Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 19. august 2016

19 august 2016 - Rick Warren en falsk profet?

"Jeg skriver ikke den siden for å dømme eller henge ut tjenester. Men ettersom det finnes en god del bøker i kristne bokhandlere som ikke er skapt av Ånden (eller enda verre, blandet med sjel og ånd), så synes jeg det er på plass å skrive litt om dette temaet. Fordi denne tiden er den tiden i historien, siden syndefloden, hvor forførelse har fått størst utbredelse, også innen den kristne menigheten. Det er Ordet og Ånden i Ordet som frelste oss, og det er Ordet som fører oss til det Evige. Alvorlige avvik fra Ordet, kan og vil skape en pari-tro, som er utenfor Åndens virke. Vi vet at Jehovas Vitner, Mormonere og selv Islam er en avart av Bibelen. Men endetidens falske kristendom, er mer forførende enn noen gang i historien. Fordi den er veldig nær og lik det ekte. Men bare på utsiden. Går man inn på dypet, så vil man se at den skiller seg fra Guds Ord." Oversetterens anmerkning

Informasjonen er hentet fra denne artikkelen:

Like før sin død skrev Francis Schaeffer om "den store evangeliske katastrofe". I den advarte han at hovedlinjen i evangelisk sammenføyingen av teologisk liberalisme og evolusjon. Ifølge Schaeffer, hadde den evangeliske kirken blitt en katastrofe, nemlig, av frykt for å stå for sannheten og kjempe for troen. Denne trenden fortsetter som åndelig fare med forvirring som sprer seg over hele Amerika og verden forøvrig. Dømmekraften mot doktrinære feil synes fraværende og den bibelske læren om å separere seg fra vantro, falske lærere og ulydige brødre blir ikke praktisert.

Rick Warren
Det er min overbevisning om at den åndelige katastrofen fortsetter med Rick Warren. De fleste vet at han er ledende pastor på Orange County med Mega-kirken Saddleback Church, der den gjennomsnittlige ukentlige deltakelsen er på rundt 20.000 besøkende. Warren har skrevet en rekke kristne bøker som Målrettet Liv og mange andre under serien Målrettet Liv. Hans tjeneste utvider seg rundt verden og Warren har blitt invitert å tale på en rekke arrangementer, inkludert Ted.com og sto for innvielsen av den sekulære Presiden Barack Hussein Obama. Med en slik omfattende utstrekning til det globale samfunnet og ved slik oppmerksomhet av media, har Rick Warren en spesiell forpliktelse til å representere det fundamentale evangeliet og ikke et annet evangelium. Hva er det Rick Warren underviser? Er det bibelsk korrekt? Hvorfor er det så viktig å undersøke Herr Warren?

Rick Warren har påvirket mer enn 500.000 kirker med sin Kirke Vekst Konferanse (Church Growth Conference) og Målrettet Menighet.. Han har videre påvirket nesten hvert eneste kristne hjem i Amerika ved Målrettet Liv. Jeg må gi en advarsel om den store evangeliske katastrofen Francis Schaeffer advarte om beveger seg fort fremover, og jeg håper ingen av dere vil bli endel av det, etter at du har oppdaget sannheten. Jeg ber at du vil stå fast på sannheten som blir avslørt. Studer Rick Warren i visjon og forståelse av sitt forhold til kirken i dag.


Han har sagt: "Jeg er på utkikk etter en ny reformasjon. Den første reformasjon av kirken for 500 år siden, handlet om tro. Dette kommer til å være om atferd. Den første var om trosbekjennelser. Dette kommer til å være om gjerninger. Det handler ikke om hva kirken mener, men hva kirken gjør. Jeg jobber mot en andre reformasjon av kirken som kunne skape en tredje store vekkelse i vår nasjon eller verden".

Som Warren løfter seg opp til å bli som den store reformatoren Martin Luther eller Jonathan Edvards, er det en rekke skremmende aspekter i denne erklæringen. Rick ser ut og fungerer for en "Andre reformasjon"  eller en "Tredje mektige oppvåkning", men han er tom for læremessige (doktriner) innhold. Både Martin Luther, reformatoren, og Jonathan Edwards, den store pastoren i vekkelsen, ble forankret i Bibelens lære. Ifølge Rick, vil denne nye reformasjonen eller oppvåkningen ikke handle om læren eller trosbekjennelsen, men om gjerninger. Warrens oppvåkning vil ikke basere seg om Jesu Krisi soning for synd ved å utgyte sitt blod på korset for syndenes forlatelse. Det vil ikke være basert på nødvendigheten å vende om og tro for å motta den dyrebare gaven som gir evig liv ved nåde alene ved tro alene. Snarere vil det bli demonstrert gjennom et sosialt evangelium et menneskelig verk for å møte menneskelige følte behov.


Se kontrasten til Warrens påstand ved tjenesten til det Gamle Testamentets profeter, det Ny Testamentets apostler, eller arbeidet til den første menighet i det første århundre. Den tidlige kirken trodde på og "holdt urokkelig fast ved apolstlenes lære", som var den sunne lære (Apg. 2:42). Paulus gjorde sin doktrine "fullt ut kjent" og led frivillig  forfølgelse og lidelse på grunn av det (2 Tim. 3:10-11). Den tidlige kirken hadde en klar grunnvoll i læren og Det nye testamentet kaller det "Tro" (1 Tim 4:1, 6:12, Judas 3). De trodde Jesus Kristus, Guds Sønn, var født gjennom en jomfru, som utøste sitt blod på korset for verdens synder og sto legemlig opp fra graven, og at han skal komme igjen. Den første kirken kjempet for dette, kalt av Judas (Oa: brev, eventuelt jødene) for "Tro". Palulus advarte om at "For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret" (2 Tim. 4:3-4).

Apostelen Johannes forteller oss at "mange forførere har gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus har kommet i kjød", Og de som "ikke blir i kristi lære, har ikke Gud"...og "

"Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør." (2 Joh. 7:-11). Med andre ord, grunnlaget for fellesskap og samhold i en nytestamentlig menighet var den sunne lære. Vi skal ikke delta på samarbeidsvillige tjenester eller ett samarbeid med vantro og falske lærere (2 Kor. 6:14-17). Men Rick Warren har slettet denne standarden og lagd sin egen basis i fellesskap av atferd og handlinger, og dette vil føre til en katastrofal og gudløs reformasjon.

Rick Warren ignorerer det å separere seg fra vantro, modernister og terrorister
Warren arbeider for å innføre en P.E.A.C.E plan (Oa: på norsk som FRED), et akronym som står for Planting (Planting) (og Partnerskap med) kirker, utstyre ledere (Equipping leaders), assistere de fattige (Assisting the poor), Bry seg om de syke (Caring for the sick) og Opplæring for den neste generasjonen (Educating the next generation). På overflaten er den en modell som Sosialt Evangelium ville være stolt av! Det er ikke hensiktene som er gale, men det er hvordan han vil oppfylle denne agendaen som er ubibelsk. Rick Warren arbeider frivillig med noen for å oppfylle denne planen. I et PBS intervju med Charlie Rose, sier han: "Du trenger ikke å endre din tro for at vi kan jobbe med deg. Jeg insisterer ikke på at en muslim må endre sin tro for meg for å jobbe med de fattige. Jeg insisterer heller ikke at en homofil person må endre sin tro".

I 2006, Warren besøkte terrorist staten Syria, og ga støtte og komfort til denne utenlandske fiende mot frihet og Krisi Evangelium. Under sitt besøk, Rick gjorde ingen omtale av "Syrias ettparti politistat, dets politiske fanger, dets torturkamre, sin støtte til Hizbollah terrorisme i Libanon, og dens fortsatte hengivenhet til ødeleggelse av Israel" (Joseph Farah, World Net Daily, 3 juli 2008).Hans besøk var en propaganda rikdom for de syriske tyranner, og Joseph Farah av World net Daily avslørte Warrens misvisende besøk ved å skrive.:


  "Men nå som Rick Warren har reist til og ga legitimitet til en fiendtlig utenlandsk regjering, ledet av en brutal fascistisk diktator som hater jøder, truer Israel, undergraver sin nabo Libanon, fanger deg og terroriserer sine egne borgere og dreper dem i enorme tall når de gjør opprør - må jeg kritisere denne bedrager på den sterkeste mulige måte "[Joseph Farah, World Net Daily, tilgang 03.07.2008] 

"P" i hans fredsplan betyr derfor i hovedsak at han vil samarbeide med enhver person, kirke, religion, eller til terrorstat for å oppfylle dette målet.  2 Kor 6:14 sier: "Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett?  Og hva samfunn har lys med mørke "konkluderer Paulus:" Gå derfor ut fra dem og skill dere, sier Herren, og rør ikke noe urent;  og jeg vil ta imot dere »(2 Kor. 06:17).  Rick Warren gjør opprør mot denne klare kommandoen.  Selv om Jesus brydde seg dypt om de som led, forente han seg ikke med de vantro for å etablere et jordisk rike.  Selv om det er greit å hjelpe folk som er fattige, må vi også innse at vi aldri kan eliminere fattigdommen.  Jesus sa i Matteus 26:11: "De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid". "Kom apostlene inn i en by og arbeidet med hedningene og vantro til omsorg for syke eller utdannet neste generasjon? Apostlene gikk inn til en by for å bringe den største "hjelp" som kan tilbys til noe menneske.  Og dette er ikke en nye klær, ett måltid, eller en klasse på lesing.  Den største hjelpen du kan gi til ett menneske er evangeliet om Jesus Kristus (Apg 16: 7-11).  Det var budskapet fra Paulus i Filippi, Athen, Korint, Efesos eller Roma "For jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,  både for jøde først og så greker "(Rom 1:16).  Og det var denne budskapet som førte til forfølgelse og at folk hatet ham. 

For at Rick Warren arbeider sammen med homofile, muslimer og katolikker og andre ikke-kristne, betyr at han bryr seg mer om undervisnings lesing eller matematikk enn å forkynne evangeliet er ett fullstendig bortblåst frafall?  Vårt mandat fra Gud er å gå ut i verden og forkynne det evige evangelium.  Dette betyr ikke at vi ignorerer menneskelig lidelse, for Jesus leder oss også til å sørge for materiell hjelp til de som trenger det, men dette er fortsatt ikke vårt hovedfokus. 


Rick Warren Fremmer New Age åndelighet

New Age åndelighet er egentlig troen på at alle verdens religioner er identiske på et mystisk nivå, og derfor kan det være enhet blant dem.  Den er basert på løgnen om at i "sentrum av ditt liv er et punkt av intet som er uberørt av synd ... et poeng av ren sannhet ... (som) er det rene herlighet av Gud i oss", og at det i oss alle, i henhold til en populær og godt kjent katolske mystikeren Thomas Merton.  [Ray Yungen, Time of Avreise (Silverton, OR: Lighthouse Trails Publishing Company), s.  58-59.  ] I alle sine bestselgende bøker og på sitt nettsted, slutter Rick Warren seg til dem som fremmer og praktiserer New Age åndelighet, slik som panteisme (Gud er i alle ting), mystikk, sentre bønn, kontemplativ bønn og åndelige formasjoner / disipliner (New Age bønneteknikker).

For eksempel, i The Purpose Driven Church (Målrettet Menighet), refererer Warren til mange tvilsomme bevegelser som å ha et "gyldig budskap" for kirken som Gud har brukt å være et "Våkn Opp Kall" for kirken.  I The Purpose Driven Life Rick Warren forstørrer sin tilslutning til New Age åndelighet ved å sitere en romersk-katolsk mystiker og Carmelite munk kalt Bror Lawrence som en person vi skulle etterligne i bønn.  [Rick Warren, The Purpose Driven Life, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), s.88,] Brother Lawrence brukte en form for bønn som gjorde at han "danset voldsomt som en galning" når han gikk inn i "Nærheten". "Carmelite Orden av munker ble sterkt påvirket av Teresa av Avila som i egen tenkning ble påvirket av jødisk kabbalistisk mystikk. 

Warren anbefaler å lese en annen katolsk prest og mystiker, Henri Nouwen, ved å fremme sine bøker på sitt nettsted.  Henri Nouwen lærer: «Den Gud som bor i vårt indre helligdom er også den Gud som bor i det innerste rommet i hvert menneske.» [Roger Oakland, Faith Undone (Silverton, OR: Lighthouse Trails Publishing Company), s.  89-90.] På slutten av sitt liv, sa Nouwen at «alle veier fører til Gud." [Ibid, s.  100.] 

 På et nylig seminar på Saddleback hvor New Age ånder / guru (DRS. Daniel Amen, Mark Hyman & Mehmet Oz) ble hentet inn for et seminar for å promotere kick-off (Oa: starten) for Saddleback nye kirke-ekspansjon "helse og kosthold plan" kalt Daniels Faste.  Denne såkalte "Guds resept plan for din helse" tar med seg en perversjon av sin navnebror ved å legitimere det som "bibelsk".  I realiteten denne hendelsen var mer enn bare om et "kosthold og helse plan", utrolig nok.  Warren vet om den aksepterte terminologien som forventes blant kristne.  Han vet når og hvor du skal bruke den, og hvor den ikke skal brukes.  Om han har et publikum på en eller 10.000, så sier han hva de ønsker å høre.

I en artikkel på sin nettside med tittelen "Pastorer trenger Ensomhet, Oppfriskning til tjeneste," forfatteren siterer Thomas Merton, som er en klar utøver av New Age åndelighet, og da han gir veldig klar New Age råd for bønn: "Kraften i stillhet og ensomhet har blitt anerkjent i hele historien til åndelig formasjon.  Det er hensiktsmessig å skille oss fra verden ved å plassere oss selv med Gud.  Den onde angriper våre sanser med den materielle verden for å overdøve de fjerne akkorder fra evighetens symfoni.  Bare i stillhet kan vi gå forbi øredøvende brøl av verden og høre Guds musikk. "[Nås 1 juli 2008 fra en artikkel med tittelen" Pastorer Trenger Ensomhet og forfriskninger, "] 

  Noen av disse uttrykk som "kraften i stillhet og ensomhet" og "åndelig dannelse" virker uskyldig, men de er uttrykk hentet rett ut av New Age leksikon. New Age bevegelsen lærer at Gud er i alle, og alle er i Gud, og gjennom stillhet, meditative transer, mystiske opplevelser, bønnepust, sentre bønner, og kontemplative bønn, kan du finne det Thomas Merton selv sa at "punktet for ingenting som er uberørt av synd "hvor" den rene Guds herlighet (er) i oss.  Det er i alle. "Det er en løgn av bedrageren som undergraver sannheten om Gud, Personen, og Jesus Kristus gjerning for å forløse oss på korset.  Gal 1: 6-9 forteller oss tydelig om å ikke gi ære til alle de som forkynner et annet evangelium.  "Som vi har sagt før, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!" (Gal 1: 9).

 Rick Warren assosiert med falske profeter

Rick Warren nære tilknytning til Robert Schuller er godt dokumentert.  For mange år, har Warren dratt i fremmed åk med Schullers kirke vekst konferanser som en elev og en leder.  Robert Schuller er sterkt påvirket av østlige religioner, positiv tenkning, og er en falsk profet i alle betydninger av ordet, nekter for arvesynden og absolutt behov for tilgivelse gjennom Kristi sonende blod.  I 1997, Warren talte på Schuller institutt for det vellykkede kirkens lederskap. Med Warren og Bill Hybels nærvær, deltok mer enn 80 homosexuelle og lesbiske pastorer og hovedledere fra Metropolitian community Churches.

Hvordan kan en god hyrde sette seg ned med slike ulver?  Jesus forteller oss å "Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver» (Matteus 7:15).  Paulus advarte pastorene i Efesus at etter at han forlot menigheten så ville "glupende ulver" komme inn blant dem, som "ikke skåner hjorden» (Apg 20:29).  Via Rick Warrens tjeneste, så har vranglære og falske lærere invadert den evangeliske kirken i hopetall.

Rick Warren  Perverterer Skriften og bruker den som sannheten

La oss vurdere bare ett grelt eksempel blant mange dårlige parafraser som Warren velger å bruke i sine prekener og bøker.  Warren siterer Efeserne 4: 6 i "Målrettet liv" fra den moderne korrupte versjonen, New Century Version, som sier vår Gud, "Han styrer alt og er overalt og er i alt" (Ef 4: 6).  Her kryper New Age undervisningen inn i en pervertert bibeloversettelse.  At Gud er i alt er hjertet i undervisningen i alle New Age lære.  Bibelen lærer ikke at Gud er i alle, men at han tar sin bolig i de troende i Herren Jesus Kristus.  Dette er også krenkelser av korset som Warren virker uvillige til å akseptere.  Det kan godt være at Warren bruker dette verset med vilje, for å få nasjonal popularitet og han har vært sterkt påvirket av Robert Schuller, som også er tydelig midt i New Age, eller Østlig-teologi.  Warren har også gjentatte ganger sitert notorisk mangelfrase versjon som "The Message" av Eugene Peterson.Rick Warren Tolker Skriften Urettmessig

Warrens bruk av ulike oversettelser tillater ham å gjøre at Bibelen sier hva han ønsker å si snarere enn hva den egentlig sier.  I følgende utdrag fra "Målrettet liv", siterer Warren tre personer: Jesaja, Job, og Dr. Bernie Siegel.  Ifølge Warren, Jesaja og Job, både store og gudfryktige menn lever "uten Gud og uten hensikt." Dr. Siegel, forstår håp og formål, og han er en ledende New Age forfatter og talsmann.  Her er Warren forvridde kommentar som gjør Dr. Siegel mer åndelig enn både Job eller Jesaja:

Uten Gud, livet har ingen hensikt, og uten hensikt, har livet ingen mening.  Uten mening, livet har ingen betydning eller håp.  I Bibelen, uttrykte mange forskjellige mennesker denne håpløsheten.  Jesaja klaget, "Jeg har arbeidet til ingen nytte;  Jeg har brukt min styrke forgjeves og for ingenting "Job sa:« Mitt liv svinner hen - dagen etter en håpløshetens dag "og" Jeg gir opp.;  Jeg er lei av å leve.  La meg være i fred.  Mitt liv gir ingen mening. "Den største tragedien er ikke død, men livet uten hensikt.

Håp er like grunnleggende for ditt liv som luft og vann.  Du trenger håp for å takle.  Dr. Bernie Siegel fant ut at han kunne forutsi hvilke av hans kreftpasienter som ville gå i remisjon ved å spørre: "Ønsker du å leve for å bli hundre?" De med en dyp følelse av livsmål svarte ja, og det var de som mest sannsynlige kom til å overleve .  Håp kommer fra å ha en hensikt. "[The Purpose Driven Life, p.30-31.]


Først, håpet kommer ikke bare fra en hensikt, men håpet kommer fra vår Gud og Herren Jesus Kristus mens vi venter på evig liv.  Håp på Gud, kjære venner, ikke bare en hensikt!  (Salme 42: 5; 1 Timothy 1: 1; Titus 1: 2; Romerne 15:13, 1 Tess 5: 8).  For det andre, Warren siterer ikke sammenhengen med disse passasjer i Jesaja og Job, men bare de delene som passer hans hensikt.  Jesaja var ikke "uten formål", men han slet med det faktum at mens han gjorde Guds vilje, syntes ingen å lytte til hans budskap.  Jesaja var trofast, men han ble motløs av å se så lite utvendig suksess.  Resten av verset i Jesaja 49: 4 viser tydelig at Jesaja ikke satte spørsmål med sin hensikt.  Faktisk, han trekker mot Gud for mektig trøst og oppmuntring.  Mens Warren viser at Jesaja hadde «ingen hensikt" eller levde "uten mening," Sier Jesaja egentlig: 

"Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet mig trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft; men min rett er allikevel hos Herren, og min lønn hos min Gud." (Jesaja 49:4)

Warren unnlater å sitere hele verset.  Jesaja begår sitt livs arbeids for Gud ved å realisere at det var Guds sak og arbeid, og Gud vil belønne ham i rett tid.  Jesaja 49: 5 fortsetter Jesajas oppmuntrende ord hvor han sier: ". Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke "


Warren Smith i Deceived on Purpose (Forført med hensikt) skriver  innsiktsfullt: "Rick Warren kunne på en vidunderlig måte innført håp og formålet gjennom gudsfrykt i Jesaja og Job, men han valgte å bruke dem som eksempler på menn som var uten håp, hensikt, eller Gud i sitt liv . I stedet brukte han en New Age leder (Dr. Siegel) forord for sine bemerkninger om det å ha et virkelig håp som kommer fra å ha en dyp følelse av hensikt. "[Deceived on Purpose, s.51.]

Rick Warren skriver dette: "Akkurat nå, Gud inviterer deg til å leve til hans ære ved å oppfylle den hensikten han skapte deg for .... Det virkelige liv begynner ved å overgi deg helt til Jesus Kristus Hvis du ikke er sikker på at du har gjort dette. ?, alt du trenger å gjøre er å ta imot og tro ... vil du ta imot Guds tilbud ....? Uansett hvor du leser dette, jeg inviterer deg til å bøye hodet og stille hviske bønnen som vil forandre din evigheten: «Jesus, jeg tror på deg og jeg tar imot deg."  Gå i gang. Hvis du oppriktig mente den bønnen, gratulerer! Velkommen til Guds familie!"Denne undervisningen skildrer Gud som er avhengig av menneskers gode vilje.  Hvis du bare vil "godta" Ham, hva nå det enn betyr, er du ikke bare merket for livet, men for evigheten.  Dette er et evangelium som du ikke finner Skriften, enten i ord eller ånd.  Tenk på kontrasten til de faktiske ordene til Kristus, som erklærer sin suverenitet og valg av de Han vil åpenbare seg for:

"Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt sagt i lignelser –  for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne vende om og få tilgivelse.»»(Markus 4: 11-12).

Den eneste muligheten for intimitet med Ham er ved hans innvielse. "Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham;.." (Joh 6:44) Det er hans gjerning å ta en person gjennom prosessen med å frelse der den personen blir ett med ham, og deretter å gjøre Hans gjerninger.  Og de første ordene i introduksjonen er ikke en bønn om å akseptere ham, men et kall til å omvende seg og vende seg bort fra ens egne tanker og måter, med en advarsel om kostnadene ved å følge ham.

Dette er bare noen av de problematiske sidene ved Rick Warrens tjeneste.  Warren håner Fundamentalisme og har sagt: "Det er ikke så mange fundamentalister igjen i Amerika." [Fra Pew Forum 23. mai 2005 "Myths of the Modern Mega Church," I et intervju med Rick Warren, fra 1 juli 2008 ] Selv om Warren kan tolke Guds velsignelse i form av tall, gjør Gud det aldri. Det var ikke mange som var i stand til å gå inn i Noahs Ark. Det var ikke mange som tok imot de profetiske uttalelsene til Jesaja eller Jeremia.  Det var ikke mange som fulgte Jesus da han gikk til korset.  Likevel er det fortsatt noen svært gudfryktige, balanserte, kjærlige og doktrinære lyder av det Bibelske evangeliske mennesker og kirker i hele vår nasjon.  Oppriktig, lever vi ikke i en tid med en ny reformasjon, men i de siste dagene av farlig frafall.  La oss være kloke, holde seg nær til Jesus Kristus og dele Hans Ord rett inntil Han kommer igjen!F.B. Meyer sa det godt: «Det er ofte hevdet at vi bør stå midten av kirken/menigheten, hvor kropper synder og hvor dårskap vi misliker får rom, i håp om å redde dem for Gud og menneskeheten.  Et slikt resonnement har en god del makt i de første stadiene av frafall.  En sterk protest kan stoppe feil og hindre koldbrann.  Men etter hvert som tiden skrider frem, og hele kroppen blir syk;  når protestene har blitt ignorert, og argumentene tråkket ned;  når flertallet har tydelig tatt opp sin stilling mot den "sannheten" vi deler, har vi ikke noe annet alternativ enn å komme oss ut og være atskilt.  Stedet der vi kan øve den sterkeste innflytelse til det gode er ikke innenfra, men utenfra. "


onsdag 3. august 2016

3 august 2016 - Dom over Sverige, ett syn av birger Claesson


ETT ADVARENDE SYN OM SVERIGES FREMTID 

Dom over Sverige del I 

(Boken/profetien kom ut i 1950)

Birger Claesson:


Jeg vill sitere fra det 2 kapitlet i Apostlenes Gjerninger den 17 verset og videre: 

«I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de unge skal se syn,
og de gamle skal drømme drømmer.

 Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.

 Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.

 Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.

 Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst»

I 1935 på det årlige såkalte Kòlingaredsuken fikk jeg en åpenbaring. Men jeg vågde ikke å bære den frem, selv om det brant inni meg og jeg skalv i hele mitt vesen. Jeg fryktet for sannheten i den. Men åpenbaringen var sånn:

-       Det skal komme en verdenskrig over hele verden og det skal bli det verste noen generasjon har sett. Men dette land vill jeg holde min hånd over, fordi det skal være ett fluksted for mange folk.
Natten før Kristi Himmelsfartsdag i 1950 opplevde jeg ett møte med Gud, da jeg fikk se en stor skare navnkristne stå utenfor i natten og da hørte jeg Herrens røst si:

-       Om du er villig å følge meg og tjene meg i alt, så skal ingen av din familie stå utenfor og jeg skal ta hånd om din familie.»

Jeg følte meg redd og skjelvende innenfor Gud, men jeg ville likevel svare ja. Jeg ønsker av hele mitt hjerte å få være inn i Hans vilje. Dette meldte jeg Filidelfiaforsamlingen i Kumla på formiddagsmøtet Kristi Himmelfartsdag.

Noen dager senere opplevde min eldste sønn frelse og gjennombrudd i ett møte i den såkalte Kølingaredsuken. Og senere har også de andre barna blitt frelst.

Før predikantmøtet i Stockholm  i desember 1950 var det en konferanse i Odensbacken og vi hadde brødsbrytelse etter formiddagsgudstjenesten. Da var det en predikant innen pinsebevegelsen, som fikk bære frem ett budskap til menigheten. Og da kom han frem til meg, la sine hender på meg og profeterte. Jeg tror blindt på budskapet,  fordi han sa akkurat hvordan jeg hadde det, uten at han visste om det. Og så fikk jeg kontakt med den åndelige strømmen. Budskapet lød så her:

-       Djevelen har forsøkt å felle deg og du har lidet hardt i den tiden som har vært, men du har ikke falt. Du har vært nære å gjøre det iblant, men du står enda i nåden, fordi du ville tjene meg. Jeg skal nå utgyte min ånd og helbredelsens kraftgjerninger og troens gave skal jeg utøse over mitt folk. Og din familie skal du ikke lengre sørge over, fordi jeg skal gjøre med dem som jeg forut lovte deg. Jeg tar hånd om dem.

Men jeg våge ikke å tro. Vi er svake. Men når jeg var i bønn innenfor Herrens ansikt, så åpenbarte Herrens Ånd seg for meg og sa:

-       I predikantmøtet som nå holdes i Stockholm, skal jeg gi deg ytterligere bevis.

Og det beviset kom i en av møteseriene på fredags ettermiddag den uken. Jeg sto opp tilsammens med de andre 100 tals predikanter og vi ba til Gud. Rett som det var, fikk jeg se en liten kule (svensk: Klot). Den var som av gull, og når jeg så den, tenkte jeg: Hvordan har den kommet hit? Jeg som har vært her så mange ganger har aldri sett noe lignende. Men da hørte jeg en røst rope inni meg: «Rop på denne, så kommer den nærmere». Og når det satte i gang så kom det nærmere, fikk jeg se, at det var en ildkule. Og når det var akkurat over meg, gikk det ut som ett ildlys fra kulen, som gikk rett gjennom mitt hjerte.

Det sved så fryktelig, og jeg hadde en følelse av at jeg skulle dø. Og jeg ramlet bakover. Men i det samme var det som om en balsam hadde kommet inn i mitt indre, og så var det borte igjen. Så fikk jeg se den der ildkulen utøke seg og en masse flammer sto opp, og så oppløste ildkulen seg som ett hav og alle predikantene, omtrent 700 stykker sank alle sammen ned i havet. Eller kanskje rettere sagt, havet fløt over dem og gikk inn i dem. Og Ånden falt og det ble en veldig lovprisning. Det kan alle de som var der være enig om. Så reiste den kjente og veldig kjære broder Tage Sjøberg seg opp og sa:

-       Jeg må fortelle om at når ilden gikk gjennom broder Claesson, så så jeg den!

Pastor Uno Olofsson, predikant i Øverhønæs, reiste senere på seg og sa:
-       Etter to og tre vittners utsagt skal hver sak dømmes. Og derfor må jeg også si, at jeg så ilden falle over border Claesson.

Etterpå hørte jeg fire eller fem stykker snakke om det jeg hadde sett. Da fikk jeg noenting til meg, som jeg muligens aldri kan gi en definisjon på. Blant annet hørte jeg Guds røst, når dette kom til meg, si: - Fra og med nå i dag er det slutt på all skjemt (tull), nå skal skjemtet ut. Ja, det er en forskjell på humor og skjemt. Jeg hadde behov for at umiddelbart gå opp og be predikantene om tilgivelse for at jeg hadde iblant skjemtet.

Tiden gikk, og jeg kom hjem og på morgenen ved 4 tiden den 11 desember hadde jeg en åpenbaring igjen. Jeg fikk se en visjon over Kumla by og jeg fikk se Filadelfiakirken fullpakket av mennesker. Jeg fikk se en kø helt ned til jernbanestasjonen og jeg så en stor vekkelse bryte ut i denne byen, til mange menneskers frelsning. Ja, selv sånne som man ikke kunne tro kunne bli frelst.
Og da hørte jeg Herrens tale til meg: «Dette skal du fortelle og da må de tro. Det gjorde jeg også. Og siden da har vekkelsens ånd ligget tungt over Kumla by. Mange har allerede gitt seg

DOM OVER SVERIGE del II
Så hadde jeg en forferdelig rystende opplevelse morgenen etter. Det var nemlig sånn at siden jeg begynte som reisepredikant, våkner jeg nesten hver morgen rundt kl 04. Istedenfor å legge våken, bruker jeg å gå opp og be til Gud, mens familien sover. Jeg bruker å be mellom 04 og klokken 06. Siden hviler jeg, og dette har blitt en vane. Jeg våkner uten videre på morgenen og akkurat når jeg hadde ligget våken en stund, fikk jeg se en stor, hvit skikkelse. Jeg jeg fikk se den komme imot meg, ble jeg forskrekket og skalv i hele kroppen. Jeg var nemlig i full våken tilstand. Men da hørte jeg ham si:

-       Frykt ikke! Du er høyt benådet midt i din åndelige fattigdom. Og jeg vil vise deg hva som skal skje med Nordens folk den siste tiden i denne nådehusholdningen.

Så fikk jeg se og høre at fremmede hærer kom og angrep Umeå. Og hele Umeå ble jevnet med jorden. Hvor de kom fra, kan jeg ikke si.
Siden fikk jeg se en fremmed hær angripe Østersund. Det var ett angrep ifra luften, som jevnet som godt som hele Østersund med jorden. Det så ut som om fiende ville mest til Østersund for å få ett hovedkvarter der. Men den svenske armèn hold seg fast, så de ikke kunne inta byen, men de fordervet den mye.

Så fikk jeg se ett angrep fra havet, hvor Hærnøsand ble angrepet, men fra en øy som heter Hemsø, der den svenske kystartelleriet hadde ganske store militære krefter samlet, og beskjøt fiendehæren som kom. De holdt festet der med hjelp av flyvåpenet.

Men mellom Ørnsköldsvik og Härnøsand så jeg en masse soldater som ble kastet ut fra fly og som falt ned om parasoller i store mengder, i hundretals, ja, det så nesten ut som om det var tusentals. Og de havnet på en plass mellom Ørnsöldsvik og Härnøsand og jeg hørte røsten rope: «Den plassen heter Veda, hvor de angrep svenskene i Härnøsand og okkuperte hele byen. Det var en overrumpling, ett angrep, som svenskene ikke hadde regnet med, i ryggen, mens de forsøkte å holde festet ut mot havet.

Siden fikk jeg se ett angrep, som skjedde samtidig med angrepet mot Umeå. Det var ett angrep mot Gøteborg og det angrepet var så fryktelig, at på noen sekunder – naturligvis bare i synet, det er klart det tar lengre tid når det skjer, - så lå hele Gøteborg jevnet med jorden. Svenske militæret kunne ikke forsvare med de yttre bevokningene i skærgården og var tvunget til å trekke seg tilbake. De fremmede militære tok de svenske befestningene, der de stilte opp sine våpen og brukte dem til å beskyte Gøteborg.

De svenske marktroppene og kystartelleriet måtte trekke seg tilbake helt til Kungälv. Der bet de seg fast og fikk forsterkninger fra ett annet sted og holdt fiender der hele tiden.

Siden så jeg samtidig med dette angrepet ett angrep mot Malmø. Men Malmø ble inntatt og det så ut om ikke ett hus hadde blitt ødelagt. Det ble også utropt som en fristed og alle innbyggerne, som som ble i byen, skulle behandles lojalt.

Men samtidig som det skjedde, så jeg en stor bred rad med små båter, muligens invasjonsbåter, i 5 rader etter hverandre, komme på en linje, som jeg ikke riktig kunne beregne. Invasjonen av de fremmede troppene skjedde mellom Trelleborg og Ystad.

Samtidig som de fiendelige troppene kom i land mellom Trelleborg og Ystad, holdt den fiendlige troppene den svenske armèn bundet gjennom ett angrep mot Falsterbo, som fullstendig forsvant.
Siden forsvant troppene. Jeg vet ikke hvilken vei de tok, men de åpenbarte seg igjen og da hadde den svenske armèn trekke seg tilbake til Hässleholm. Men der gjorde svenskene ett fryktelig motstand og noen av den fiendlige hærene stupte.

Jeg så også to store menn som jeg forsto var generaler eller noe lignende – de bare sånne uniformer. Det var altså fremmede generaler og den ene sa på veldig dårlig svensk: «- Om jeg hadde visst at svenskene hadde forsvart seg så iherdig, skulle jeg ha gjort invasjonen på en annen måte.» De hadde nok mistet mye folk. Fienden kom ikke lengre i det området.

Siden så jeg, samtidig med disse anfallene, ett angrep mot Stockholm. Det var en fremmed flåte som angrep. De tenkte seg inn gjennom Vaxholm og der møtte den ett fryktelig motstand fra den svenske flåten og av svenskt kystartelleri, som beskjøt fienden fra land, muligens fra Oscar Fredriksborg. De skjøt ned en del av denne flåten og jeg hørte røsten rope: «Det skjedde i Oxdjupet. De fartøy som trakk seg ble skutt i senk og det fantes ingen fiendelige båter igjen. Og som ett tegn på hvor selve striden var, fikk jeg se en liten fyrtårn, som jeg ikke selv kjenner til, men det sto å lese på fyren: «Brödstycket». Straks inntil fyrtårnet skjedde det store nederlaget til fiende.

Dette fyrtårnet er muligens en liten ubetydelig fyrtårn. Men hører aldri om den og få mennesker vet om den eksisterer i det hele tatt. Jeg hadde ikke noe kunnskap om at den eksisterte, men her om dagen gikk pastor Alvar Blomgren i Ørebro og jeg opp til Ørebro bibliotek for å se om dette fyrtårnet eksisterte. Vi fikk frem en del bøker og da vi hadde spurt etter det vi ønsket å vite, fikk vi frem ett altas. Så fort vi åpnet den, fikk broder Blomgren øyeblikkelig øye på «Brödstycket». Vi fikk også se at fyrtårnet var bebodd. Og dette, sa Herrens røst til meg, skulle være ett bevis på, at det skulle skje, som jeg har sett.

DOM OVER SVERIGE del III
Det frykteligeste av alt, var at mange 100 fly fra den fremmede hæren satte inn ett angrep fra luften, samtidig som angrepet fra havet og derfor led Stocholm by store tap pga beskytningene ovenifra. Byen ble ikke inntatt av fiendehærene men ble ganske ramponert og en en stor del av sivilbefolknigen som nektet eller ikke hadde tid til å evakuere, ble ødelagt fullstendig under ruinene.

Så så jeg ett angrep fra havet mot Västervik, av en hær som gikk i land, som kom såpass overraskende og Västervik ble som godt som jevnet med jorden. Der marsjerte også tropper innover landet. Jeg så dem ikke igjen før jeg igjen fikk se dem i nærheten av Söderköping. Og så hørte jeg en stemme som ropte "- Mars mot Norrköping!"

Når hærene som kom i land i Västervik og under oppholdet der, før jeg fikk se dem i Söderköping, fikk jeg en visjon over hvordan sivilbefolkningen hadde det i de ulike stedene i vårt land. Jeg så hvordan fiendens soldater gikk inn i husene og dro ut våre kvinner, mens kvinnene skrek hysterisk og ropte på hjelp. Jeg så også, i gatehjørnene sto folk samlet, selv eldre sivile svenske menn, men de kunne ikke gjøre noe, selv om de så hvordan kvinnene ble slept bort under rop om hjelp. Soldatene lo av dem og sa på dårlig svensk "Ingen hjelper dere. Ikke engang Gud i himmelen".

Så fikk jeg se Sundsvall med innbyggere bli fryktelig behandlet av fiendehærene. Det var ett angrep fra havet, som kom, og samtidig som svenskene var opptatt med dette angrepet, ble det sluppet tropper ned fra luften. De troppene som hadde marsjert gjennom Härnösand og de som var igjen av disse ble som forsterkninger til fiendehærene i Sundvall.

Det var altså 5 plasser, som i mitt syn fikk ett angrep samtidig. Det var Umeå, Gøteborg, Malmø, Stocholm og Västervik.

Siden fikk jeg se Nyköpings by oversvømt av fremmede hærer og disse marsjerte i 3 retninger. Den ene retningen var mot Katrineholm. Siden fikk jeg se ett angrep fra luften. Den vite skikkelsen dro seg bort, og stilte seg bak meg og jeg fikk se angrepet som det virkelig blir.

Og jeg hørte røsten rope: "Kumla", og så ble Kumla jevnet til jorden med ett fryktelig smell. Det var mye fly som kom. Det var bare tre hus igjen i Kumla mot Stenehållet. Da hadde også Kvarntorp blitt ødelagt og hele linjen mellom Kvarntorp og Kumla. Hallsberg så jeg på en dunkel måte, men det så ut, som om det hadde gått ille med Halsberg.

Siden hørte jeg stemmen rope: "Ørebro". Da fikk jeg se Ørebro by som en eneste stor ruinhaug, grushaug på grushaug, steinrøis på steinrøis. Mer enn halve byen gikk under, men det så ut som om at en del av byen skulle være igjen (skulle vara kvar åt Lindesbergs- og Arbogahållet till).

Siden hørte jeg røsten rope igjen: "Fagersta". Og så var det samme smellet igjen. Det var ett fryktelig angrep fra luften og jeg fikk se hele Fagersta bli jevnet med jorden. Ikke selv Västanfors jernbanestasjon, heller ikke Fagersta central, var igjen. Og broen over Västanfors holdt fiendetroppene med å reparere.

Siden hørte jeg stemmen igjen: "Avesta". og Avesta ble jevnet med jorden. Siden igjen samme røst: "Sandviken". Og Sandviken ble det heller ikke noe igjen av. Gävle så jeg på ett ganske dunkelt måte. Jeg kan ikke si om byen ble ramponert, men jeg hadde en fornemmelse at jeg også der så en del ruiner. 

Siden fikk jeg høre stemmen igjen og nå ropte den: "Bofors". Det ble ett voldsomt angrep ifra luften. Men den ene fiendlige flyet etter det andre ramlet ned og Bofors gikk så godt som uskadet ut av striden. Hele fabrikkområdet var uskadet. Det var noen få hus, som ble ramponert men ikke på grunn av angrepet men pga nedslaget av flyene som eksploderte og tok med seg omgivelsene. Karlskoga så ganske uberørt ut. Det virket som om den gikk ut av striden uten noen som helst skader.

Siden fikk jeg høre stemmen igjen rope: "*Borlänge. Da ble Borlänge med alle dens forstader jevnet fullstendig med jorden.

Deretter ble det kullsvart, det ble alldeles svart over hele landet og straks hørte jeg stemmen rope: "Mørket faller over hele verden".
Da fikk jeg høre ett stort jammerskrik blant folket. Så så jeg en lysstrimmel ovenfor mørket og ut av mørket så jeg en stor skare vitkledde skikkelser bli rykket opp mot lysstrimmelen. Derifra hørte jeg en underbar sang om Lammet, som har kjøpt oss fri til Gud med sitt blod.

Da ropte jeg: "- Kjære Jesus, hvorfor skal alt dett behøve å gå over vårt folk? Da svarte røsten: "-Les de 4 første versene i salme 41:

"Til sangmesteren; en salme av David. Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.  Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.  Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom"

"Dette folket har vært ett folk full av barmhjertighet. Det har hjulpet fremmede lands folk i nød og derfor har jeg ønsket å se til dette folket. Jeg har sløst med min nåde og jeg har sløst vekkelsens ånd over dette folk. Jeg har gitt det flere muligheter enn noe annet folk, fordi jeg elsker det. Og de, som forbarmer seg over de usle, har jeg ønsket å hjelpe og jeg vill gjøre det videre. Jeg skal redde mange, mange tusenvis av mennesker i dette land, fordi de selv har forsøkt å redde andre. Men hvordan skal jeg kunne redde dem? Jeg kan ikke lære dem å be, jeg kan ikke ydmyke dem uten gjennom nød. Og nå kommer nøden over dette folk og mange er de som skal bli reddet for evigheten gjennom denne nød. Frykt ikke. Vær ikke redd. Det er min kjærlighet som er med i alt dette"


1 august 2016 - Sosialismen, vår tids svøpe

En kjent predikant fra Sør-Landet hadde visstnok uttalt følgende: "Jesus var den første sosialist". Jeg har ingen betenkeligheter med å si at en sånn uttalelse er rett og slett ett bedrag. Jesus var ingen sosialist, men Guds Sønn. Og Han hadde ikke mennesker i fokus først, men Gud og Hans Ord.

APs menneskefiendlige politikk
La oss se på AP, det største og mest innflytelsesrike partiet, og det partiet som har påvirket Norge mest etter krigen. Via Media, via ledere, kommuner, skole, barnehager, sykehus, sykehjem og alt annet som lukter offentlig. 

Dessuten pga barnehagen og skolen, så er allerede denne generasjonen indoktrinert med sosialistisk lære, og om de har ved en "ulykke" blitt gravid, så kan man bare søke helsesøster. Og få angrepille event. abort, uten at foreldrene bør vite noe. AP er veldig bevisst på å skille foreldrene fra barna, så at barna blir avhengig av systemet (statens barn), ikke foreldrene (de jobber aktivt mot foreldreretten). 

Foreldrene som bruker mer tid på jobb og å lete etter materielle goder, bruker sjelden tid til barna i ro og fred. Ofte når barn kommer fra barnehagen, og er stresset, så drar foreldrene barna på mer aktiviteter. Og til slutt så blir deres små hjernes såpass forvirret og de vet ikke hva det er å sitte stille og lytte, høre og å føle stillhet og ikke minst nærhet. Så får helsesektoren hanskes med mange problemfylte ungdom, som sliter med stress, angst og dype psykiske problemer. Fortsetter vi i denne farten, så vil hele velferdssystemet velte over snarlig, og demokratiet vil havarere kort tid etter.

APs mål
Vi kan gjenta hva målet til Ap er: Dette er hentet fra Edward Bull, Professor og nestleder i AP i 1923:

"Både moral og religion som kirken forkynner støtter det bestående samfunn. Derfor måtte det bort sammen med det kapitalistiske samfunn, hevdet han.

Kirkens maktposisjon ligger i skolen, hevdet Bull, og derfor må kirken bekjempes først og fremst i skolepolitikken: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.”

Videre hevdet han at hele skolen måtte gjennomsyres av den sosialistiske tankegang. Barna skulle gjøres til sosialister.

Selv om Bulls syn ikke var representativt for Arbeiderpartiet, så har aldri partiet satt opp en positiv religionspost, hevdet Hareide. Siden religion er en privatsak, ifølge sosialistene, så har ikke samfunnet bruk for noe livssyn å bygge på.

Erling Falk, Mot Dags sterke leder, holdt fast på revolusjonslinjen og var imot den reformatoriske linje som Arbeiderpartiet hadde gått inn for. Men da Mot Dag ble oppløst, kom det marxistisk-materalistiske livssyn inn bakdøra i Arbeiderpartiet, skriver Hareide"


AP, den moderne "fariseer"
Sosialismen er en fiende av korset, og en fiende mot menneskene i landet. De legger tunge byrder på folk, og nekter å hjelpe de som lider under deres system. De er dagens "fariseere", (se Matt. 23) ettersom jeg ser APs måte å føre politikk på, mer som en religiøs sak, enn det er politikk. Vi kan også se at Media omfavner Sosialismen, og derfor er det få stemmer som høyt taler sosialismen imot. Og de som gjør det, blir ofte stemplet som oppviglere, fordomsfullet etc. Og de får sjelden noen innflytelsesrik posisjon i samfunnet. Det er lett å havne i medias gapestokk.

NDSAP var sosialistisk
Hele tiden får vi høre at Hitler og hans nazister var høyrevridde, mens partiet hans het NDSAP, "Det Nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti". Så Hitler lutet seg mot Venstre, enda så hører vi hele tiden at problemet var "Brunskjortene" de mot høyresiden (det er riktig at NDSAP samarbeidet med ett høyre parti, men partiet til Hitler var ren sosialistisk). 

Grunnen til at jeg tar opp NDSAP, er ikke fordi jeg vil på dette tidspunktet sammenligne AP og de. Men for å peke på at sosialistiske systemet i Norge bygger opp for at en sterk leder kan ta over og styre uten at det blir mye motstand på det, en lignende figur som Stalin eller lignende.

Det finnes en dyp slektskap mellom Kommunisme og Sosialisme. Begge er gudløse. Mens Karl Marx, som var jøde og vokst opp i ett kristent hjem, fornektet begge deler med hvordan han levde livet, og bygde opp en ideologi som han kalte sosialisme, men ikke lik den som var i Europa. Tankesystemet har mange likheter. Hvordan kommunisme eller sosialisme utvikler seg, er helt avhengig av hvem som styrer. 

Kommunismen begynte idealistisk under Lenin, og ble rå, voldsom, undertrykkende og dødelig under Stalin. Selv om intensjonen var god, så var resultatene ødeleggende. Stalin var like brutal som Hitler, men på en annen måte. Grunnen til at ett system blir så galt, er hvordan ideologien er bygd opp på. Det kan begynne bra, og ende fryktelig. For ideologi som er bygd på gudløshet, vil straffe seg selv.

De som bare godtar alt hva læreren sier
Så hvor langt har AP kommet i sin strev etter å etterleve Bulls linje mot kristendommen og inn i kommunismen? Ganske langt. Ettersom jeg har ganske ferske rapporter fra hvordan dagens Pedagoger i barnehagen, blir ganske bra hjernevasket. 

Husk: Ungdommen idag vet stort sett ingenting om historie, og vet de noe, så er de lite interessert eller klarer lite å se sammenhenger opp til vår tid (fordi ingen lærer dem det). Men for oss som har vokst opp med den kalde krigen, og følt kommunismens "trusler" og frykten for en atomkrig under den kalde krigen. Dessuten ble vi ofte undervist om nazistenes gru, spesielt mot jødene, så har vi en annen tanke på hva sann frihet og ytringsfrihet er, enn ungdom i dag, som ikke har vokst opp med krig eller trusler, annet en på nyhetene. Så vi "eldre" har en annen tanke, på hva som ødelegger samfunnet. Vi ser at mye av det som opphøyes i dagens media, er veldig destruktivt for samfunnet, og på sikt vil ikke makte å holde på demokratiet som vi kjenner det idag.

Så ungdommen som utdanner seg eks. som barnevernspedagog eller barnehagepedagog etc. er lettere å manipulere, enn vi som er "eldre". Vi vet hva kommunisme og tvang er for noe. Så hør da hva den eldre ex-NRK kommentator Hans William Steinfeld uttalte fredag, 29 juli, i VG:

""– Den politiske korrektheten i Norge minner meg litt om Bresjnev-tiden i Sovjet. Hvis du var kritisk om samfunnet var du et ikke-sovjetisk menneske. Slik er det i norsk arbeidsliv i dag, men det er verre i Sverige. Blir folk stemplet som fascist for å være kritisk om innvandring, da har du sagt adjø til en forstandig samfunnsdebatt, sier Steinfeld."

Det er flere ting jeg er uenig med når det gjelder Steinfeld. Men her sier han sannheten. Norge er i vei til å bli kommunistisk, men ettersom de yngre ikke egentlig vet hva kommunisme er, så blir de sakte men sikkert kokt inn i en lignende ideologi. Mange unge forstår ikke at de har de blitt manipulert av statlig dirigert undervisning, under sosialistisk ideologisk tvangkollektiv, og at den oppvoksende generasjonen er kun kritisk til alt som ikke passer med det å tenke innenfor den sosialistiske boksen. Derfor blir mennesker utenfor Norge, sjokkert hvor ensrettet måten Nordmenn er, når det gjelder å beskrive virkeligheten og livet. Man kan lure på om nordmenn har begynt å dukke opp i andre lands vitsetegninger, som det dumme folket i nord!? 

Vi burde ta til etteretning alle internasjonale protester angående Nausdal saken, hvor barna ble tatt fra en kristen familie, pga fysisk oppfostrelse. Her viser Barnevernet frem ett grusomt stygt ansikt, hvor ikke barna er i sentrum (barna fikk sår av Barnevernet som vil følge dem hele livet), men deres egen ideologi, bygd på Ugudelige norske lover.

Det hemmelige "bokbålet"
En ganske nylig utdannet barnehagepedagog fortalte om at i utdanningen så ble all skrifter og bøker før år 2000, stemplet som "fy,fy og en vemmelse". Alt med moral og kristendom skulle bort. Selv askepott og eventyr vi vokste opp med. I flere barnehager så har mange fjernet sånne bøker. Og de nye bøkene som erstatter de, er ofte uten mål og mening. Gjerne stygge tegninger og spottende Gudsforakt. Selv endel barn føler at de ikke får noe ut av denne nye litteraturen som nå oversvømmer plassene, hvor vi lar våre barn være i timesvis. Vet du egentlig hva barna dine blir fôret med?

Hvordan Østerike ble "sosialisert" i 1938
Vi må ikke glemme at Nazistene visste på 30 tallet, at de kunne ikke lett få forandret den eldre generasjonen, så de begynte å kjøre hard propaganda i klasserommene på barna, og ved aktivitet etter skoletid hvor de ble med i ulike korps. Foreldrene hadde lite å si. Hør dette vitnesbyrdet fra en 10 år gammel jente da:

"Vår utdanning ble nasjonalisert. Jeg deltok på en meget god offentlig skole .. Befolkningen var overveiende katolske, så vi hadde religion i våre skoler. Dagen vi valgt Hitler (13 mars 1938), gikk jeg inn i min klasse for å finne krusifikset erstattet av Hitlers bilde hengende ved siden av en Nazi flagg. Vår lærer, en meget hengiven kvinne, sto opp og fortalte klassen vi ikke ville be eller ha religion lenger. I stedet, vi sang "Deutschland, Deutschland, Uber Alles", og hadde kroppsøving.

"Søndag ble Nasjonal ungdoms dag med obligatorisk oppmøte. Foreldrene var ikke fornøyd med den plutselige endringen i læreplanen. De ble fortalt at hvis de ikke sender oss, vil de motta en stiv brev av advarsel første gang. Den andre gangen ville de bli bøtelagt tilsvarende $ 300, og den tredje gangen de ville være gjenstand for fengsel. "

Og så ble ting verre." 

Les hele hennes advarsel til dagens USA, hun som opplevde nazistene. Hun advarer mot at det samme kan skje der.

Hitlers bokbål
Da Hitler tok over makten, så lagde han ett bokbål i 1933. Det gikk med 25.000 bøker, og 2500 forfattere. Selv Sigrid Undsets bøker gikk på bålet. Hvorfor det? Fordi, som det står beskrevet her:

"Å brenne ”utyske” bøker var en av de tingene som naziregimet gjorde for å bestemme over menneskenes tanker og hensikter, og begrense ytringsfriheten." Du kan lese artikkelen her.

Dette ble sagt profetisk i et sitat av poeten Heinrich Heine i 1821: "Det var bare forspill. Der de har brent bøker, vil de ende med å brenne mennesker." Og det skjedde: De brant bøker, og Holocaust kom rett etter, hvor mennesker i mengder ble brent. 

Nå fjernes litteratur i stor skala i Norge, og som en sykepleiestudent klaget over nylig at ett lite utvalgt forfattere, skriver lærebøkene, med ett meget merkelig språk, uetisk språk, på grensen til dumskap.

Turen til biblioteket
Vi bruker å kjøre litt under 1 time ved jevne mellomrom, til ett bibliotek som vi liker. Der har de alltid mye å velge mellom i litteratur. Men sist vi var der, så merket vi at alt historisk litteratur fra før år 2000 var fjernet. Dickens, Agatha Christie, Doyle, Jane Austen, Charlotte Brontè mm. Og dette skjer i hemmelighet, kanskje over hele landet? Om dette er sant, så er det ett akademisk "bokbål", hvor en ny generasjon ønsker å drepe all kunnskap om din kultur som har lagt grunn for dagens samfunn og hva som var viktig for våre fedre. De vil også drepe kunnskap om det som var påvirket av kristendommen. Men det er egentlig ett nasjonalt selvmord, ettersom man sager av grenen man selv sitter på.

Fordi? De vil ha kontroll over deg, og dermed begrenser de informasjonen til at du får kun sosialistisk propaganda tilgjengelig og annen ønskelig lesestoff. Husk bøker hjelper mennesker å tenke, og få større bredde og perspektiv på livet. Så Norge beveger seg på en farlig ensrettet vei.

Spørsmålet nå, er om ganske stort antall bøker fra viktige perioder i vår historie, blir fjernet fra sinnet vårt, vil da resultatet at man også senere fjernet uønskede mennesker, som da nekter å gå på den sosialistiske stien? Jeg er redd det er den veien vi går mot. Det finnes mye tvang og lite nåde for de som ikke kan innordne seg deres system, hos de som jobber for å innføre sosialisme.

Hvordan sosialismen fikk innpass i Norge
For å forstå hvordan denne giften har fått innpass i Norge, så må man se til krigen. 

Avspenning og nedrustning Jeg kan først nevne nedrustningen. Nå var det de borgelige som først sparte inn på forsvaret på begynnelsen av 30 tallet. Men da AP tok over i 1935 økte forsvarsbudsjettet, men Forsvarsdepartementet trenerte pengene, og de ble ikke brukt. Noe som er galskap, med tanke på Tysklands opprustning. 

Ser vi ikke ett lignende bilde i dag? Norge har rustet ned siden 1980 tallet, og fra år 2000 under Putin, så har Russland rustet opp. Og bruken av penger har kanskje økt litt til forsvar, men vi setter fortsatt for mye lit til NATO. Men vi leser daglig om hemmelige ubåtbunkere, militære plasser/fort ol. som blir solgt, ting vi brukte masse penger på under den kalde krigen. Og masse nedskjærninger, og vi har liten styrke til å møte en ny krig.

Varsler kom, men ingen handling var å spore
Men rett før krigen i 1940, så fikk AP regjeringen varsler om at tyskerne kom, og gjorde ingenting. Så mange nordmenn måtte bøte med livet, mens de sov i køyene på våre krigsskip. Hadde AP regjeringen opptrådt modig, så hadde de satt landet forsvar i krigsredskap, og gjort ting vanskeligere for tyskerne. Men de gjorde det ikke, og Norge (spesielt Sør-Norge) ble ett ganske enkelt mål. Vi må heller ikke glemme at Blucher ble torpedert av en offiser som etter krigen ble forsøkt å bli stilt for retten, fordi han ikke utførte ordre (han brukte hodet selv, som sosialister ikke er så flinke til, ettersom de er avhengig av regler og befalinger hele veien). Han ble frikjent, ettersom flertallet så han som en helt. Det er merkelig at man ønsker å stille til rette kanskje en av de få heltene på morgenen den 9 april 1940.

Langelands irettesettelse av AP regjeringen før krigen
Rett etter krigen så kom det ut en viktig bok. "Dømmer ikke" med Oliver Langeland. Der sier han blant annet:

"Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi. s. 46."

Urettferdighet og konspirasjonsteoretikere
Nå var det ikke alle sosialistene som var feige, verken under eller etter krigen. Men husk at Quisling og mange NS menn, fikk harde straffer. Endel tyskere fikk straffer. Men AP regjeringen før krigen, og under krigen, fikk aldri tiltale eller straff for din unnfallende håndtering, enda de visste at tyskerne kom. Også mange som hadde samarbeidet med tyskerne under krigen, og satt nå i høye stillinger som dommere, politi, myndigheter etc., uten at det fikk noen konsekvenser, skapte urettferdighet inn i samfunnet. Dette så Langeland, og skrev en bok. Og regjeringen gikk til sak for å stoppe boken (selv senere statsminister Gerhardsen hadde vært med å tillate å bygge flyplass for tyskerne, som igjen brukte flyplassen for å angripe norske stillinger). Det ble også at man forsøkte å sette munnkurv på de som protesterte mot urettferdigheten som hadde blitt utført at mange mennesker som fikk makt etter krigen (selv om de aktivt støttet tyskerne under okkupasjonen), ved å kalle anklagerne konspirasjonsteoretikere. Har du hørt den før? Det er alltid enkelt å bruke sånne stempler av regjering og media, om noen begynner å legge sammen 2+2 som blir overbevisende 4!

Uretten under krigen går inn i vår tid
Det jeg tror. Er at fordi sosialistene kom seg gjennom alt som ett glatt såpestykke, og ble aldri stilt til ansvar for noe. Så har den urettferdigheten ligget over landet vårt inn i vår tid. Vi kan enda huske Jens Stoltenberg som sa at han tok ansvar etter 22 juli, men det betydde at alle i ledende posisjoner måtte gå, mens han forble med makten. Hans syn på ansvar, var at han tok ansvar ved å forbli på toppen. Jeg tror at AP kun hadde lært ansvar, om noen hadde stilt de for ansvar og at rettferdighet hadde også truffet dem. Men ettersom AP sitter på begge sidene av "forhandlingsbordet" så blir rettferdigheten deretter.

Vi kan høre NRK som hugger tak i FRP, og etter en reportasje, så mister man rett og slett lysten å stemme på de. Men når AP folk gjør enda verre ting, så blir det glattet over av det samme NRK. Og sånn er stort sett hele det offisielle media verden i Norge. Jo mer Media heier på ett parti (AP og andre sosialistiske partier), jo mer kan du være sikker på at de har en skadelig virkning på landet vårt. 

Dette her har skadet vårt demokrati så kraftig, at det bare er tidsspørsmål før hele vårt demokratiske system faller sammen, til fordel for ett autoritært system.

AP toppens vennetjenester
Jens Stoltenberg er nå generalsekretær ved NATO, og det er pinlig å tenke på, at pga. han og hans regjering, så har en hemmelig ubåtbunker under den kalde krigen, blitt solgt til en privat mann. Som igjen har leid det ut til russerne. Om NATO skal ledes på samme måte som AP har styrt Norge siden 80 tallet til nå (de gangene de satt med makten), så har Europa ikke noe de kan forsvare i det hele tatt, mot noe som helst. 

Jens Stoltenberg i AUF var motstander mot NATO. Og i dag er han Generalsekretær. Finnes det noen glupe hoder igjen her i Vesten, eller vil ting utvikle seg som når Jens Stoltenberg, rett før 22 juli terroren, fikk satt inn forloveren sin til å lede Politidistriktet i Oslo . En mann som ikke hadde noe erfaring med politi eller visste noe om terrorredskapen de hadde utøvd. Da terroren kom, var det bare kaos. I det sosialistiske Europa, og nå også USA under Obama, så betyr vennetjenester mer enn om du er skikket til jobben.

Jeg mener at ansvaret for at 77 mennesker døde den 22 juli 2011, må legges på meget dårlig lederansvar hos de i AP, og de som de styrte sammen med. Men først og fremst Jens Stoltenberg. Husk at Stoltenberg skulle legge hindringer i veien mot regjeringsbygget, men utsatte det hele veien. Til en bombebil ble parkert utenfor bygget.....

Jeg er redd, om det kommer en krig mot Norge (noe jeg tror, pga Russlands følelse av å bli truet fra NATO/USA), så vil vi bli like overrasket som i 1940. Da vil vel alle etater falle sammen, som det gjorde den 22 juli 2011. Lærer vi ikke av historien, så er vi dømt til å gjenta den.

APs Good-Feeling politikk som tåkelegger sannheten
Nordmenn må slutte å være naive, slutte å tro på medias eventyr, og begynne å bli kritiske til alt hva som blir servert av nyheter og annet. Bruk magefølelen når du skal finne ut av ting. Ikke stol på Good-Feelings følelsene, som teks. DNBs bankssjef Rune Bjerke, venn av Jens Stoltenberg, unnaforklaringer fremført på en positiv måte. Uansett hvor positivt ting føles, så må man tørre å kalle en spade for en spade. Lyver man eller bortforklarer man, så burde man kalle det løgn og uansvarlighet, og helst sparke de menneskene som farer med uærlighet og dumhet. Det er ikke følelsene som bestemmer sannheten, det er den virkelige hendelsen som bestemmer det.

Apropo det, er det sånn at alle vennene til Stoltenberg sitter i høye stillinger rundt om i landet? Da står det dårlig til med landet vårt. Jeg tørr ikke å tenke på hva som vil skje, om Norge kommer i krise. Selv om de borgelige styrer nå, så kommer man ikke utenom, at nesten hele landet er påvirket av sosialistisk tenkning, også ofte i de borgelige leirene. Vi klarer rett og slett ikke å tenke utenfor boksen, som Stoltenberg og Co. har malt for våre øyne, fra barnehagen til skolen, til sykehuset til sykehjemmet, og så til vi blir begravd.

Og sånn ting utvikler seg nå, så kan vi alle bli begravd veldig raskt, om ingen våkner opp!