Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 17. februar 2018

17 februar 2017 - Å være annerledes - og hvor troen blir prøvd

Bibelen sier veldig klart at man er tatt ut av verden, og derfor er man også annerledes. Jesus sier:

"Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere" Joh. 15:18-19.

"Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden.  Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden." Joh. 17:14-16.

Og Paulus sine ord "Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." 2 Tim. 3:12.

Da jeg tok imot Jesus - så åpnet det seg en helt ny verden for meg - en verden som var umulig å forstå for en som fornekter Jesus Kristus navn. Det var så revolusjonerende og dyptgående - og jeg som alltid hadde en stor tomhet på innsiden - siden jeg var barn - fikk nå det tomrommet fylt igjen med fred. En fred som verdens mennesker aldri ville forstå.

Troen splitter familie og slekt
Jeg ønsker dermed å dele denne gleden med familien - men ble møtt med vantro. Vår nærmeste familie snudde tvert om - fordi de skjønte at noe hadde skjedd - som hadde forandret meg på innsiden. På en måte var jeg ikke mye annerledes - iallefall ytre sett - fordi jeg gikk enda og tenkte mye av de tankene jeg selv hadde før jeg ble frelst. Men noe var annerledes - og de merket det instinktivt. Jeg fikk aldri den samme forhold til slekta etter det - det var komplett umulig. Jeg forsøkte jo - over flere år - men de hadde allerede avskrevet meg pga at vi plutselig befant oss i hvert vårt rike.

Min beste venn som holdt på med hemmelig satanisme - jeg møtte han ca 1 måned etter frelsen - og det ble øyeblikkelig konfrontasjon - mellom den ånden som drev han - og den Ånd som bodde i meg. Etter det har vi aldri kunne hatt kontakt med hverandre. Vi var i hvert vårt rike. Jeg var annerledes - fordi Gud hadde tatt meg ut av verden. 

Prøvelser på troen
Senere har jeg opplevd mye rart - både blant såkalte kristne -
såkalte åndelige ledere - og blant verdens folk. 2 ganger har jeg opplevd hatefulle naboer - som forsøkte å gjøre alt mulig vondt for oss som familie. Den første gangen - så hadde disse naboene byttet leilighet - og nå bodde de plutselig over oss (de var beryktet selv blant mine ufrelste naboer - hvor de irriterte alle naboene ved sin frekkhet). Da Gud ledet oss til å flytte - så kom Guds kraft over oss - og i takt med Guds kraft - så ble de galere og galere. De mistet kontrollen over seg selv - og vi fikk merke deres stikk. Mens megler satt til stede på vårt kjøkken - for å se på eiendommen - da vi måtte selge - så tømte de et basseng med ca 1-200 ltr vann - nesten over der vi hang klær for tørk. Hun lurte på om dette var vanlig.... At ufrelste kan være temmelig dirigerte av sitt åndelige vertskap - er ikke noe nytt for meg. Men det er som oftest når man vandrer i Guds vilje med sitt liv - at det skapes situasjoner - og noen er vanskelig å forstå - selv for andre kristne.

Andre gang vi hadde trøbbel med naboene - så gikk det også bra til å begynne med. Helt til det flyttet inn en med mye demonisk last på innsiden. Livet hennes hadde ikke vært lett. Men åndene i henne - tålte oss ikke. Og det ble mye bråk - så selv gode naboer som opprinnelig var positive til oss - ble revet med av denne demoniske ånden - som berørte selv nabosameiet. Jeg følte det nesten som Paulus - da de sto takfast og skrek i Efesos - uten helt å forstå hvorfor de var der (Ap.Gj. 19) - men klart - med mindre intensitet. Men uansett - det ble ett demonisk trykk over hele området - og vi ble mobbeoffer og hakkemat - til vi flyttet.

Når man får gjennombrudd med Jesus - skjer det gjerne merkelige ting
Nå har jeg ikke opplevd dette med naboene mer enn de 2 gangene. Men jeg merker jo også her jeg bor - at jeg er annerledes. Når jeg opplever seire sammen med Jesus - så kan naboene oppføre seg merkelig - ikke hilse, eller se veldig sinte ut. Da skjønner jeg at det finnes sinne i åndeverdenen at Jesus har ført med videre inn i frihet. 

Samme sak når Jesus gjør noe viktig i livet mitt - så har jeg merket at det finnes en åndelig motstand mot mine barn - de kan komme hjem og fortelle vanskelige situasjoner som mobbing og at de har blitt slått, lærer som behandler de dårlig etc. 

Eller lærere som kjører sak mot oss - fordi de kun henger seg opp i mindre uviktige ting hos mine barn. En sak jeg hadde - måtte jeg ha hjelp fra en profilert politiker - for å få slutt på mobbingen (sånn jeg ser det) fra skolens lærere og ledelse - og det var som luften gikk ut av dem. Og plutselig var de veldig hyggelig - etter det. Jeg må også legge til at jeg ofte bruker åndelig krigføring - når satan bruker episoder for å gjøre livet vanskelig for meg og mine. Jeg er ikke redd satan - og jeg er heller ikke redd for å sette han på plass.

Jeg har opplevd kvinner som har forsøkt å friste meg freidig - som en gang ved vaktskifte på jobben - som om denne plutselig mister kontrollen over forstanden sin. Jeg bare går rundt og finner noen papirer og gjør noe annet - og avvæpner situasjonen. Bibelen selv sier :

"Derover fryder dere dere, om dere ennå nå - når så skal være - har sorg en liten stund ved alle mulige fristelser, for at deres prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som likevel prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,  han som dere ikke har kjent og likevel elsker, han som dere nå ikke ser og likevel tror på, og derfor fryder dere dere med en usigelig og herliggjort glede,  når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse." 1 Pet. 1:6-9.

Verden avskyr den ånd som er i deg - men samtidig har verden lyst på deg - og begjærer deg. Og jo friere og jo sterke salvelse som kommer over livet dit - jo større blir motstanden og fristelsene. Og det er ikke få mektige Guds menn som har gjort store mektige gjerninger for Gud - som har falt i ulike typer synd (som de sier i USA: Gold (Gull, penger), Glory (selv-ære selvopphøyelse) and Gloria (kvinner) - er predikantens verste fiende). 

Og jo mer du avstår alt som verden elsker - jo mer vil også verden hate deg. De som lever i mørket - vil aldri elske den som lever i lyset. Og tenner man ett lite lys i ett mørk rom - så blir det fort lyst. Og den effekten har også en kristen - som har en levende tro - når han/henne kommer inn på en plass med mye mørke. Det skaper ubehag for de som ikke liker lyset - og håp for de som Gud har kalt.

Å falle fra - når det oppstår motstand
Da jeg var nyfrelst - så ble en ung jente frelst i en større boenhet - hvor det var 3 leiligheter. De 2 andre damene som bodde der - var allerede frelst. Og hadde ført denne jenta til tro. Hun holdt ut kanskje 6 måneder - når hele slekta vendte seg mot henne - orket hun ikke. Forlot troen - og ble samboer.

Hun hadde kanskje ikke lest hva Jesus sa "....Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det.  Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra." Matt. 13:20-21.

Å betale prisen for sin tro
Alle evangelister burde lese dette for nyfrelste - gjerne før de blir frelst - og advare mot at det vil koste å stå i troen:


"En stor flokk fulgte nå med ham, og han vendte seg til dem og sa:

Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: «Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden ennå er langt borte, for å tinge om fred.

Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det kan ikke brukes, verken i jord eller gjødsel; det er bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør!" Lukas 13:25-35.

Som kristen må man beregne kostnaden med å følge Jesus. Og det finnes kun en innstilling for å komme inn til Evigheten sammen med Jesus, som gjelder:

"Himmelriket kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren." Matt. 13:44.

Du må se himmelriket som en større skatt enn alt annet - det er den eneste måten å komme frem. Så lenge du har det målet - og aldri mister sulten etter mer av Jesus og Hans åpenbarte Ord - så er det ikke en djevel i helvete som kan stoppe deg. Tross alt - enhver uren ånd - ligger under dine føtter i Kristus - når du går frem i lydighet mot din mester!

Jeg kunne fortelle mange historier om folk som har mistet fokusen på troen - og gått seg bort - og noen har havnet i verre synder enn hva de var plaget av før de fant frelsen. Mine venner - det er alvorlig å vende seg bort fra Korset, fordi Ordet sier:

"For når noen har lært å kjenne vår Herre og frelser Jesus Kristus og er kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fanges av dette og ligger under for det, står det verre til med dem enn før.  Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem.  Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen." 2 Pet. 2:20-22.

Og Gud vil teste troen din - hele veien - men har også lovt at du ikke får noen fristelser som du ikke klarer å overvinne. Og de trofaste gir aldri opp - fordi belønningen de får - er større enn hele ens forstand klarer å forstå. Og den varer for alltid. Det er faktisk noe fantastisk å jage mot - og aldri gi opp. Faller man, eller svikter man - så står vår Herre der klar til å hjelpe deg opp - for man vil alltid falle i ett eller annet. Men Gud vil hjelpe deg og meg til å bli stødigere i troen. Og Han vil tilgi deg - selv de ekleste synder. Men konsekvensen må du bære selv - og det kan være veldig tungt (tenk på Davids hor med Batseba og drap av hennes ektemann - David mistet 4 sønner selv pga hans ugjerning - selv etter å ha blitt tilgitt). Men selv det vil Han hjelpe deg igjennom - bare du fortsatt holder fast på Han og er villig til å ydmyke deg og vende om. Gud er villig - er du?fredag 16. februar 2018

17 febr. 2018 - Profetisk drøm ga en advarsel til en frafallen menighet
I det fjerde vakten tirsdag morgen 13. februar, hadde jeg en kort drøm der en kvinne kalt Diana kom i et bulkete brun importbil og kjørte vekk fra der jeg stod.

Det var ingen trær eller bygninger tilstede da hun kjørte ned en vei, hvor hun ble borte for meg, men plutselig så jeg at hun vaklet rundt omkring og så falt ut av bilen. Jeg ønsket å hjelpe og var plutselig der. Jeg spurte henne om hun var ok. Hun sa ja (med stolthet og sinne/indignasjon).

Hun reiste seg blødende og naken, så jeg plukket opp det som så ut som lange badehåndklær. som jeg ønsket å bruke for å vikle henne inn - for å dekke henne, men hun rykket dem fra meg og pakket seg inn.

Jeg fortalte henne at jeg ville gå og stoppe bilen hennes. Så gikk jeg ned og hentet den og brakte den tilbake til henne. Jeg visste at jeg skulle gi hjelp, inkludert en tur til legenes kontor, sykehus, og be for henne. Hun sa bare, "Ta meg til mannen min."

Tolkning:
Diana representerer den moderne frafalne kirken, som er verdslig, seksuelt fri, ikke en del av Herrens brud, og forbereder seg ikke på Herrens komme.

Hennes bil representerer hennes tjenestes kall. Den svingte frem og tilbake fordi veien hun følger er ikke den rette Veien. Fallet fra hennes bil representerer fallet fra hennes tjenestes kall, når Bibelens Gud dømmer sitt hus.

Mine forsøk på å hjelpe henne, representerer den sanne kirken som skal hjelpe dem som har skadet seg, og bringe evangeliet til dem, men hun avviste mitt tilbud om å få hjelp med å dekke henne, fordi den frafalne kirken ikke ser sin nakenhet.

Hun var full av stolthet og indignasjon fordi hun visste at hun hadde ignorert våre advarsler om dom. Hun ville bare gå til mannen sin, som jeg tror er denne verdens prins, satan.

Jeg tror at det er på tide å ta myndighet over åndelige krefter på mørke steder og be om å forandre denne forestående katastrofen, og be for at deres hjerter skal forandres før de vokser inn til fullmodent ugress.

En sølvsmed ved navn Demetrios laget Artemis-templer i sølv og skaffet håndverkerne gode inntekter.

"Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være."Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom.De skal kle av deg, så de får se din nakne kropp. Jeg tar hevn og skåner ingen,
16 november 2018 - Norge slukes av kommunisme

Jeg opplever at jeg må advare de kristne om å våkne! De ugudelige lovene og statens maktinstrument - har tatt en helt ny fart - og vending. Og det kan virke som de BlåGrønne - nå har blitt Rød Grønne regjering nummer 2. Det finnes ingen kraft til å hindre ondskapen i å velle ut - og nå griper Staten sin klamme hånd rundt folket - via kommunistiske lover og Barnevernet.
________________________________

Jeg vil først referere til siste nummer av Norge Idag - og les da denne artikkelen fra 16 februar i år:

Barnevernet i blindsonen?
Barnevernet: Ingen ved sine fulle fem ønsker hjelp av en etat som har myndighet til å ta fra deg barna, det kjæreste du har. Om deres funsksjon som hjelpeinstans skal fylles, må de derfor kun ha hjelp å tilby, ingen straff, skriver Trine Overå Hansen. FOTO: iStock

Hver tid har sine problemer, overgrep og dysfunksjoner som ettertiden tar et nådeløst oppgjør med. Vi undres ofte hvorfor ingen gjorde noe, når vi ser tilbake på grusomheter i vår egen historie. For eksempel når vi studerer hvordan antisemittismen fikk grobunn i Norge i førkrigstiden, og hvordan politi, norske politikere og deler av samfunnet for øvrig i stor grad lot seg lede av nazi-regimets bestialske ideologi under krigen. Vi kan ikke forstå hvorfor ikke alle gjorde motstand når vi ser tilbake på det i dag.


Et annet eksempel er hvordan vi har behandlet taterne. Barn ble tatt fra sine foreldre, ikke fordi de var dårlige foreldre, men fordi de ikke levde slik som nordmenn flest levde. Fra 1896 til 1988 har taterforfølgelsen vært sterk, og foreldre opplevde at barna ble tatt av staten på nyfødtavdelingen. For en stund siden hadde vi en artikkel i denne avisen som handlet om en gutt som prøvde å rømme fra en anstalt han ble sendt til etter å ha blitt bortført fra familien. Det endte på tragisk vis da han ble hardt skadet og mistet en fot da han ble sittende fast under en togvogn. Han overlevde, men måtte bære med seg fysiske og psykiske traumer resten av livet. Hans eneste ønske var å komme hjem til mor og far. I dag ser vi at dette var en stygg kulturkrig mot en minoritet i landet. Krigen ble ført av staten og flertallsbefolkningen, og vi tar sterk avstand fra det.

Men det er ikke alltid like lett å se problemene i vår egen samtid. Og prisen for å stå opp for urett som skjer foran øynene våre er alltid mye høyere enn å være enig i at urett ble begått i fortiden. Vi har ofte en mer eller mindre bevisst blindsone der vi enten ikke evner eller ikke ønsker å se uretten som foregår.

I vår tid er definitivt barnevernet et av vår tids store utfordringer som kaster lange skygger over landet, om vi bare åpner øynene. Lenge har det vært slik at tiltroen til det «ufeilbarlige» systemet har vært så sterk at de har kunnet operere fritt, uten noen som helst form for etterlevelse av moderne rettsstatsprinsipper. Fortsatt pågår det barnekidnappinger på statens vegne, uten lov og dom. Det er flere eksempler på at barnevernet på falskt grunnlag går inn med politi og henter nyfødte barn fordi mor har en gammel, og ofte bevist uriktig diagnose som «lettere psykisk utviklingshemmet». Et par som opplevde dette, Natasha og Erik, ble fratatt tvillingjenter like etter fødsel. Det endte med at de flyktet til Polen. Da det unge paret vant over barnevernet i tingretten, kunne de flytte tilbake til Norge. Barnevernet innrømmet ikke sine feil, men godtok domsavgjørelsen.

I andre tilfeller ser vi at de ikke forholder seg til rettsinstansene våre i det hele tatt, som i Haugesund-saken. Norge IDAG har fulgt saken, der en Høyesterettsdom bevisst blir motarbeidet og en to-åring ikke får komme hjem til sine foreldre og søsken, enda barnevernet har tapt saken i alle instanser.

Et av de siste tilfellene som har gått viralt på sosiale medier er et norsk-kanadisk ektepar som blir fratatt sin eneste 12-år gamle sønn. En video på nettet viser at han blir brutalt lagt i bakken av politiet, og revet bort fra foreldrene og hjemmet sitt. Gutten har blitt stygt mobbet på skolen og derfor mottatt hjemmeundervisning på nyåret. Dette har mor gitt beskjed om til barnevernet, men i stedet for å få hjelp til å håndtere skolen og problemene, bestemte barnevernet seg for å fjerne gutten fra hans tryggeste sted. Gutten skriker idet han blir tatt av barnevern og politi.

Mange tenker at «det må være noe» når barnevernet er involvert. Men det er ikke alltid tilfelle at det er foreldrenes feil at barnevernet griper inn. Noen ganger skjer det fordi en nabo, en lærer, en lege eller en bekjent melder inn ting som de mener barnevernet «for sikkerhets skyld» skal kontrollere. Eller det kan være foreldre som stoler på barnevernet og kontakter dem for å få råd. Familien blir da utsatt for gransking på alle felt. Foreldre og barn blir avhørt, de kommer på hjemmebesøk, noen ganger assistert av politi. Og de har som regel ett mål for øye: Bekrefte bekymringsmeldingen. Metoden er å se etter svakheter i familien, barnet eller hjemmet. Mens vanlig tankegang er at ingen er perfekte foreldre, går barnevernet etter en metode der menneskelige feil kan få fatale konsekvenser.

Norsk barnevern er styrt av en familiefiendtlig ideologi som stiller barna opp mot sine egne foreldre. Barnas rettigheter løsrives fra familien. Dette systemet forstår ikke at barna har det best når de får være sammen med sine egne foreldre, nesten uansett hvor uperfekte de måtte være. Eneste grunn for å flytte barn, kan være når det er rus eller vold inne i bildet. Da har vi et rettsvesen som bør håndtere slike saker. Der er det også innarbeidet rettssikkerhetsprinsipper, som at man er uskyldig til det motsatte er bevist. I barnevernet virker det som de ofte opererer etter motsatt prinsipp. Og de begynner gjerne med straffen, akuttvedtaket og barnekidnappingen, så blir det opp til de rammede foreldrene å renvaske seg etterpå.

I tillegg er denne etaten, Bufdir, gitt uforholdsmessig stor makt både i forhold til kompetanse og formål. Hvis de i det hele tatt skal kunne gjøre sin eksistens berettiget i fremtiden må all tvangsmakt tas fra dem. Ingen ved sine fulle fem ønsker hjelp av en etat som har myndighet til å ta fra deg barna, det kjæreste du har. Om deres funksjon som hjelpeinstans skal fylles, må de derfor kun ha hjelp å tilby, ingen straff. Et familievern må etableres som kan tilby barnevakt, økonomi, avlastning, ferier, husvære eller andre ting som familien etterspør.

Så lenge barnevernet oppleves som en trussel, vil deres lovgiverintenderte funksjon langt på vei utraderes. Familier i Norges land frykter barnevernet, og det er ikke fordi de er uopplyste. Tvert om fordi snart alle kjenner noen eller vet om noen som har fått livet ødelagt ved at barna brutalt er revet bort fra foreldrene.
____________________________
De BlåBlå - som nå har blitt BlåGrønne - er ett antikristelig instrument - som på ingen måte vil kjempe mot de kreftene som blir sluppet løs mot innbyggerne i landet - via hjernevaskede nyutdannede Barnevernspedagoger. Og dette sprer seg som ild i tørt gress - rundt omkring i vårt elskede land. Og politiet - akkurat som de stilte opp for å fange jødene for den nazistiske staten - står nå sammen med Barnevernet - ved å ødelegge familier (ofte når det egentlig ikke er noe problem) - ved å stjele barna deres - enda det skjer oftere og oftere at det kun handler om Statlig makt og overgrep - ikke Barnas beste.
___________________________
Neste artikkel:

Reagerer sterkt på forslaget til ny trossamfunnslov:


– Minner om SovjetKRITISK: Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, mener Regjeringen utfordrer menneskerettighetene og går imot europeiske anbefalinger når de vil frata små trossamfunn retten til statsstøtte. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard


– Lovutkastet gir inntrykk av trossamfunnene som noe suspekt, som samfunnet trenger å holde nærmere oppsyn med, sier Dag Nygård.

Artikkelen er hentet her.


– Minner om Sovjet
KRITISK: Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, mener Regjeringen utfordrer menneskerettighetene og går imot europeiske anbefalinger når de vil frata små trossamfunn retten til statsstøtte. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard

KRITISK: Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, mener Regjeringen utfordrer menneskerettighetene og går imot europeiske anbefalinger når de vil frata små trossamfunn retten til statsstøtte. 

– Lovutkastet gir inntrykk av trossamfunnene som noe suspekt, som samfunnet trenger å holde nærmere oppsyn med, sier Dag Nygård.


På LED18 underrettet Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, om Regjeringens forslag til ny trossamfunnslov, som nylig var ute på høring.

– Lovutkastet tok noen av oss på senga. Vi tenkte det skulle være basert på den nye grunnlovsparagrafen om likebehandling av trossamfunn, men på flere punkter kommer minoritetssamfunnene mye dårligere ut enn før, sa han til pinselederne.

Kritisk til minstekrav
Nygård stilte seg særlig kritisk til det at man vil ha et minstekrav på 500 medlemmer som er mer enn 15 år gamle for at et trossamfunn skal kunne registrere seg og motta statsstøtte.

– Man sier at hensikten med dette er å få mer kontroll og at det skal føre til forenkling. Jeg må si at det er mange problematiske sider ved å signalisere overfor minoritetene at man må ha mer kontroll med dem, sa Nygård.

– Behovet for formålskontroll med tilskuddene er legitimt og er også ivaretatt i gjeldende lovgivning. Den nye forsterkede kontrollen gir inntrykk av trossamfunnene som noe suspekt, som samfunnet trenger å holde nærmere oppsyn med, forklarte han.

Jeg har jobbet med disse spørsmålene i tidligere Sovjet-stater og kjenner igjen det som skjer når tros- og livssynsminoriteter ses på som suspekte enheter som utgjør en trussel, sa Nygård i presentasjonen sin.

– Det skulle være ganske overflødig i vår tid å si at noen trossamfunn er for små, når den teknologiske utvikling har gjort det langt enklere å administrere kontrollen med disse enn da gjeldende trossamfunnslov ble vedtatt, mente han.

Råd fra OSSE
– Dessuten er det problematisk fra et menneskerettssynspunkt, fortsatte han.

– Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) har gitt klare anbefalinger om at man ikke bør stille rigide krav til antall medlemmer i trossamfunn, fordi det kan ramme dem som ikke tilhører store organisasjoner eller kirkesamfunn. Anbefalinger fra både OSSE, Europarådet og FNs spesialrapportør for religionsfrihet sier at man skal ikke ha krav som stiller noen trossamfunn i en privilegert klasse fremfor andre som får dårligere vilkår. Men jeg registrerer at departementet i liten grad forholder seg til disse rådene, sa Nygård.

Må ikke diskriminere
Etter møtet utdyper han overfor Norge IDAG at et ekspertpanel i OSSE i 2004 slo fast at det ikke bør stilles rigide antallskrav for at trossamfunn skal kunne registreres som juridisk person og motta ulike privilegier. Ikke alle trossamfunn tilhører store kirker med nasjonal overbygning, noen er små og lokale av teologiske grunner, slo man fast i uttalelsen, som den gangen var rettet mot et lovforslag i Ungarn.

– I Norge kan jo alle registrere en forening eller et foretak som juridisk person i Brønnøysund, men prinsippet i anbefalingen er likevel det samme: Hvis man tildeler noen trossamfunn privilegier, har man et svært begrenset spillerom for å holde noen utenfor disse privilegiene. Man må passe på at ingen diskrimineres, forklarer han.

Berører menneskerettighetene
– Så lenge man i Norge praktiserer tilnærmet full offentlig finansiering av Den norske kirke, har man lite handlingsrom for å bedrive noen form for lovlig forskjellsbehandling mellom trossamfunn, konkluderer han, og understreker at rådene fra mellomstatlige organene er basert på tolkninger av menneskerettighetene.

– Dette berører den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler 9 og 14 og FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 18, sier han.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er inkorporert i norsk lovverk, med forrang fremfor annen lovgivning. Artikkel ni sikrer religionsfriheten og sier at friheten til å gi uttrykk for sin religion, bare kan begrenses ved lov, og bare dersom dette er nødvendig i et demokratisk samfunn. Artikkel 14 sier at man har rett til ikke å bli diskriminert.

________________________________________________

Disse 2 artiklene - viser noe jeg har snakket om i flere år - nemlig at Staten jobber for å gjøre Norge autoritært. Og veldig få reagerer. Fordi de fleste er kokt ned - og velger helle de behagelige løsningene - og vil dermed ikke kjempe mot en Stat som blir større og større. Og jeg tror at snart er det forsent å kjempe eller stå imot. Dette her er vårt endelikt - om da ikke Herren sender en mektig vekkelse - og ryster grunnvollene i dette landet. Det er helt opp til oss kristne - om vi ber om Guds kraft nå - og at vi vender om- eller om vi må gjøre det når Staten skrur igjen vår frihet til å tilbe vår Gud i det frie. Og skolen er ikke lenger noen nøytral plass hvor man lærer - men en indoktrineringsplass for å fange opp de som er annerledes (spesielt kristne) - og for å drepe troen!

torsdag 15. februar 2018

15 februar 2018 - Når ropene og skrikene får makt

Dette kan man lese hver gang man feirer påske - eller hele året, om Korsfestelsen. Det merkelige var at Jesus ble bejublet og mengden hyllet Han ved å si Hosianna - da han red inn i Jerusalem, noen dager før. Grunnen til at folket møtte Jesus med jubel - under det vi kaller palmesøndag - står beskrevet i Joh. 12 - der Han vekte opp Lasarus fra sin grav:

"Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet.  Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» " Joh. 12:17-19.

Men jubelen kan raskt forandre seg - for de mørke kreftene var på jobb, og de benyttet seg av eliten - det religiøse lederskapet - de som hadde den psykologiske makten over folket:

Bare noen dager senere, så har alt snudd, og jeg mener at det ikke var hovedmengden av innbyggerne i Jerusalem som ønsket dette, men en liten klikk, og deres tilhengere - og mange som egentlig var positive til Jesus - ble også revet med av den henrivende ødeleggende og berusende følelsen av å ta Livets Konge. Og deres stemmer var radikale - og de fikk makt til å føre ødeleggelse over det jødiske folket - en ødeleggelse som har fulgt de nå i snart 2000 år:


"Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri, og Jesus avlivet.  Landshøvdingen tok nå til orde og sa til dem: Hvem av de to vil dere jeg skal gi dere fri? De sa: Barabbas!  Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! Han sa da: Hva ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste! Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se dere dertil! Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn!  Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes. " Matt. 20:20-26.

Barabbas var en morder, men når de hysteriske destruktive kreftene og den psykologiske mørke drivkraften fikk tak i folkets følelser og tanker - så ropte de alle som en : Korsfest den uskyldige, frislepp den skyldige! Det var en følelsesstorm - som ingen skjønte konsekvensen av: Hadde de sett konsekvensene av deres hat - på deres egne barn, barnebarn, oldebarn og barn til idag - og hvilken ulykker de hadde kommet inn i - så hadde de settet seg ned og tenkt! Men folk som hengir seg til følelser - tenker sjelden dype tanker! De bare handler i affeksjon - uansett hvor grusomt det kan være.

Vi ser det samme også når Paulus var i Efesos, og de sto og ropte i flere timer på sin avgud - pga evangeliets fremgang - mange forsto ikke en gang hvorfor de var der - og forvirringen var komplett: 

"Nå er det ikke bare den fare for oss at denne håndtering skal komme i vanrykte, men også at den store gudinne Dianas tempel skal bli regnet for intet, og at det skal bli gjort ende på hennes storhet, som hele Asia, ja hele jorderike dyrker. Da de hørte dette, ble de fulle av vrede og ropte: Stor er efesernes Diana!  Og hele byen kom i opprør, og de stormet alle som en avsted til teatret og rev med seg Gajus og Aristarkus, to makedoniere, Paulus' reisefeller............Noen skrek nå ett, andre et annet; for forsamlingen var i et røre, og størstedelen visste ikke hva de var kommet sammen for." Ap.gj. 19:27-29, 32.

Dette er anarkiske demoniske følelser, hvor man blir bare revet med!

Som kristen ser jeg at dette hatet - eller ulike sorgreaksjoner (tenk på Lady Dianas død - hvor folk ble revet med av sorg - og når en Søndagsskolelærer hadde sagt at han trodde hun hadde gått fortapt - som var tydelig for en kristen med tanke på hennes livsstil - så reiste det seg vrede i Britene) - er full av demonisk inspirasjon - hvor folk blir revet med, men få setter spørsmålstegn med hvorfor.

Og vi ser det samme i Norge. Da abortprestene utførte sine fredelige protester, ble det røre i samvittigheten til de som kjempet for mord - og ved valget å ydmyke seg eller å gå til angrep på de som rørte deres samvittighet - så var det siste det enkleste, og det mest bisarre som finnes i menneskenaturen:
Nemlig fysisk motstand på grensen til vold (fordi de forsvarer vold mot små barn) og hat som ikke har noen naturlig forklaring. Prestene var fredelige de - noe ikke mobben var. Men mobben ble fullt ut støttet av samfunnet og kirken. Som hatet gjorde at man korsfestet Jesus - så brukte man samme teknikk for å mobbe (og ikke minst barna til presten), sverte, lyve og ta fra dem omdømme og status i samfunnet og ikke minst jobben. Det er sånn anarkiet sniker seg inn i samfunnet - og blir akseptert helt til toppen - av de som foreslår og produserer lover.

Jeg har også skrevet at før de BlåBlå tok over - og de RødGrønne satt med makten, deres siste år , så kom det nok en berusende aggresjon fra den "fredelige" venstressiden mot de som ønsket reservasjonsretten. Hadde ikke de BlåBlå kommet til makten, så hadde muligens alle med overbevisning i Helsesektoren - som var bla var imot abort - ikke fått jobbe lengre i helsesystemet - om de da ikke er villige til å utføre abort - om det ble krevd av dem. Altså et samfunnet som blir mer totalitært.

Det neste hysteriske greie er innvandring. Du kan ikke diskutere med høyrøstede skrikende stemmer, som får full oppbakking av media. Du blir kalt en rasist og fordomsfull, uansett om du er ingen av delene. Ingen er så rettferdige som de som anklager - men de skjønner ikke at nasjonens største rasister sitter hos de som jobber for anti-rasisme - hvor selv ikke jøder får delte i marsjen for å minnes Krystallnatten. Men ingen er så god mot rasisme som anti-rasistiske grupper - men det er kun i deres egne øyne - og i samfunnets og medias øyne - men sannheten er at de promoterer hat og lovløshet.

Nylig var innbyggerne i Holmlia Oslo i søken etter hjelp pga deres desperate situasjon med vold og narkotika som florerer. Og så dukket også en statsråd opp - Sylvi Listhaug - men ble rett og slett hånet og mobbet, enda det var ca 90 % etniske norske der. 

Og mannen som førte sak mot henne, en lærer, var selv en som jobber aktivt for å innføre marihuana - og ble ikke kritisert av den lovløse, onde og manipulerende media. Sylvi Listhaug - som en av de eneste politikerne med makt - som sitter endel av løsningen til den utøkende volden - ble buet av de som satt i salen - noe som viser deres mangel på respekt for demokratiske valgte folk - og folk i makt. 

Det viser også at folket i Holmlia - om da de som var samlet var representativt for de som bodde der - ikke ønsket noen løsning - men kun at man setter inn mer penger, bygger flere klubber, mer politi etc. etc - altså man maler gråstein med gullmaling og kaller det en gullklump - men nekter å snakke om roten til problemet - hvor det meste går i Islam og ukultur arvet fra Midtøsten - som er lovløshet. Det finnes selvfølgelig også lovløshet fra andre land - som fattige land fra Øst-Europa. Men skal man ordne ett problem - uansett om det er en feil med bilen - så må man alltid gå til roten til problemet. En mekaniker som skal reparere eksospotta - og skifter luftfilteret isteden - er ikke egnet til å være mekaniker. En politiker og en mediamann - som nekter å snakke om Islam som et utøkende samfunnsproblem med mangel på vilje til integrering - er ikke egnet til å verken være i politikken eller i media.

Selv en lege som ser på røntgen bilder av en pasient - og ser kreft - og sier til pasienten at alt er bra - dra hjem og ta en paracept - er en villeder, forfører og bedrager. De fleste er enig om at han skal sparkes. Men når man skal beskrive kreften i samfunnet - så er omtrent alle akademikere og såkalte profesjonelle - i tåka - og ber alle bekymrede nordmenn å dra hjem å ta en paracept - for kreften er ikke noe problem - selv om den vokser hurtig. Sånn er dagens media og våre politikere - og derfor så blir landet overgitt til en vill religion - hvor i nær fremtid - så vil etiske nordmenn bli i mindretall - og tvunget ned på knærne - av sverdets religion. Det er bare å lese historien - om hvordan Islam fungerer.

Som kristen - vil jeg også legge til at Sylvi Listhaug alene har ikke svar på alle problemene. En av grunnene til denne blindheten over Norges media og politikere - er pga våre egne synder som abort og hvor vi aktivt har jobbet for å nedgradere og destruere Israel via Oslo avtalen - for å fremme det terror elskende palestinske folket (med unnskyldning til de få % palestinere som nekter å delte på PLOs og Hamas sine prinsipper), og i tillegg til mange andre ugudelige lover som har til hensikt å avsette Gud fra sin trone - fra det offisielle Norge - i skole og barnehage - så ingen skal få kjennskap til den Høyeste Gud - Han som har skapt alt og alle!. Derfor vil vi ikke lytte til Listhaug - fordi Gud har - pga våre synder - klint igjen våre øyne og ører - så vi ikke ser - det som er fundamentalt lett å se - og vi hører ikke - det som alle med litt intelligent vil forstå. Derfor er tåken veldig tykk inne på Stortinget og Regjeringen - og de klarer ikke å se skogen pga trærne.

Islam er en tukt til vår ugudelighet - sammen med vold, drap, voldtekter, bilbranner, merkelige værforandringer, unaturlige forandringer i naturen, kulde, ensomhet, frykt og mer. Og i takt med det - så reises det opp en liten elite - med makt - som fremmer de som skriker og buer og trykker andre ned - akkurat som den religiøse eliten i Jesu sitt tilfelle - eller de smedene som tjente penger på å lage avgudsstatuer i Efesos (og var livredd for at evangeliet skulle ødelegge forretningene deres) - hvor man startet en kampanje mot Paulus - hvor alle sto og skrek i timesvis - mange uten å vite hvorfor de var samlet der. Det samme som Bibelen beskriver av hysteriske følelser - (hvor sunt bondevett og forstand forlengst er parkert) - begynner mer og mer å ta plass også i Norge - drevet av den religiøse eliten som er media - og drar folk inn i selvhatende følelser ovenfor sin egen etnisitet og hvor de destruerer stoltheten over landet og flagget.

Jeg ser flagget på halv stang - og vi må gjøre bot for våre synder, ved å bøye oss for Korsets Kraft - om ikke dommen vil ramme oss! Samtidig tror jeg at hatet mot Sylvi Listhaug - om det ikke skjer en radikal forandring - er en pekepinn hvor nærme vi er for å tillintetgjøre oss selv!

tirsdag 13. februar 2018

14 februar 2018 - Iransk "vinter" kommer til nordgrensen, advarer analytiker

Iran har skapt et fotfeste i Syria som bare kommer til å bli sterkere, advarer Orit Perlov, en analytiker ved Institutt for nasjonale sikkerhetsstudier.
Medlemmer av den iranske revolusjonære vakten marsjerer under en parade for å feire årsdagen for Iran-Irak-krigen (1980-88), i Teheran 22. september 2011 .. (foto kreditt: REUTERS)
Artikkelen er hentet her.

Tre dager etter Israels første direkte konfrontasjon med Iran på den nordlige grensen, er det fortsatt bekymring over den voksende faren som den islamske republikkens utgjør ved å få ett voksende fotfeste i nabolaget.

"Vinter kommer fra nord der vi har en konkret trussel," sier Orit Perlov, en sosial mediaanalytiker for Institutt for nasjonale sikkerhetsstudier, til The Jerusalem Post i et intervju bare dager før en israelsk F16I ble skutt ned over landet av syriske luftforsvar.

"Vi har en fabrikk for avanserte våpen i Nord-Libanon, i Sunni-områder," sa hun med henvisning til en iransk bygget fabrikk nær byen Hermel i den østlige Bekaa-dalen i Nord-Libanon.

Den kan produsere den ganske nøyaktige Fateh-110-raketten med en rekkevidde på nærmere 300 km. med et halvt tonn stridshode.

"I sør ville det være en annen historie, vi kunne ganske enkelt bombe det," sa hun og tilføyde at bombing av et shiitisk (Shia) område ville bli sett annerledes av pragmatiske sunnistiske (Sunni) gulfstater, som i det skjulte, vokser nærmere den jødiske staten.

Ifølge en rapport fra det franske nettmagasinet Intelligence Online, ligger en annen fabrikk mellom byene Sidon og Tire i Sør-Libanon, som er i stand til å produsere luftvernmissil og anti-tank missiler, samt ubemannede luftfartøyer som kan bære sprengstoff.

Tjenestemenn har gjentatte ganger uttrykt bekymringer over smugling av sofistikert våpen til Hizbollah og den voksende iranske tilstedeværelsen på sine grenser med Syria, og understreker at begge er røde linjer for den jødiske staten.

Forsvarsminister Avigdor Liberman har gjort det klart at mens Israel ikke ønsker å starte en tredje Libanon-krig, er den jødiske staten fast bestemt på å hindre Iran i å bruke Libanon til å produsere presisjonsraketter for Hizbollah som vil treffe dypt inne i israelsk bebyggelse.

Ifølge IDF-vurderinger har Hizbollah minst 100 000 kortdistanse-raketter og flere tusen flere raketter som kan nå sentrum av landet.

Hizbollah er i stand til å mobilisere nær 30.000 soldater og skryter av sitt tunnelsystem, komplett med ventilasjon, elektrisitet og rakettkastere.

Israel kommenterer sjelden utenlandske rapporter om militær aktivitet, men har innrømmet å gjennomføre tusenvis av oppdrag, inkludert 100 luftangrep i Syria for å hindre Hizbollah fra å skaffe seg sofistikert våpen som presisjonsmissiler eller teknologi og ekspertise fra Iran.

Det antas at disse treffene ligger bak Irans resonnement om å bygge innfødte underjordiske våpenfabrikker i Libanon.

Mens Liberman har uttalt at "det siste jeg vil ha, er en tredje Libanon-krigen," er Israel fast bestemt på å hindre Libanon fra å bli en stor fabrikk for produksjon av presisjonsraketter. "

Og hvis Israel forsøker å forhindre det, forventes det at Hizbollah vil svare ved å skyte titusener av missiler mot landet.

I tilfelle av en annen krig i nord mener IDF at den ikke vil bli innlemmet til kun en front, men en front langs hele den nordlige grensen som involverer både Syria og Libanon.

Seniortjenestemenn fra Israels forsvarsinstitusjon har gjentatte ganger sagt at mens sjansen for eskalering på grensen er liten, kan den minste hendelsen eller feilberegningen på begge sider føre til en stor og ødeleggende krig.

Ifølge Perlov er det et farlig scenario som Israel ikke har råd til å ha.

"Vi bombet anlegget i Deir al-Zor, men det var ikke en krig," sa hun. "Vi foretrekker å gjøre noe og uten at det koster for mye. Vi vil ikke ha en annen runde fordi vi har ikke har noe sluttspill. Om USA gir oss grønt lys, kan vi befinner oss i Beirut, i Ankara - ingen vil si til oss at vi skal stoppe. "

13 februar 2018 - Midtøsten: En konfrontasjon mot Iran

En nær konfrontasjon mellom Israel og Iran/Syria (og trolig starten på en snarlig større konflikt). Artikkelen er hentet og oversatt fra her:


I de tidlige timene lørdag morgen ble Israel og en syrisk-iransk allianse engasjert i en konfrontasjon 
hvor et israelsk F16 ble ødelagt, i tillegg til at en iransk-laget drone ble skutt ned, og mange militære mål i Syria ble så ødelagt.

Mens nedskytingen av det israelske jagerflyet var en prestasjon som det ble gjort mye ut av - av Israels fiender. Ødeleggelsen av det viktige syriske luftforsvarssystemet, ser ut til å legge Syria, og de iranske soldatene i en mye svakere posisjon til å forsvare seg mot fremtidige israelske luftraid.

I en tale til journalister på en konferanse, ga IDF-talsmannen Lt. Col. Jonathan Conricus et klart bilde på hva som skjedde under konfrontasjonene. En iransk "stealth" drone, modellert av amerikansk RQ-170 drone, tok av fra T4 flybase i Syria sentrum, som ligger dypt i den syriske ørkenen nær Palmyra.

Ifølge IDF har denne flybasen blitt overtatt av den iranske Quds Force oversjøiske elite enhet, brukt av Teheran for å spre sin farlige innflytelse over Midtøsten.

Quds Force har vært sterkt aktiv i Syria, og støtter regimet til den syriske president Bashar Assad - for å beseire opprørskrefter. Iran har jobbet for å bygge opp missilfabrikker i Syria, for å produsere våpen som kan rettes mot israelske byer. Quds Force bruker flybasen T4 til å sende avgårde iransk lagede droner.

Før soloppgang på lørdag, sendte Iran en drone sør mot den Syriske grensen mot Jordan. Fra den gikk i luften, ble den overvåket det israelske luftforsvaret (IAF), som hadde oversikt over dronens flyvebane. IAF-kontrollører så på at dronen kom inn i det jordanske luftrommet og deretter forsøkte å snike seg inn i det israelske luftrommet fra Jordan - i motsetning til fra Syria - i et forsøk på å gå rundt det israelske forsvaret.

Dronen fløy i ca 1,5 minutt over Israel, før et IAF Apache-kamphelikopter skjøt den ned fra himmelen, klokka 04:25. IDF fant bitene av flyet og brakte det tilbake til analyse - noe som ga Israel mulighet til å studere den iranske drone-teknologien.

Deretter sporet IAF plasseringen av den iranske basen, der et mannskap kontrollerte dronen, hundrevis av kilometer fra Israel, i den sentrale syriske ørkenen.

Bare over en time etter at dronen ble overvåket, klokka 5:34, tok fikk 8 israelske jagerfly på vingene for å ødelegge basen, samt flere iranske militære mål i Syria. Svevende over Nord-Israel, jagerflyene avfyrte langdistanse-raketter, som traff og ødela målene.

Syriske styrker, kontrollert av Assad-regimet, gikk til konfrontasjonen og skjøt mellom 15 og 20 luft til luft missiler mot israelske jagerfly. En av de israelske F16-ene var ikke i stand til å forsvare seg mot angrepet, og ble truffet i kampen, og tvang piloten og navigatøren til å skyte seg ut av flyet før flyet krasjet i Nord-Israel.

Piloten fikk alvorlige skader, men navigatøren kun lette sår. Etter vellykkede operasjoner og blodoverføring, ble pilotens tilstand oppgradert fra alvorlig til moderat. Begge forventes å hente seg fullt ut.

Klokka 8:45 reagerte Israel på det nedskytede F16 flyet. IAF sendte en andre bølge av jagerfly i luften, og 12 mål over hele Syria ble rammet. Syriske styrker slo tilbake igjen på de israelske flyene, men ingen ble rammet.

Under repressaliene ødela Israel åtte syriske baser for luftforsvar, som er en betydelig ødeleggelse av det syriske regimets luftforsvar. Andre fire viktige iranske militære mål ble også truffet.

"Vi har utført et stort angrep på luftforsvaret: radarer, raketter, batterier og baser," sa Amnon Ein Dar, leder av opplærings- og doktrinavdelingen i IAF i en uttalelse.

Antall ulykker som Syria eller iranske Quds styrker lider, er fortsatt ukjente. Iran og Syria forsøker å tone ned omfanget av skadene de har fått, mens de feirer fellingen av det israelske F16 som en stor militær bragd.

IDF undersøker hendelsen for å fastslå nøyaktig hvorfor F16 ikke kunne unngå fiendens raketter, noe som førte til at flyet styrtet.

lørdag 10. februar 2018

11 februar 2018 - Når kommer krigen?

Van der Hoven sa at 22 Juli profetien var en advarsel til Norge. Om ingen tok den på alvor - så ville dommen komme uten forvarsel. 

"Norge kommer til å bli delt. dere kommer til å måtte betale deres
pris.... Denne boken (22 juli profetien) er Guds siste advarsel til Norge. Hører dere hva jeg sier? Det kommer ingen flere advarsler. Dette er den siste. Enten kommer dere til å bli ødelagt, eller så tar dere Norge tilbake!... Hvor mange ulykker må komme deres vei? Vil dere at Putin skal komme ned til Trondheim og dele landet deres, fordi dere har sørget for å dele Israel gjennom Oslo-avtalen?... Norge og Israel står så overfor den samme trusselen. Norge står i fare for å bli delt av Putin, og Israel står i fare for å bli delt av onde islamistiske krefter!"

Jeg har delt denne noen ganger. Men likevel - jeg synes den kan deles flere ganger.

Advarsler fra 2015 og 2016
Profetisk fikk jeg noen advarsler i 2016 - om hvor alvorlig situasjonen var i landet. Jeg mener jeg fikk 2 tegn om nasjonenes forfall, ved at jeg var tilfeldigvis inne i Oslo - tross alt - det som skjer i en hovedstad i landet - er som oftest noe som sprer seg over hele landet. Og ugudeligheten og ugudelige lover - blir masseprodusert fra Stortinget i Oslo - og gir en pekepinn hvor nærme vi er dommen.

Advarsel 1, var det sjeleløse huset som en kunstner satt fremfor Stortinget (dette var nok høsten 2015):
Som jeg skrev i 2016 "Og jeg skjønte at huset representerte både Stortingets og nasjonens tilstand. Falleferdig, nakent og lite innbydende." Altså nasjonens sjel er tom - fordi vi søker og leter dagen lang etter tomme og destruktive ting. Fordi følelsene er viktigere enn det å ha en fast grunn i nasjonen - som våre fedre mente var Alfa og Omega - nemlig å frykte Gud og Hans Ord. På den tiden fantes det en forståelse av årsak og konsekvenser.

Advarsel 2, var en ulykke juleaften 2015 - nettopp over den plassen kongefamilien skulle ha sin årlige gudstjeneste. Jeg skrev da :"......Skjedde ved en tragisk ulykke på juleaften, en av nasjonens største høytid (ulykker kan være tegn, uansett om det er en tragedie. Jeg sier ikke at Gud står bak, jeg sier bare at det er ett tegn), en mor døde da hun fikk flaggstangen i hodet og døde, på det kapellet hvor kongefamilien skulle delta dagen etter. Flaggstangen så normalt ut og vakker ut, men på innsiden hadde det kommet råte ved boltefestene, og en vind kom og knekte den. Sånn er det med nasjonens fundament, det har kommet råte inn, og veldig få ser det. Men ved en storm som snart vil komme over landet, vil avsløre dens svakhet, i fundamentet til det norske hus. Og ingenting vil lengre klare å holde flagget oppreist som symbol for en fri nasjon. Flagget representerer også korset, det som våre fedre satte sin lit til, som vi synger hvert år med stolthet:

“Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.”

Men den store Gud som våre fedre satt sin lit til, har vendt sine øyne mot denne generasjonen hvor flertallet vil ha Han bort, og sier:

“Jerusalem, Jerusalem! (Norge, Norge!). Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sent til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde!” Matt. 23:37-38.

Ettersom vi tror vi ikke er barbarer, så slår vi ikke fysisk ihjel Guds sendebud, men vi gjøre det på en mer “human” måte: Vi ler av dem, gjør narr av dem, hater dem, avskyr dem, isolerer dem, forfølger dem, skriver store vemmelige artikler om dem, og slår oss på brystet, glad for av vi ikke er like “fanatiske” som dem, og glemmer at i dette hykleriet, så går vi på den brede veien sammen, mens vi ler og fester, mot fortapelsen. Den veien som Guds sendebud advarer mot å ikke gå på!" Du kan lese om advarslene her.

"Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting"
Men det skjedde flere ting i 2016 - som gjorde at jeg fryktet at ulykken som så mange hadde profetert over i mer enn 100 år - ville skje i slutten av desember - noe den heldigvis ikke gjorde.

Det ene var Kongens skandaløse tale - hvor han på en måte ugyldiggjorde alt hva både hans bestefar og far sto for - du kan lese mer om dette i denne artikkelen jeg skrev. Kongen er ikke hvem som helst - han representerer Norge - og har en meget viktig rolle ovenfor Gud - ved at det Han sier - skaper noe i det usynlige - som får konsekvenser i det synlige. Det som skjedde med flaggstangen - mener jeg også er lenket til hans senere tale - under ett år senere. Tegnet om det usynlige frafallet skjedde - og Kongen bekrefter senere sitt og landets frafall.

Rett etterpå så var jeg og overså Filmen Kongens Nei - som jeg også så som profetisk - ettersom det kom rett etter Kongens tale. Kong Håkon sa Nei, Kong Harald sier Ja - og begge sier at de gjør Alt for Norge. Men en av dem har feil, og det er ikke Kong Håkon.

Profetiske advarsler - med utsettelser
På sommeren 2016 - så fikk jeg en profetisk advarsel - som var ganske alvorlig, om at ulykken var på vei mot Norge. Og det var mange alvorlige profetier i flere land - bla. i USA - som sa at alvorlige tider kom. Men så var det som luften gikk ut - og det stoppet opp - da Trump tok over som President i USA. Men kan sånt avverge dom? Ja, det kan faktisk det. Det er bare å studere Bibelen - når selv den onde Akab - som hadde drept en huseier for å få eiendommen hans - og hvor profeten talte dom over han - så kledde Akab seg i sekk - og ydmyket seg. Det avverget ikke dommen - men det utsatte den.

Bønn avverget dom - for en tid
Profetiene var klar til å bli oppfylt - men bønnene spesielt fra amerikanske kristne - snudde det. Det passer også med denne Gudskvinnens (Glenda Jackson) alvorlige advarsel - som sa at om IKKE kristi kropp skjerpet seg - så vil det og det skje. Men da Franklin Graham dro rundt i USA - så møtte det opp tusentals for å be - de så hvordan Obama og Co. ødela landet deres - og visste at noe måtte skje - for å snu landets farlige retning. 

Graham sa at selv om det var fryktelig vær - så møtte det opp enormt mange kristne - og de ba, de ba, de ba. Og Kristi Kropp i USA skjerpet seg (noe som også vi burde). Men jeg har også en mistanke om at når først Trump kom til makten - så var det nok mange som la ned sin åndelige våpenrustning - og begynte å slappe av (noe som er veldig uheldig - for striden er langt fra over). Men vi ser også nå - at det er full strid rundt Trump. Samtidig så er jeg sikker på at Trump har og vil fullføre ting Gud har tenkt skal skje - derfor hater de gudløse Trump og ikke minst eierne av media, de som Bibelen kaller "kjøpmennene på jorden" Åp.18:23 - som tvinger journalistene å skrive negativt om Trump hver dag - og på alle måter motarbeide Gud og Hans folk. Dette med Trump, var ikke i satans plan - men Gud satte en kjepp i hjulene hans - så han falt av - iallefall for øyeblikket.

Når vil ulykken ramme?
Men samtidig - om vi går opp til Van der Hovens profetiske tale - så vil neste katastrofe mot Norge skje uten at vi vil få store forhåndsvarslene. Vil det da komme til krig mot Norge i år eller neste år? Du vet - kristendommen er friere i USA enn i Norge. Obama forsøkte å ødelegge skolen - men i Norge er skolesystemet allerede ødelagt - av sosialistiske hjernevask. Derfor er det vanskelig å produsere gudfryktige barn - til å være neste generasjon som ber og søker Gud - fordi om de har en åpen tro i skolen - kan faktisk lærerne (og mange ser det som sin plikt) angi barna til Barnevernet. Og flere kristne har opplevd at Barnevernet har tatt deres barn - mens barn som memorerer på Islams hatske ideologier - som hater Vesten - hater Jøder og homosexuelle etc. bryr Barnevernet seg lite om.

Tallet for dom
Så de som ber og holder dommen unna Norge - så er mange av dem med grå hår - og det ser dårlig ut for neste generasjon - som da skulle ta over stafettpinnen. Og om ikke vi får en bønnevekkelse her - som USA hadde - hvor de fikk fjernet Clinton - så tror jeg at en dom snarlig er på vei.

Jeg har sett tallet 77 noen ganger - og jeg er usikker på om det er fra Gud. Men det betyr endelig dom! Hva vil skje - i nær fremtid? Jeg vet ikke. Men med tanke på den gudløsheten som vår nye regjering tok seg til i starten med Venstre i regjering - så lover det veldig dårlig. De oppfyller ett profetisk tegn - rett før sverdet blir felt over landet. Og de kjemper mot Gud på alle måter, som da de avskaffet Gud offisielt og at de åpenlyst flørter med Synd mot Naturen. En dom som Gud har holdt mot Norge siden 1953 - og ble utsatt til 1968 - og igjen utsatt - for så å bli holdt tilbake til denne dagen. Men hvor lenge kan Norge holde i stand - når demningen (kristne som ber og strider for nasjonen og holder seg nær til Ordet i ånd og i Kraft) som skulle holde synden på plass - har så godt som sprukket - hvor vannet fosser nedover nå i små strømmer - og vil snarlig utvide seg - til å eksplodere. Er vi beredt da?

Om vi kristne ikke vil omvende oss - og gå på knærne i sønderknuselse over landet frafall, 2 Krøn. 7:13-15 - så vil Gud sørge å gjøre det på sin måte - og ydmyke oss gjennom trengsler. Jeg håper du er beredt for det!