det), og han var veldig hengiven i lovsang og en sterk bønnemann. 

Men på ett bønnemøte, som jeg ofret alt for å være med, så møtte jeg veggen. Det var utvilsomt hans omgang med falsk lære når det gjaldt krigføring, som var med å føre meg på fall. Etter det satt jeg å skalv i flere måneder, og kunne bare sove med innsovningstabletter. Jeg var avhengig av tabletter i minst 2 år, før Gud begynte å sette meg i frihet, gjennom ydmykelse og omvendelse. Den friheten kostet meg alt å få tak i (men jeg var desperat, desperat), men det var også en periode hvor Gud begynte å grave ned i dypet på meg selv, ved å se løgnene mine, som bandt meg. Og ut av det, så fikk jeg en renhet i livet mitt, som jeg aldri hadde hatt før. Og jeg fikk også en skarpere nese, for rett og galt (uten at jeg kan skryte av at jeg vet alt. Alt må prøves, også det jeg sier).

Vær Kristisk!
Men det var vår Herre og Jesus som befalte oss å være kritisk. Han profeterte om endetiden, og alle oppadgående kristne vet at vi er i den tiden. Jesus sa "Se til at ikke noen fører dere vill!  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.! Matt. 24:4-5.

Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at selv de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig." Matt 24:23-24.

Og "Men vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvendig er glupende ulver!  Av deres frukter skal dere kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter.  Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter.  Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter. 

Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?  Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra meg, dere som gjorde urett!" Matt. 7:15-23.

Mediter over det Jesus sier om forførelse!
Dette er såpass viktige ord, at vi trenger å meditere og tenker over det Jesus sier her. Jeg har uthevet skriften på visse plasser, for å se hva Jesus la vekt på. Altså, om jeg forstår Jesus rett, skal det stå frem kristne i endetiden, mennesker som skal gjøre STORE tegn og under, de skal kunne drive ut onde ånder, tale profetisk, og likevel, så er det mulige at de selv kan forføre de utvalgte! 

Og eneste måten å kunne skille dette på, er å se hva slags frukter det mennesket bærer inn i andre menneskers hjerter og sinn, og det som kjennetegner de flinkeste forførerne, at de sier "alt det rette", og i tillegg så gjør de mektige gjerninger. De kan profetere, og for å gjøre forvirringen komplett, så vil mange av profetiene være ekte, og de profetiske kunnskapsordene som bringes frem, passer inn i ditt liv. Men likevel, så må du være obs!

Du skal være temmelig skarp om du kan ta de på ordene de sier, for mange av de fremste forførerne, kjenner godt til evangeliets sannheter, men samtidig vil de bruke mange ord, og åndelige ord, uten at de går på dybdene som en god Guds Mann bør gjøre, og så mangler de det dyrebare saltet, som er i de som er Hans utvalgte. Hører du eks. på David Wilkerson, så hører du sann forkynnelse, med kraft, sønderknuselse og profetisk skarphet.

Mangel på gaven til å skille ånder
I den byen jeg bor i, så har jeg til slutt funnet en menighet som jeg opplever at det er mange ekte kristne i. Men de mangler også den profetiske skarpheten. En dag var jeg invitert til flere av lederskapet, og hadde en fin kveld. Men så begynte de å nevne en forfører en hadde møtt nede i gata, som hadde delt ut sin religion. Så satt de lenge og diskuterte dette. For meg ble det komisk, fordi jeg frykter ikke forførelse som kommer fra andre religioner, uansett hva det er. Men jeg frykter andre kristne, som taler i tunger, ber for syke, går ut og vitner, vinner mennesker, gjøre undergjerninger, profeter etc. men likevel ikke har rett hjerte innenfor Jesus og Hans Ord. Det skremmer meg, fordi det finnes så få i Kristi kropp som klarer å skille. Selv jeg har bommet flere ganger. Men jeg bruker å la ting få tid, før jeg finner ut om det er rett eller feil. Mange ting kan virke så riktig, så riktig ved første øyekast, men når du begynner å gå det nærmere til sømmene, så finner du ut hva det egentlig er. Jeg mener ikke at man skal bruke timer for å finne ut ting. Nei, man må ha ett avslappet forhold til det, og bruke både hjerne og ens indre, hjertet.

En skarp iakttager
Min kone er den skarpeste mennesket jeg vet når det gjelder sånne ting. Men hun er stort sett ikke interessert i å prøve å finne ut. Hun er mer opptatt å ta seg av familien. Men jeg viste henne for noen år siden en video fra Manila, hvor sikkert 100.000 mennesker eller mer var samlet til et Benny Hinn korstog, hvor alle stemte i og sang "El Shaddai" og jeg sa til henne: Er det ikke bra? Hun hørte en stund, så sa hun bare "Nei, det er for mye følelser". Så gikk hun. Enkelt og greit. 

Senere lot jeg henne høre David Wilkerson i noen minutter (som hun heller ikke har hørt på før). Så sa hun ganske greit "Det der er ekte". 

Samme gjentok seg når jeg så Lakeland "vekkelsen", hvor jeg da så på tilsammens 5 videoer fra møtene. Og hun så da Todd Bentley (se denne YouTube videon om Todd sin nye kone, ca 2 minutter inn i videoen, hvor hun opererer i en falsk ånd) da hun tilfeldigvis gikk forbi, og sa bare "Han der liker jeg ikke", det var så punktum for henne. Og i ettertid, så har jeg skjønt at dette har vært mye enklere for henne å skille, enn for meg. For meg har ting tatt tid. Men jeg skjønner ting etterhvert. Og tror det er viktig å dele det til andre kristne. 

Se her også David Wilkersons møte om merkelige manifestasjoner
Følelser kan spille oss mange puss
La oss ikke lure av følelser og at det føles godt ut. Fordi satan er spesialist på følelser. Og det kan være enkelt å bedømme i følelser enn i Ånd. Det er så enkelt, at bare de som er mest fri på innsiden og som vandrer i renhet og nær sin Gud, vil kjenne det igjen. Derfor maner bibelen oss til å trekke oss nærmere Gud, for der blir løgnene avslørt!

Møter lagd skreddersydd for dine sjeliske behov Her kan du også se den nye trenden i USA, hvor man lager møter som passer det folk liker av kjødets behageligheter, under banneret kjærlighet (men det er pervertert kjærlighet):
Husk! Når Gud reiser opp tjenester, så vil ikke Ånden la deg får høre det som klør i ditt øre, men det du TRENGER Å FÅ HØRE, så du kan vende deg om, nærmere til Gud, og bære frukt!

Det finnes en ny menighet i distriktet her, som dessverre vi kjenner til pastorparet (de har nettopp ordinert seg selv inn i tjeneste). Og vi vet at siste vi møtte de, så levde de i løgner, de hadde kjølige hjerter, de gjorde forskjell på folk, strevde alltid etter posisjoner uansett hvilken menighet de har vært med i, har falsk lære i sitt hjerte, gjør ting for at andre skal se det og nekter å hilse på oss om vi møter dem! Og jeg hører hele tiden av flere kristne at det er vekkelse der! De flokker seg rundt der, og det skremmer meg! Også ekte kristne går der! Kanskje fordi det føles godt ut? Kanskje fordi kristne ikke klarer å være utenfor ett såkalt kristent fellesskap - og ønsker ikke å være utstøtt eller bli sett ned på andre - eller bære sitt kors - og dermed velger man den enkleste veien - hvor man får høre profetier - bønn for syke - kjente predikanter (men er de kjent i himmelen?) som forkynner - drar barna sine inn i det - blir akseptert av andre - og er vant til smisk og "positiv" tale - hvor du tror det er omsorg, men egentlig så kan de være på vei til å føre deg mot dødsriket, til fortapelsen, evig borte fra Guds Åsyn!

Man går ikke nødvendigvis fortapt fordi man går i ett feil sammenheng, men om hjertet ditt mer og mer klør etter mennesker aksept, enn Guds aksept, så kan man komme til ett punkt, hvor man uvitende går ut av Nådens Grenser! Og derfor maner Bibelen oss til å våke over vårt hjerte, mer en noe annet, ettersom livet går ut fra det! Ords. 4:23.

Ta opp ditt Kors, gå ut og føl vanæren som Kristus måtte bære!
Det er bedre å lide ensom, som Jeremia gjorde i frafallstider, hvor selv familien ikke støttet han, hvor omtrent alle snakket stygt om han, hvor han ble motarbeidet på alle plan, hvor han ofte var ensom og i smerter, enn å ha alle folk som smisker med deg, som soler seg i glansen av deg, som er værhane kristne som alltid "vandrer" med Kristus i godvær, men nekter å vandre med Kristus når Han ønsker at du skal bære Hans kors, og gå ut og kjenne på Hans vanære - fordi du bærer Hans navn og Ånd i ditt hjerte!

Jeremia sa "Ve meg, min mor, at du fødte meg, meg som alle i landet strider og tretter med! Jeg har ikke lånt dem noe, og de har ikke lånt meg noe, og enda forbanner hver mann meg…..Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte; for jeg er kalt med ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!  Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet; grepet av din hånd har jeg sittet ensom; for du fylte meg med harme.  Hvorfor er min smerte evig, og mitt sår ulegelig?....” Jeremia 15:10, 16-18.

Grunnen til vårt selvbedrag
Vi må ikke la oss bedra av gode følelser! Grunnen til av vi spiser sølevann som mange av disse predikantene serverer, er fordi vi har løgner i våre hjerter, og bærer på byrder. Og når vi da hører "positive" tjenester, så kiler det godt i følelselivet, og føler at det er en "god" ånd på dette stedet, ettersom alle er så "glade" og "positive". 

Men problemet er at du ikke ønsker å gå til korset, og la Korset kraft få kle av deg alt som ikke behager Gud - løgner vi tror på, skjult synd, opprør, umoral, avgudsdyrkelse etc., og så velger vi heller den enkle veien, den som er så utrolig bred og enkel å gå på! Men du får ikke Guds fred med deg på veien, bare gode følelser! Og det er det en stor forskjell på! Men lever du i selvbedrag, så merker du liten forskjell! Bare når du blir fri, og Gud får gjøre sitt verk i deg, så vil du merke den store forskjellen! 

Mange idag vandrer som fiender av Kristi Kors, samtidig som de tror de tjener Gud. Og mange er det, som har behag i deres tjenester, og mange er det som svikter Kristi Kors pga litt "positivitet" i hverdagen, og dets Hus fall blir stort, når Gud sender stormen for å prøve ditt byggverk, som du hevder du har bygd på Kristus alene!

Flere "vekkelse" tjenester Andre tjenester som jeg reagerer på er Todd White. Jeg som mange andre, første gang jeg leste om han, følte at dette var bra. Men så kom jeg over en video hvor han snakket om samarbeid med den katolske kirken, og da ble jeg kritisk.

Så jeg sier igjen: Ikke la deg bedra og selg ikke din førstefødselsrett (frelsen) for litt suppe, som Esau gjorde. Da er det bedre å være som Jakob, for selv med hans visse tvilsomme karakterdrag, så hadde han ett hjerte som lengtet og tørstet etter det Himmelske. Og etterhvert så rettet Gud Han ut.

Blir ikke mange folk frelst via disse tjenestene?
Men tenker du: Folk blir jo frelst gjennom alle disse "tjenestene"? Ja, men bibelsk frelse handler ikke bare om starten på vandringen, men veldig mye om å være utholdende helt til enden, ved å stride for sin tro, og holde hjertet rent!

Jesus sier "Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans." Åp. 2:10

Og "Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! "Åp. 3:5-6.

De som seirer, er de som overvinner, og er verdig å kalles Guds barn! Og seire, er noe du er nødt til å gjøre hele livet, spesielt på slutten, og Evigheten kaller på deg. Hvordan du begynner en vandring, er mindre viktig, men hvordan du avslutter den, har alt å si!

Frelst, men røttene går ikke dypt nok, til å overleve i tørketider Problemet er at mange som blir frelst i mange av disse moderne "vekkelsene", ved at de bekjenne Jesus som Herre, får aldri noe dype røtter i sitt tros liv. Fordi ingen eller veldig få gir opplæring i de rette Grunnvollene i troen, men heller fyller de nyfødte med en sjelisk lapskaus, som gir den nyfrelste en høyst tvilsom Grunnvoll. Det er som å sette barn til verden, og så fylle de med brus og sjokolade daglig, istedenfor morsmelk og ekte kjærlighet!

Og når det kommer en prøvelse på deres tro, så faller altfor mange bort fra troen, fordi ingen har lært dem at det faktisk er en pris å vandre med Jesus. Og at den sanne læren i Guds Ord, hele evangeliet, også de såkalte negative (som Judas brev og 2 Pet. 2) brevene og formaningene, er det som vil holde deg gjennom stormen, og i prøvelsene, så vil du forstå større og større dybder i Guds Ord!

Rick Warren - skrytt opp i skyene En annen falsk lærer, er utvilsom Rick Warren. Ikke det at jeg leter etter falske lærere. Men når kjente norske forkynnere her lovpriser Rick Warren, og de har stor påvirkningskraft på mange 1000 kristne i dette landet, så trenger man å forstå hva Rick Warrens lære er, det som Jesus kaller "Fariseernes Surdeig", som er hykleri (dvs. de sier en ting, og gjør en annen ting). 

Lovtrelldom eller sann Gudsfrykt?
Interessant å se at samme mennesker, de "positive" kristne, anklager profetiske tjenester for å være "loviske" og bundet av "lovtrelldom" og "fariseere", men som sagt, man kjenner jo andre på seg selv! 

Å lese de alvorlig domsprofetiene i GT er ikke det samme som om man er lovisk, men bla. at man ser prinsipper og grunnvoller for hvilke kriterer Han dømmer nasjoner for! Og de kriteriene følger Gud også idag, når Han dømmer våre moderne nasjoner! Derfor er GT veldig viktig, og for en troende vil han mangle en stor brikke i sitt trosliv, om han ikke bruker tid på å studere Gamle Testamentet! For bibelen sier:

"Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom." Ords. 1:7.

Og man lærer absolutt Gudsfrykt i GT! Men dessverre så er det en side av Guds karakter som mange kristne har mistet begrepet på, fordi vi vil ha ett søtere bilde av Gud. Men da bygger vi opp en Gullkalv, som Israel gjorde, og resultatet blir at det blir en annen Jesus, enn den Bibelen prater om.søndag 14. mai 2017

14 mai 2017 - For å gjenløse mitt folk: Syv dommer vil snart bli forløst

Den profetiske artikkelen kan leses her.

28. september 2016, drømte jeg at jeg var oppe i en bygning i et stort kontorrom, sammen med mange andre mennesker. Det var to store vinduer som vendte seg mot ytterveggen av bygningen, som gikk fra bunnen av gulvet til toppen av taket. Jeg visste at noe fryktelig var i ferd med å skje. En stor stor storm var på vei.

Plutselig så sprang himmelen ut i ubeskrivelige lyn, torden, og mange eksplosjoner, som syntes å komme fra himmelen eller reflektert i himmelen. Støyen var meget høyt med nonstop eksplosjoner.
Skyene ble vill av raseri; da så jeg en mektig hvit tornado i sentrum, som jeg aldri hadde sett noe lignende til. Det kanaliserte seg ned til jorden, men den øverste delen av tornadoen tok opp hele himmelen, så vidt jeg kunne se.

Da la jeg merke til at det var mange andre tornadoer, men lenger bak og på siden av den store i midten. Det er vanskelig å beskrive den skremmende scenenen med alle disse tingene som skjedde samtidig, og de kom rett mot meg.

Da så jeg en stor bok som kom rett foran øynene mine. Det var seks tegninger i den. På høyre nedre hjørne, så var det en fisker stang. Jeg husker ikke de andre bildene, men da mine øye fokuserte i noen sekunder på det øverste bildet; det var en rettssal med en dommers hammer som slo  på et rettsdokument. Umiddelbart, visste jeg at dette representert bestemte dommermot nasjonen, og jeg visste at det hadde begynt. Jeg sa til meg selv: “Tiden er ute, og vi må være klar!”

Men i stedet for å finne et skjulested, folk bare satt ned igjen, smilte og så ut til å bli bekymret. Jeg visste at vi ikke kunne unnslippe disse dommene, så jeg var sterkt bedrøvet.

Det var andre brikker til denne drømmen som jeg ennå ikke har fått åpenbaring om, så jeg er ikke fri til å gi den ut, men de var også knyttet til domsavhandlinger.

Da jeg våknet, sa Herren: “Skriv disse tingene Jeg har vist deg og blås i trompeten”.

Her er hva jeg opplever Herren sa til vår nasjon.

“Mine dommer er forløsende; for å bringe mitt folk tilbake til Meg, for å bringe nasjonen tilbake til rettferdighet og Herrens frykt. Jeg er langmodig, for at ikke noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. (2 Peter 3: 9)

Mitt folk er ikke klar for det som kommer, og jeg gir advarsel så at man kan forberede seg NÅ!

Jeg elsker Amerika og har velsignet henne kraftig med flere velsignelser enn hun kan ta imot. Jeg har vært så barmhjertig mot denne nasjonen. Jeg har reist Mitt vakre Amerika for å være et lys på en høyde, men hun har tillatt så mange vederstyggeligheter. Jeg har sendt profeter og vektere og tegn til å vekke nasjonen. (Lukas 21:25)

Jeg utøser min Ånd over alt kjød, sender visjoner og drømmer for å vekke folk, men mitt folk har glemt mig i dager uten tall. (Joel 2:28 og Jeremia 2:32) Amerika har blitt verre enn Sodoma og Gomorra.

Jeg sørger så mye over mitt folk, for at de skal komme tilbake til Meg, for jeg elsker mine sønner og døtre så dypt. Jeg døde for dere alle. Angre og vend tilbake til Meg Amerika! Vend tilbake til meg og søk meg av hele ditt hjerte! Å, om de hadde et hjerte for å frykte meg og gjøre mine bud, så at det kan gå godt for dem. (5 Mosebok 5:29)

Mine folk; vær Hellig, for Jeg er Hellig. Skill dere fra denne verden. En frekk oppvåkning kommer til kirken. Jeg har sett vederstyggelighetene som er gjort i mitt hus, og jeg vil riste sterkt Mitt Hus. Mitt folk lever i synd, og de trenger å omvende seg og vende tilbake til meg. De blir lært under en utuktig nåde at de er frelst fra sine synder uten omvendelse. (Judas 1: 4)

Jeg vil riste hvert fundament bygget på onde gjerninger til det ikke er noe igjen For Jeg, jeg vil gjøre en mektig ting i Mitt vakre hus. (1 Peter 4:17)

Mitt Ord er pervertert i mange prekestoler. (Galaterne 1: 6) Barna blir indoktrinert med slike grusomheter og ikke oppdratt til å kjenne meg eller min Ord.

Amerika har vært utro og vellystig og forlot meg for andre guder. Jeg Er den Jeg Er, Den Hellige, Israels Gud, ingen spotter Gud. (Gal 6: 7)

For å forløse mitt folk; syv dommer vil snart bli forløst. Jeg vil vente på omvendelse, men hvis Mitt folk ikke angrer og vender seg tilbake til meg, sju flere dommer vil bli forløst; Jeg vil vente på omvendelse igjen, og hvis mitt folk fortsatt ikke omvender seg, vil syv flere dommer kommer. Jeg vil gi etter hvis mitt folk vender tilbake til meg og forlater sine onde veier. (Jeremia 26: 3)

Det vil være store massive jordskjelv som ikke har vært sett på mange år og tsunamier i flere stater. (Luk 21:11) Stor tørke og branner vil feie gjennom nasjonen. Meget sterke orkan stormer, hagl stormer, stormer og tornadoer med en slik intensitet at Amerika vil forstå at det er overnaturlig.

Det vil bli lange hungersnød perioder med mangel på mat, men også hunger etter sannheten i Guds Ord. (Amos 8:11) Mange vil tenke at Min hånd har løftet seg fra dette landet, men jeg vil aldri forlate eller svikte dem som virkelig er trofast mot meg. (Hebr 13: 5) Jeg har min rest som er trofast mot Meg, som lytter til min røst, som adlyder meg, og som velsigner denne Nasjonen. Jeg vil beskytte og gi ly de som er Mine. Salig er den mann som jeg finner gjør mitt arbeid når jeg kommer tilbake. (Matteus 24:45)

Min kirke er ikke klar for Mitt komme, du må gjøre deg selv klar. (Ef 5:27) Jeg vil velsigne dem som elsker meg og holder mine bud, og vil gjengjelde dem som hater meg. (Mosebok 20: 6) Husk mitt folk, du må stå på den onde dag, vitne for andre og kjempe for Meg. Ikke ta imot en annen ånd, et annet evangelium, eller en annen Jesus; for Antikrist vil stå på scenen først; utgi seg for å være Jesus; ikke bli lurt, lese Ordet, forsegle deres sinn med Min sannhet og ikke bli bedratt.”(2 Tess 2: 3)

Tolkning på engelsk:

The Lord always sends watchmen to warn and blow the trumpet, whether people want to hear it or not. Judgments are coming very soon to humble this nation and bring her back to being a God-fearing nation. We must be ready. We need to have our hearts right with God.

The Lord is looking for people to repent and return to Him before the judgments come. He wants us to draw close to Him, be intimate with Him and love Him with our whole heart and be Holy.
The earth suffers when righteousness doesn’t rule. And this nation has turned away from God. The more we have turned away from Him, God has lifted His hand off more and more allowing the enemy room to cause havoc.

It is out of His great love for us that The Lord passes judgments to correct a nation for He is righteous. God is seeking to turn the hearts of the people back to Him. We must remember that His judgments are to redeem His people back to Him.

God is a just God. If a nation repents, He relents and heals the nation, if the nation is proud and resists from repenting and continues to follow the dictates of their own heart; then God brings judgment to get the nation to turn back to Him.
Spiritual Preparation:
We must claim Psalm 91 over our lives and abide in Christ. He who has an ear to hear, listen to The Spirit of The Lord.
It’s time to get our houses in order because hard times are coming very soon. We are living in perilous times! Only God can shelter us and preserve us!
The Lord is asking us to earnestly intercede in a sustained manner and to get on our knees, fast and pray for this nation that hearts will turn back to Him and He will relent. (2 Chronicles 7:14-15) God loves His people, He loves this nation and He is a forgiving God. We serve a good God, a Mighty God, a merciful, forgiving, righteous and just God.
God is asking us to earnestly pray for He is willing to listen and heal the land. He is not turning His back on us, He is calling us out to Him.
We need to be ready and prepare NOW. Get right with God, if you are living in sin, REPENT and turn back to God while you still have a chance. Give your life to Christ wholeheartedly that He will protect you. We need to draw close and be intimate with God, love The Lord with our whole heart and be Holy.
Proclaim the word of God over our lives and our families. Rise up as God’s mighty warriors and intercede for this nation. Blow the trumpet that others may do the same and be prepared. Involve your churches, prayer groups, community, and homes.
We are not to be in fear for God has not given us a Spirit of fear, but of power and love and a sound mind, but we must be prepared spiritually having our hearts right with God; and prepare for ourselves and families.
Now I’ve shared these serious things that are coming. But remember God is a God of HOPE. There are Mighty Moves of God that are coming by which The Lord needs all His children helping and rescuing lost souls. His Mighty moves will far outweigh the tough times.
The Lord is after HEARTS TURNING TO HIM FULLY. Each one of us need to seek Him now more than ever to see what He tells each of us personally regarding how to be prepared in heart and spiritually.
None of what I’ve shared is to make you fear but to PREPARE! We have the Mighty God on our side and if He be for us who can be against us. He is with us and will carry us through the tough times and prepare us for His coming glorious end time works. Amen!
Physical Preparation:
I would suggest having a supply of 30-90 days of food and water, medications and emergency items that will not spoil. I’m not a prepper, but we must be ready.  Preparing is biblical because Joseph prepared and saved the whole world from starvation. Noah prepared too. We must be wise.
FEMA’s website advises to be prepared in the event of a natural disaster. They give some pointers and encourage preparing in the event of suffering any loss; to have a to-go bag ready for a few days.
Scripture References:
These are the scriptures He gave me:
The Lord is not slack concerning [His] promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance. (2 Peter 3:9)
And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars; and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring; “men’s hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. (Luke 21:25 NKJV)
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever! (Deuteronomy 5:29)
For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. (Jude 1:4)
For the time has come for judgment to begin at the house of God; and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? (1 Peter 4:17)
I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ, to a different gospel, which is not another; but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. (Galatians 1:6)
Don’t be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that will he also reap. (Galatians 6:7)
Perhaps they will listen and everyone will turn from his evil way, that I may repent of the calamity which I am planning to do to them because of the evil of their deeds. (Jeremiah 26:3)
Please read Leviticus 26. It’s all about the blessings of obedience to God and curses of disobedience to God, and it depicts the judgment pattern of sevens.
And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences; and there will be fearful sights and great signs from heaven. (Luke 21:11)
“Behold, the days are coming,” says the Lord GOD, “That I will send a famine on the land, Not a famine of bread, nor a thirst for water, But of hearing the words of the LORD.” (Amos 8:11)
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” (Hebrews 13:5)
“Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? “Blessed [is] that servant whom his master, when he comes, will find so doing.” Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. (Matthew 24:45)
That He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. (Ephesians 5:27)
But showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments. (Exodus 20:6)
I love those who love me, And those who seek me diligently will find me. (Proverbs 8:17)
But he who sins against me wrongs his own soul; All those who hate me love death. (Proverbs 8:36)
Let no one deceive you by any means; for [that Day will not come] unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. (2 Thessalonians 2:3)
14 “if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.
15 “Now My eyes will be open and My ears attentive to prayer [made] in this place. (2 Chronicles 7:14-15)

But let him who glories glory in this, That he understands and knows Me, That I [am] the LORD, exercising lovingkindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight,” says the LORD. (Jeremiah 9:24)

7 “The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy [it],

8 “if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it.

9 “And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant [it],
10 “if it does evil in My sight so that it does not obey My voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it.
11 “Now therefore, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, ‘Thus says the LORD: “Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.”

12 And they said, “That is hopeless! So we will walk according to our own plans, and we will every one obey the dictates of his evil heart.”
13 Therefore thus says the LORD: “Ask now among the Gentiles, Who has heard such things? The virgin of Israel has done a very horrible thing.
14 Will a man leave the snow water of Lebanon, which comes from the rock of the field? Will the cold flowing waters be forsaken for strange waters?
15 “Because My people have forgotten Me, They have burned incense to worthless idols. And they have caused themselves to stumble in their ways, from the ancient paths, To walk in pathways and not on a highway,
16 To make their land desolate and a perpetual hissing; Everyone who passes by it will be astonished And shake his head.
17 I will scatter them as with an east wind before the enemy; I will show them the back and not the face In the day of their calamity.” (Jeremiah 18:7-17 NKJV)

14 mai 2017 - Statens og samfunnets angrep på sine egne Bibelske røtter

Vi lever i ett godt land, hvor de fleste er enige om at Norge er ett godt land å leve i. Men obs obs, under det fine ytre, virker det krefter som vil ta fra oss friheten. Og det norske folket gir opp frivillig, den friheten, uten å forstå at det nettopp gjør det. Fordi vi ikke skjønner hva vi har hatt, og hvorfor vi hadde det!
I det åndelige, så er situasjonen så bedrøvelig, at man trygt kan sette
flagget på halv stang.

Kristendommens historiske røtter
Først ble Norge "kristnet" ved Olav Haraldsson rundt fra hans død i 1030. Men man kan vel si at det var en innføring av katolismens, uten dens viktige omvendelse hvor Ordet alene råder: ved at man bekjenner Kristus som Herre, og hvor Herren forandrer hjerte og sinnstemning. Du kan lese den dramatiske historien om Olav og hans villskapelige natur her. Norge fikk ikke smake på lyset, i noen større grad, men de fikk en ytre omvendelse, hvor det ble forbudt med hedenskapen, men også hvor det nye presteskapet fikk mye makt. Det ble slutt med å sette uønskede barn ut i naturen for at de skulle dø, og det ble slutt å be til avguder, iallefall i det offentlige. Og det ble slutt på ville vikingferder nedover Europa, hvor vikingene plyndret og drepte.

Luthers reformer
I 1536-1537 brøt Norge (pga Danmark) med den katolske kirken,
Martin Luther
og dannet Lutherdommen. Og vi fikk statskirken. Luthers opprør mot katolismen var en åndelig oppvåkning startet av Gud, uten at vi kan si at Luther var noe perfekt menneske (hans hugg mot jødene på slutten av livet sitt, var meget destruktiv). Men Luthers løsrivelse av den katolske kirke, hvor deres enerett på å lese Skriften kun på Latin, fikk sitt opphør. Den vanlige mann og kvinne kunne nå få muligheten for tilgang til Guds Ord. Dette virkeliggjorde  at også Norge kunne få Skriften på først Dansk, så på Norsk. At monopolet til Den Katolske kirken var opphevet var bra, men i stedet, så oppsto det ett annet monopol, i det som idag er kjent som Statskirken.


Paragraf 2 i grunnloven
Ved unionsoppløsningen med Danmark, så står det skrevet følgende:


I sin opprinnelige form av 17. mai 1814, etablerte § 2 at «Den evangelisk-lutherske Religion» (se den evangelisk-lutherske kirke) fortsatt skulle være Statens offentlige religion.[1] Den nevnte ikke spesifikt Den Norske kirke (frem til 1969 betegnet statskirken), selv om dette var underforstått. Paragrafen tok også avstand fra den katolske kirke, og forbød jøderjesuittordenen og katolske munkeordener å komme til Norge.

Vi ser også her, hvor monopoliserende denne måten å drive kristendommen på, også var undertrykkende for den frie kristendommen, den vi leser om i Apostlenes Gjerninger. Samtidig er det viktig å se at dette lovverket her var både viktig og katastrofalt samtidig:

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget." Paragraf 2

Dette er positiv, i at man blir pliktig å lære sine barn om Kristendommen, selv om mye av læren ikke alltid var veldig Bibelsk. Det at man forbød jesuitter og Munkeordener, var for å beskytte oss fra kontroll, som spesielt Jesuittene utførte. Det som var ekstremt negativt, var jødeparagrafen, hvor man stengte Guds utvalgte folk fra riket. Det kan sikkert stemme med Luthers enorme negative fokus på jødene på slutten av livet sitt. Men vi må aldri glemme at Jesus var jøde! Og at frelsen kommer fra jødene. Så alle kristne, burde stå i takknemlighet til det folket, uansett alle feil de har gjort (for å ikke snakke om alle feil som kristne har gjort gjennom mange 100 år).

Forandring av Grunnloven §2
Vi må heller ikke glemme at den ugudelige Rød-Grønne regjeringen forandret paragraf 2s ordlyd i 2012, ved disse ordene:

"Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene"

Vi ser her hvordan det demoniske spektret sniker seg inn i lovverket, hvor man fremhever det humanistiske, fremfor Luthersk tro. Dette må gjøres, sånn at når de fjerner all kristendom fra Barnehage og Skole, så kan de heller ikke straffes for det etter loven. Samtidig som de fyller våre barn med åndelig tomhet, gjennom sosialistisk humanistisk ideologi. Guds Ord er det eneste som kan fylle opp barnas åndelige behov. Og sånn sett vokser det opp en slekt, som er åndelige hvileløse, som kastet rundt omkring etter følelser og tanker, uten å ha noe fast å holde seg fast i! Alt er relativt, og om det er forbudt å drepe idag, så kan det være lovlig imorgen, alt ettersom hvordan samfunnet tolker rett og galt!

Humanisme er en fiende av Korset og Guds Ord, fordi de setter mennesket i fokus og sier at det finnes noe godt i alle mennesker (uten de ekte kristne og jødene da...)! Men Bibelen lærer at det finnes ingenting godt i mennesket, ettersom deres natur (ånd) er fordervet pga synden. Kun korset kan opprette menneskets falne natur.

Norges sanne åndelige oppvåkning
Men den sanne gjennombruddet for sann kristendom kom med
Hans Nielsens Hauge. Dette luktet det Apostlenes Gjerninger av, og derav fikk han også forfølgelse fra stat og presteskap, akkurat som apostlene i den første kristne tiden. Og vi kan se at Hauge og Haugianerne, var med å bygge opp en moderne industri, som også la en grunn for dagens moderne velferdsstat. Man kan vel si at dette var den egentlige innføringen av sann kristendom til Norge, den hadde fungert før i mindre grad, men slo ordentlig igjennom nå. Norge fikk smake på lyset, og det spredte seg i store deler av Norge, og påvirket Norge positivt. I etterhånd, så ser vi at lyset i den vekkelsen, også var med å legge en grunn for senere vekkelser og kristne bevegelser.

Vi må også huske at Norge har mye å være takknemlig for ovenfor de kristne, uten den hadde vi vært ett u-land. Men isteden, så gjør vi som Egypts Farao, og glemmer hva Josef betydde for landet, og gjør så livet hardt og nesten umulig for deres etterkommere (de ekte kristne). På samme måten er den norske staten, med sosialistene i fremste rekke, skyldig å ikke gi ære til Gud og til sann vekkelsekristendom! Isteden tar de ære selv, og degraderer hva kristendomme har betydd for Norge! Samtidig som de ødelegger landet vårt innenfra!

Henrik Wergeland
Kampen mot jødeparagrafen
I Norge på 1840 og 1850 tallet sto Henrik Wergeland på fronten for å fjerne den gudløse jødeparagrafen. Og ved å få nei 3 ganger, og 6 år etter hans død, altså den 4 gang, og ved en behandling til rett etter, så ble den fjernet i 1851. Dette hadde mye å si for Norges ve og vel fremover, og for at Guds velsignelser skulle hvile over nasjonen.

Nasjonalsangen og dens påvirkning av kristen troen
Bjørnstjerne Bjørnson
I 1860 ble nasjonalsangen skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, og toner ble lagd av Richard Nordrak. Sangen ble første gang fremført offentlig ved 50 årsjubileumet for grunnloven, den 17 mai 1864 i selveste Eidsvoll, med flere tusener fremmøtte. 

Vi kan se nidkjærheten i våre fedre og kjærlighet til Han som ga landet fred, fremgang og sin velsignelse, og de ga Han ett stort takk! Bare les disse få linjene fra Nasjonalsange, så vil du skjønne hvor viktig Gud var:

"Dette landet Harald berget med sin kjemperad. dette landet Håkon verget, medens Øyvind kvad; lav på det land har malet korset med sitt blod. fra dets høye Sverre talet Roma midt imod." Vers 2

Det var en stor ære her, til de som ga sitt blod, for å bringe Norge nærmere og mot Korset. Kampen mot katolismen var meget viktig. Kong Sverre Sigudsson (1150-1202) talte Roma imot, og var leder for Birkebeinerne, som det nylig var lagd film om. Vi ser også her, at Birkebeinerne og kong Sverre, var en slags forløper til Lutherdommen, mens Bagglerne var i pakt med Pavekirkens Innocens III. Vi ser her, at Norge i historien, har virkelig hatt store problemer og sår pga den katolske kirken. Og den falske kirken har ikke forandret natur idag.

"Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett."Kap 6 i Nasjonalsangen vår. 

Det var naturlig å gi Gud ære for vår nasjons velsignelse og på veien mot selvstendighet. Og det ble gjort ære på Hans navn helt til toppen av vårt land, hvor eliten styrte. Mye av dette må vi gi ære til Haugianerne, og deres innflytelse og bønner. Gud virket med sin hånd over Norge, pga de Hellige sto som vakt over landet vårt, i bønn og våkenhet!

Fedrelandssalmen og Guds vern av landet
Elias Blix
I 1891 ble Fedrelandssalmen skrevet, som ble komponert av Elias Blix. I vers 6 skriver han:

"Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!"

Dette er ett direkte referat til Salme 127, hvor så lenge vår nasjon har Gud i førersetet, så vil også Gud beskytte landet vårt. Uten Gud, så spiller det ingen rolle hvor mye militære styrker man har eller hvor mye man forsøker å våke. Gud er borg og vårt vern for vår nasjon, og vi kan se at i 1968, så reddet Gud Norge ute av en russisk invasjon på vårt land. Tsjekkoslovakia var ikke så heldig, ettersom de ble erobret noen måneder senere. Her ser vi igjen, hvordan Gud virker, så lenge det finnes en våkenhet i nasjonen, at ikke nasjonen elsker synd, og at det finnes hellige bønnevakter som våker over nasjonen. 

Ulykken i 1940, en historie som er i ferd med å gjenta seg?
I 1940 var vi mindre heldige, men jeg er helt sikkert at det var fordi
Dette var stemningen på 30 tallet, og det måtte
vi betale for. Guds Ord slår aldri feil på sånne ting.
England behandlet jødene fryktelig fra 1917 til 1948 og
mistet alle sine kolonier.
Norges synd på 30 tallet, begynte å toppe seg. Vi må ikke glemme hvordan vi behandlet Guds folk, jødene, på 30 tallet. Og alltid, når vi begynner å hate og forfølge jødene/israelittene, så kommer det dom. Derfor er det så farlig det LO gjør akkurat nå, hvor de legaliserer jødehat, og FRP fremmer fiendeskap mot jødisk kultur, ved et ønske om å nekte deres gutter omskjærelse. Alt dette skjer når synden blir stor i nasjonen. Og Norges synder begynner å nå nye høyder, og da må også ondskapen som bor i menneskene, komme til utløp. LO er ondskapens svøpe, men de har mange, mange tilhengere. Lederskapet er ikke alene om de følelsene. Derfor er jeg ganske sikker på, med tanke på at LO gjør dette, og hva FRP gjør, at det snart vil komme en dom over Norge, som det gjorde i 1940. 


Da jeg var i Auschwitz I i fjor høst, sto det ett skilt over en av inngangene "Den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den". Og for meg virker det som dagen politikere, har lite vett eller kunnskap om vår egen historie. Ja, vi prater ofte om det, men klarer ikke å sy sammen likhetene på slutten av 30 tallet, og likhetene akkurat nå! Og jødehatet har allerede nådd nye høyder, som på 30 tallet, uten at det politiske etablissmanget tar det helt alvorlig. De er mer opptatt av å beskytte muslimene fra hets! Og forut for jødehatet, så kom tyskerne. Spørsmålet er hva denne jødeavskyen (antisionisme er det samme som antisemittisme) vil føre til: En russisk invasjon?

Kristen troen sto sterkt også på 70 tallet
Da jeg vokste opp på 70 tallet, så var kristendommen vanlig på skolen. Jeg kunne tegne Jesus i Kristendomsfaget, og få høre bibelvers, og dra i kirken. Det var såpass normalt, at når en jente i klassen som var Jehovas Vitner, fikk fritak, synes vi andre at det var merksnodig. Og jeg vokste ikke opp i noe kristent hjem. 

Den naturlige følelsen mot det som er galt
Da jeg var i militæret i 1991, da som kristen, så var det ingen av gutta som likte tanken på å ha homosexuelle som tjenestegjorde sammen med oss. Vi hørte en historie fra USA, hvor det var en homosexuell som tjenestegjorde i militæret, og ingen av de andre ville dusje sammen med han. Noe jeg ikke ser på som noe spesielt merkelig. Det var på den måten at Gud la inn i våre sjeler og hjerter, for hva som var rett, galt og naturlig, og på den tiden kunne de fleste skjønne sånt, fordi det var ingen manipulering av media eller politikere eller andre fagfolk som bedro folkemassene. Bare på de neste årene, fra 1991 til nå, skulle forandringene i Norge bli fryktelig ondskapsfullt.

Men i militæret i 1991, så sto vi 800 gutter som hadde marsjert, og
Madla leiren
sto i stram givakt foran kompanisjefen. Og han sa høyt over sin høytaler "Gud velsigne Norge, og Fedrelandet" og vi gjentok i kor det samme, 800 stykker, og jeg kjente Guds kraft som om det løftet hele plassen og stemningen. Norge var sannelig godt å bo i!

Korset i flagget
Når det gjelder flagget, så står det ett kors i flagget. Mange hedninger og andre, fornekter at det har noe med kristendommen å gjøre, ettersom tanken var ikke å ha kristendom i flagget, men å bygge på det slektskapet flagget hadde med England, Danmark og Sverige. Men alle de andre landene, la vekt på kristendommen, og ettersom kristendommen var viktig for Norge, så fikk også Korset i flagget sin hedersplass, som en "kristen" nasjon. Les her litt bakgrunner til flaggene og det som ledet til det flagget vi har idag.
Jeg husker også den æresfølelsen for flagget i min tid i militæret. De lærte oss at om flagget falt i bakken, så var det blitt "skitnet" til, og måtte brennes. Dessverre, allerede i 1991, når Norge var rikere enn noen gang, så tok de opp de "skitne" flaggene, og brukte de igjen, pga "dårlig" økonomi. Våre eldre fedre, hadde en enorm respekt for flagget, og det var en vanære å miste det i bakken, noe som har blitt mer og mer borte til dags dato. På samme måte som vi ikke behandlet flagget med respekt i 1991, så har vi også behandlet sann kristendom like dårlig!

Vekkelser svalnet i løpet av 70 og 80 tallet, samtidig som ugudeligheten i nasjonen økte
Vi har som kristne, og hatt flere vekkelser utover 1900 tallet (les her om vekkelsehistorie fra vikingtiden til vår tid), spesielt fra begynnelsen av århundret, til rundt 60-70 tallet, etterhvert flater det mer og mer ut. I takt med vår rikdom, vår sløvhet og komfortabelhet. 

Nå har det skjedd vekkelser og Kristi lys har fått skinnet rundt omkring i vårt land, hele tiden. Men likevel, Bibelens lys har nok blitt svekket i løpet av 70 tallet, og det i samme takt med APs nye generasjon med ledere, som steg frem på midten av 70 tallet, bla. Gro H. Brundland (som var mye ansvarlig for Abortloven). 
Gro H. Brundtland første kvinnlige statsminister i 1986
AP hadde gammelt fiendeskap mot kristendom, men avkristningen begynte nok å ta form, samtidig som den nye lederstrukturen i AP sto frem. Og kjærligheten til Israel svalnet. Egentlig er det tragisk, fordi de gamle AP høvdingene var Israels beste venner frem til 70 tallet. Og jeg vet at mye av velsignelsen over landet vårt, var nettopp pga det.

APs dominante stilling, vårt fall som nasjon
Fordi vi var svake til å stille AP til ansvar etter krigen pga deres
Kommandanten som beordret senkingen av
Blucher, ble etter krigen forsøkt å stilt til ansvar for
ordrenekt. Det forklarer kanskje mentaliteten til de
styrende i AP.
unnfallenhet til å forsvar landet i 1940, enda de visste at Tyskerne kom, så har AP gjenoppstått til å være etterkrigstidens mest dominierende parti, og deres innflytelse har vært ganske antikristelige. Og deres ideologi har smeltet seg så fast inn i den norske folkesjelen, så folk ikke klarer å skille det fra hverandre, eller forstå hvor farget de er av den ideologien. 


APs kamp mot kristendommen har hele tiden gått gradvis, for at folk ikke skal forstå for katastrofalt forandringene egentlig er. Istedenfor å helle kokende vann på folk, så de forstår forførelsen, koker de heller folk langsomt, så de ikke forstår bedraget de har blitt utsatt for, før det er forsent. 

APs gamle vennskap med Israel til ca. 1975, var ting som også velsignet Norge. Men det er også viktig å se, at AP brukte det gamle vennskapet, da med nye ledere ved roret, til å lure Israel inn i en dødelig fare, som Oslo avtalen i 1993. APs snuing fra å være venn, til å bli en sviker og en som faller i ryggen, kan godt minne om det som skjedde i 1940, hvor AP egentlig forrådte det Norske Hus. APs grunnprinsipper, er at makten er viktigere enn at det skal gå folket godt. Og i tillegg så døver de ned folks samvittighet, ved å øse ut over oss masse velferdsstilbud. Og da blir bedraget så mye enklere. Som i gamle Rom, så visste man at man måtte gi massene brød og sirkus, så man kunne fortsette med sine egne udugelige ting.

APs overbevisninger
APs fiendeskap mot sann kristendom ligger dypt forankret i grunnfjellet av deres overbevisninger:

Edvard Bull
"I Norge er det professor Edvard Bull fra Arbeiderpartiet som står frem. Som nestformann i Ap skrev han i 1923 boken "Kommunisme og kristendom".

Han går rett inn på samfunnsordninger som er organisert med kristen ideologi. Noe er sitert, og bør siteres på nytt, fordi Ap ikke har tatt avstand fra det, men rett og slett fremmer det tll stadighet:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter".

Og videre het det: "Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det".

Har noe av dette skjedd?

1. Skolen er gjort verdslig. Den skolen som begynte som en religionsskole i 1739 ble langsom borte. Skolen skulle være der for mennesker som var ledet av Gud. Men nå skulle den skulle være der, ledet av et parti-sosialistene- for statens skyld!

De to siste lovene ble borte underveis, i vår tid: i 1969 ble skolens dåpsundervisning borte.

Gjennomsyret av sosialismen, seiret de i Stortinget, da Grunnlovens § 2 ble ryddet bort. Da var også hele den borgerlig, politiske verdiforankring i den lutherske evangelielære borte for hele staten! Kun tre representanter for Sp stemte imot! Og vår kjære Kong Harald stod støtt!

3. Sykepleien er ikke lenger preget av det kallet som Cathinka Guldberg eller Marie Føreid fulgte, som Guds forlengede barmhjertighets arm.

Nå er sykepleien blitt et yrke, en jobb under statlig kontroll.

3. Begravelsen tillpasses det flerkulturelle samfunn! Der kirkene ennå brukes som begravelsessted, må kristne kirkesymboler dekkes til ( kors og alterbilder). For det kan vekke anstøt, hvis det er en human-etisk avskjedsseremoni.

4. Ekteskapet er borte som vigsel mellom en kvinne og en mann. Dette har Dnk hjulpet til med.

5. Fødselsregistreringen gjøres kjønnsløs. Snart skal et tredje "kjønn" betegnes som "hen".

Og den fordummende lutherdom, en sekt, skal sosialistene slåss uforsonlig mot.

Og det er dette vi har sett tydelig i de siste 30 årene. Kristendomsfaget er blitt utsatt for debatt, debatt, debatt! Dette er klok sosialistisk taktikk! For gjennom debatt kan en trette ut de kristne. For sosialistene har svarene: K-en i KRLE faget skal bort! Det er ikke hvem som helst i Ap som foreslår dette som ny partiprogrampost i 2017. Det er formannen i Stortingets viktigste komite: Forsvars-og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt. Hun fremmer forslaget sammen med AUF-lederen Mani Hussaini.

Ideene fra Edvard Bull i 1923 er nesten innfridd. Nå står det igjen å renske bort den siste rest av kristendom i skolen!" Dette er hentet fra denne nettsiden.

Partienes svik mot det Norsk Hus
Alle som leker med tanken om å samarbeide med AP, begår forræderi mot det norske flagget, med kors i, mot Nasjonalsangen og Fedrelandssalmen, og ikke minst mot Gud selv. De krenker Den Høyeste, og sånn sett står det dårlig til med de borgelige partiene V, SP og KRF. 

SP fordi de har sittet i regjering med AP, og vært ansvarlig for å ha revet ned store grunnvoller av kristendom i Barnehage og Skole og ikke minst helsevesenet. 

KRF fordi lederskapet drømmer søtt hver gang man snakker om
Knut Arild Hareide
samarbeid med sosialistene, mens de på den annen side avskyr FRP, som er det partiet KRF ved samarbeid, kunne ha fått flest gjennomslag når det gjelder kristne verdier
, om de hadde spilt sine kort rett (men FRP har fått KRF opp i halsen, pga deres stadige dobbeltmoral og hvor de faller FRP i ryggen),

V, fordi det oppleves mer at de er ett sosialistisk parti enn ett Borgelig.

Nå står det ikke så mye bedre til med Høyre, som kaller seg ett parti for de homosexuelle, og samtidig har innført 6 års reformen og mer skole for små barn (noe jeg mener er feil, og sosialistisk politikk, hvor barna blir mer indoktrinert), dessuten så virker Erna Solberg på mange måter mer sosialistisk i hennes måte å tenke på, enn borgelig. 

Statsminister Solberg og selv Høyre er som de fleste andre partier her til lands, påvirket av sosialismen, pga dens indoktrinering i skolesystemet og media. Ingen slipper helt unna det. Ettersom alle må gå gjennom skolesystemet en eller annen gang. Selv folk som ikke liker AP og velger ett annet parti, kan nesten ikke unngå å bli påvirket av sosialistiske tankegods, som tyter ut over alt i media, ukeblader, TV, internett ol.  Og informasjonen som når frem til deg, enten du er ung eller gammel, er også den som påvirker din dømmekraft. Sånn jeg ser det, så sitter AP og de som har lignende holdninger, gjerne på alle sidene av bordet, også der vi tror folk er imot Sosialisme. FRP har inntil nå vært mest fri fra det. Men det virker som det vakler, også der.

Vi (også de fleste kristne) blir alle påvirket at alle "stemmer" som "roper" høyt til oss hele tiden, for å si hva som er "sant" og "rettferdig", og hva som er "feil" og "løgnaktig", men egentlig så er som oftest veldig motsatt av Rett og Sant! Sånn har Sosialistisk ideologi smeltet seg inn i de flestes tankesett fra den som sitter høyest til den vanlige mannen og kvinnen i gata!

FRP hadde jeg store forhåpninger til, men jeg har alltid opplevd
Siv Jensen
Siv Jensen som en kald person. Og jeg har også fått høre at hun er en Bildenberger (iallefall vært på møter der), altså disse grupperingene som skal føre verden inn i globalisering (og Siv Jensen er en globalist). Grupperingen er veldig okkult og inspirert av New Age og Den Nye Verdensorden. De som jobber for at en mektig Anti-krist skal komme og ta over alt! Men det var spesielt når Siv Jensen ga bort det norske Finanssystemet og la det under EU, at jeg skjønte at partiet vandret i en form for selvbedrag. Det er også interessant at Siv Jensen foreslo på omtrent samme tid at man skulle legge på en flyseteavgift (hvor alle la
Rygge flyplass lagt ned pga avlednings-
manøver?
skylden på Venstre og Grande), hvor det ble mest mulig støy rundt flyplassen, mens det den grunnlovsstridige handlingen til Siv Jensen druknet i flyplass støyen. En avledningsmanøver? Nylig kom Erna Solberg i H, og snakket om at de skulle ta bort avgiften igjen. Det er et merkelig tidspunkt å komme med det nå, enda de da visste at flyplassen kunne bli lagt ned. Jeg kan ikke annet enn å se at alt sammen bare er ett narre-spill. 


Jeg forsøkte å si de til de 2 stortingsmennene fra Moss som sitter der på vegne av FRP, men de mente det bare var tull. Jeg tror ikke at de som er i FRP, skjønner at Siv Jensen lurer de, mot det de opprinnelig sto for under Carl I. Hagen. Jeg tror Hagen har begynt å skjønne hvor dårlig Jensen er til å lede, og ønsker å komme inn i politikken igjen. Trist for en så oppvakt mann som Hagen, å se sitt eget mangeårige arbeid bare forsvinne til ingenting, pga en som misforvalter den arven han ga videre. Siv Jensen sier senere at hun er imot EU medlemsskap, men handlingene hennes taler imot det hun sier.

For oss som er interessert i det profetiske, så er det interessant at Finanssystemet (penger er jo den store avguden i Norge) ble gitt bort til andre lands suverenitet den 13 juni 2015. Eksakt 41 år etter at abortloven så dagens lys i 1975. Ett varsel om at på samme måte som vi river bort Guds gaver og liv pga vår egen fornøyelser, så vil også Gud rive bort våre fornøyelser og kortsiktige nytelser! Vi sår og vi høster!

Det andre Siv Jensen gjorde en grov bommert på, var at hun stemte imot omskjæring av gutter, og noe som spesielt går utover den jødisk identitet i Norge. Hun sa at hun skulle stemme imot, men samtidig pga forvirring, så stemte hun for. Noe som sier meg at det var en dårlig unnskyldning, kanskje for å holde på kristne velgere. Jeg klarer ikke se for meg en Siv Jensen som er forvirret. Hun er ikke en sånn person. Dette var ett bevisst valg, noe hun forsøker å skjule. Det er iallefall min mening. Og dessverre, folk i partiet dømmer Siv etter hva hun sier, men sjelden på hva hun gjør. Men handlingene er det som forteller hva ett menneske er, ikke nødvendigvis ordene. 

Stoltenberg familien 
Stoltenberg familien
Stoltenberg familien må være blant de som er fremst i kampen mot kristendommen, og samtidig underviste barna tidlig om å ikke kalle mor mor, eller far far, men bruke fornavnene. Det kan minne meg litt om det upersonlige, i motsetning til Bibelen, som er personlig. Den berømte bønnen Fader vår, kan også kalles "Min Far".

Jeg opplever familien som sjarmerende på utsiden, men på innsiden så er det full av døde bein, spesielt de som har fått virke i det offentlige. Deres handlinger strider mot mye sunn fornuft, og det kan virke som man jobber mot Norges ve og vel, det som våre forfedre så som sunt og godt!

Jens Stoltenberg solgte en hemmelig ubåtbunker, som Norge hadde
Jens Stoltenberg - hvor fører han oss hen?
brukt mange milliarder for å lage, til private for lite penger. Og siden ble den leid ut til russerne. 


Og så sitter mannen idag og er generalssekretær i NATO. Og mange har stusset på historien. Ville virkelig mannen forsvare landet sitt, eller....? og hva skjer om NATO kommer i krig? Vil han da fase ut forsvaret som han gjorde i Norge? Nedrustning har vel de fleste partiene vært med på, men AP er det verste, ettersom de har styrt mest. 

Og historien gjentar seg visst, med tanke på at AP gjorde det samme før Tyskerne kom i 1940. Handlingene til Jens Stoltenberg taler for at han ikke bryr seg døyten om det norske folket eller nasjonen Norge, likevel så går mange rundt og tror det enda. Hvor blåøyd går det an å bli. Og det finnes en historie om en gudløs familie i Bibelen som passer godt på Stoltenberg:

Vi kan lese om Akab : "Akab, Omris sønn, gjorde hva ondt var i Herrens øyne, mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba'al, til hustru og gav seg til å dyrke Ba'al og tilbe ham......Akab gjorde også et Astarte-billede, og han gjorde ennå mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme; han bar seg verre at enn noen av de konger i Israel som hadde vært før ham" 1 Kong. 16:30-34.

Vi kan også lese at Jesabel, kona til kongen, forfulgte Guds profeter og hans barn, akkurat som systemet Stoltenberg familien har bygd opp i samfunnet og i media, gjør på samme måte:


"Obadja hadde dyp ærefrykt for Herren.  Den gang Jesabel ville utrydde Herrens profeter, tok han hundre profeter og skjulte dem i to huler...." 2 Kong. 18:3.

Dette er ett profetisk bilde på familien Stoltenberg og AP generelt! Og de virker i samme ånd som Akab og Jesabel, hvor de står Herren Imot, og ikke minst Guds Ord og de profetiske tjenestene han sender til nasjonen. De var nok ikke var med på selve abortlovgivningen, men jeg vet at det var en av hjertebarna til Moren til Stoltenberg: Kvinnenes "uavhengighet"!. Å ta livet av små barn, var i Gamle Testamentet en tilbedelse til Guden Molok. Vi kan lese:

"Og de bygget offerhaugene for Ba'al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennom ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var oppkommet i mitt hjerte at de skulle gjøre denne vederstyggelighet; og således fikk de Juda (Norge) til å synde" Jeremia 32:35

Og Siv Jensen omtalte Stoltenbergs mor som en varm person! De få gangene jeg fikk høre Stoltenbergs mor, så opplevde jeg henne som hard og Venstre radikal. Så ved dødsfall, er det å være høflig en ting, ved å kondulere når noen dør. Det kan vi gjøre, også for mennesker vi ikke synes er bra mennesker! Men jeg ville aldri ha lovprist noen som virkelig jobber for å gjøre hele Norge til ett System prosjekt for sosialisme! Les alle politikernes lovprisning av "Mor" Stoltenberg. 

Her kan du også se at lovprisningen til henne, er mot det Bibelen advarer mot: Likestilling (Husk: Gud skapte ikke kjønnene likt, så Likeverd-stilling hadde vært bedre), hun tegnet partnerskapsloven på sitt kjøkkenbord (og gjorde Norge enda mer lik Sodoma og Gomorra), familiepolitikk (dvs at hun  jobbet garantert for å fremme barnehagene, hvor barna, akkurat når de fyller 9 mnd. og knytter seg ekstra til mor, blir dratt fra mor og satt i en kjølig kald barnehage med "profesjonelle". Barnehagen har fra 90 tallet utviklet seg til å bli mer og mer likt ett barnehjem, hvor foreldrene tydeligvis ikke klarer å ta hånd om sine egne barn), selvbestemt abort (drap som overgår det tyskerne gjorde i Norge under krigen) mm. Alt hun har gjort er ikke galt, men summen av hennes gjerninger, blir at Norge har blitt ett kaldere samfunn og ondskapen har steget.

Det upersonlige, tilsynelatende sjarmerende, har vært med å skape ett stort system av kontroll i vår nasjon. Og sånn er Norge idag, ett system, hvor den enkeltes rettferdighet betyr lite eller ingenting, mens systemet betyr alt! Og Bibelens Gud hater system! Bare se på naturen: Vakkert mer enn noe annet, men det er ikke system i skjønnheten! Derfor er det ondt å lage system av mennesker, og på den måten mister den individuelle sin frihet til å være ett selvstendig menneske som er elsket for hva den er! Ikke "elsket" fordi de er en skrue inn i ett uendelig stor maskineri, som ingen har oversikt over!

Media og Nord-Korea
Til sist vil jeg ta opp den konstante hjernevasken som media daglig bringer på banen. NRK er omtrent fremst i å påvirke folks dømmekraft med daglig å lyve og manipulere, sånn at folks holdninger til rett blir negativt og fordomsfullt, mens holdningene til løgn, blir noe som blir fremmet som positivt og ærerikt.

Men var da NRK profetisk den 17 mai 2016, hvor de kuttet ut korset i flagget under feiringen, hvor det lignet helt på det Nord-Koreanske flagget?


Her kan vi se det Nord-Koreanske flagget:

Det finnes en interessant historie fra Nord-Korea, hvor hovedstaden Pyongyang for ca 100 år siden, ble kalt Østens Jerusalem, pga antallet kristne. Og vi vet at landet har hatt det fryktelig i nå snart 70 år, hvor man forfølger alle som bare avviker av så enkle bud som å se en amerikansk film (for ikke lenge siden ble en drept for det). De kristne må leve ut sin tro i skjul, og på skolen så indoktrinerer lærerne barna for å avsløre sine foreldre ved å lære de en lek. Nemlig å finne bibelsk litteratur. Om barna finner det hjemme, så sier de det til læreren. Og når da barna kommer hjem, så er ikke foreldrene der lenger, men har havnet i en konsentrasjonsleir. Barna har da vært med å forråde sine egne foreldre, uten at de visste det. Og foreldrene kan ikke forkynne evangeliet til sine barn, uten å bli avslørt. 

Er det ikke det samfunnet AP og sosialistene lengter etter? Jo, om man er villig til å gå i enden av skalaen, så er det deres mål. Det vi ser idag, er bare delmålet, men å eie det norske folket helt, er deres fulle mål. Hvor en liten elite skal styre oss alle! Og pga vår rikdom, og fordi vi har det så godt ytre sett, så er det veldig få som egentlig bryr seg om hva politikerne gjør. Bare jeg har det bra, så spiller det ingen rolle! Men obs, obs! Om du ikke vender om og våkner av din søvn, så vil landet snarlig bli autoritært, hvor ytringsfriheten og demokratiet bare blir en fjern drøm!

Summering
Norges frafall nå i 2017 er blitt som ett stort fjell, og bare en ren ydmykelse og sann omvendelse, kan spare Norge for at landet kommer i ulykke. Dette er noe fienden har bygd inn i Norge over mange, mange år (vi har tross alt ikke kamp mot mennesker, heller ikke Stoltenberg familien. De er bare syndens slaver, og følger deres gud). 

Men derfor blir 17 mai mer og mer hult. Vi lovpriser den friheten vi fikk i 1814, samtidig som vi lovpriser det våre fedre viste liten ære for: Barnedrap (abort), avkristning, gudløshet, skilsmisser, ugudelighet mm. Derfor blir 17 mai feiringen meningsløst, fordi vi feiret før 17 mai pga uavhengighet fra noen å styre over oss, mens 17 mai nå, så minner feiringen vår om vi vår avhengighet av synden og det å bryte mest mulig av Guds bud! Jeg kaller det å gå fra avhengighet, så fri, og så igjen en verre avhengighet enn å være under Sverige eller Danmark!

Norge var aldri noe perfekt land, og heller ikke en kristen nasjon. Men Norges forfedre ville likevel ære Korset og kristendommen. Og som i alle "kristne" nasjoner, så har det alltid vært en kamp mot den kristne troen, og for den kristne troen. Folket har alltid vært delt i om de skulle følge Bibelens retningslinjer, eller om de skulle leve i ugudelighet. Og det som har fremmet Norge er at man offisielt ønsket å heve kristendommen, ikke nødvendigvis at den ble utført på en rett og forstandig måte.

Men at man brøt med katolismen og innførte Lutherdommen, var ett rett valg som har vært med å hindre Norge i å bli ett u-land. Og Hauges lydighet innenfor Gud, var med å føde frem ekte kristne vekkelser, som også har vært med på å påvirke Norge helt opp til toppen av de som utøver makt. Kristne som ber har alltid vært ugudelighetens verste fiende. Og de som har kjempet mot sann kristendom, er som oftest prestene og biskopene selv. Sann kristendom river makten fra ett fåtall ledere og destruerer elitetenking, og gir den individuelle friheten til å styre sitt eget liv!

Ser man på sosialismen, så lover den mye som frihet, men det er en løgn som alt annet de fremmer. Sosialismen gir trangere og trangere rom for den enkelte, og lover og regler begrenser friheten og selvstendigheten. Man kan rett og slett nesten ikke gjøre noe, uten at man blir straffet av ulike lover som oftest er helt meningsløse,
Noen kan ofres i andres maktspill
annet enn å irritere folk og la de vite at de egentlig er uviktig i Statens store Sjakkspill! Og i alle sjakkspill, så kan bøndene ofres! Hadde media informert faren med sosialismen, så hadde folk aldri sluppet AP til makten. Men ettersom Media er ett av problemene i vårt demokrati, og som brukes for å fremme sosialistisk propaganda, så er det vanskelig for dagens ungdommer som vokser opp, å kunne skille på det ene eller det andre!


Derfor tror jeg at vår kjærlighet til sosialismen vil bli en siste spiker i vår kiste, i det vi kaller demokrati og ytringsfrihet. Ett ekte demokrati og ytringsfrihet kan ikke fungere, om synden er det vi elsker høyest! Da etes landet opp innenfra, og det legger seg råte i den norske folkesjelen. Som til sist vil smuldre opp, og legge landet øde, som et u-land.