Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 30. mars 2017

30 mars 2017 - Bedrag og enhet

Jeg har skrevet endel om forførelse og bedrag. Ikke minst fordi jeg selv har levd i bedrag og forførelse, og det har kostet meg alt for å bryte med det, og finne Guds smale veier. Jeg sier ikke at jeg forstår alt, eller vet alt, for den biten overlater jeg til Ånden alene.

Jesus advarte i Matt. 24, når Han snakket om endetiden om forførelse. Går man grundigere i det Han sier, så forstår du at det omhandler forførelse blant de troende. Og Leser man Paulus ord (Ap.Gj. 20), så forstår man også at bedraget kommer innenfra, fra oss selv, gjerne blant de du selv stoler på. Det er sånn som skjer oftere og oftere i frafallstider, og tiden rett før Jesu gjenkomst vil være det største bedraget noensinne. Ja, selv blant troende slektninger, kan frafallet oppstå.

Jeg bruker å referere til denne hva jeg mener er en ekte profeti, av Stanley Frodsham, en som opplevde pinsevekkelsen. Han sier bla. (ulike utdrag):

"Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten (tegn og under), men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de bli overlistet av forførende ånder og lede mange til frafall."

"Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg."

"Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”.

Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk.

Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi i Skriften. 

Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg."

Du kan selv studere hele profetien. Jeg har bare valgt ut noe, for å vise satans strategi for å forføre kristne i store mengder. Og jeg vet om flere, som jeg en gang i tiden vandret sammen i troen, vitnet om Jesus sammen, som idag lever under bedrag. Noen er klart frafallen, mens noen er i vippepunkt hvor man ikke aner hvor landet ligger, men begge deler befinner seg i en lokal menighet, og sier selv at de tjener Gud. De får mye positiv oppmerksomhet fra sine kirkelige venner, slekt og får sjelden eller aldri motstand på sitt vitnesbyrd og liv. Fordi satan er ikke interessert i de han allerede har makt over.

Bedrag er mye følelser
Da jeg levde under bedrag, så var det mye følelser. Og jo mer følelser som er innblandet, jo mer kan du leve under ett bedrag. Ett bedrag begynner alltid med en tanke, all type synd begynner med en tanke! Det er derfor Bibelen er så nøye med å stoppe frafallet før den får fritt utløp i menigheten. Paulus sier 

"Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt der ikke er noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!   Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!" Gal. 1:6-9.

Så Bibelen tar veldig alvorlig ett evangelium, som representerer en annen Jesus enn hva Skriften peker på, som noe vi må ta oss i vare for! Derfor er det viktig å kunne skriften, daglig lese i Skriften, la Ordet alltid virker på oss i hverdagen. 

Den generelle menigheten før i tiden
Før kunne man bli plaget, presset, fristet og føle denne verdens ånd hele uken, og så kunne man slappe av, når man var i menigheten og fikk høre Guds Ord bli forkynt, hvor Gud kledde av deg denne verdens støv. Men idag har ting forandret seg, og man burde være mer på vakt når man er i den lokale menigheten, enn utenfor dens lokaler. Man må hele tiden undersøke hva slags "mat" du får servert, hva er ideologien bak det, opphøyer den Jesus og Hans Ord så folk bli dratt mot Ham? Eller opphøyer den tjenestegaver, det å "tjene" i menigheten, mennesker generelt eller annet som ikke harmonerer med Skriften eller det å opphøye Jesus alene, så burde du være fryktelig skeptisk.

Enhet
Samme med enhetsbestrebelser. Når Paulus underviste om enhet i Korinterbrevet, så sier han:

"Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at dere alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.  For det er av Kloes folk blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er tretter iblant dere." 1 Kor. 1:10-11.

Her tolker mange kristne Ordet som Jesus første kjødelige disipler forsøkte å tolke Jesu egne Ord når Han snakket om å "spise Hans kjød og drikke Hans blod" Joh. 6. Altså de Ord Jesus talte var Ånd og Sannhet, og måtte også tolkes på samme måte. Samme med disse Ordene om enhet. Du kan ikke ta en ytre forandring, og få alle til å si de samme tingene, og alle være positiv mot pastoren (noen steder gjør de lederskapet til gud), og alle være positiv mot hverandre, så har vi "enhet". Det er iallefall en sjelisk enhet, og rett og slett født ut av avgrunnen. Vi kan se den "enheten" når Kinas kommunister gikk alle i samme klær, og ingen fikk gå annerledes kledd. Gud er ikke samlebånd Gud, Gud er den orginales Gud, og Han elsker at du er orginal som Han i utgangspunktet skapte deg til å være. Har du møtt ett menneske som er likt ett annet menneske? Nei, vi er alle forskjellige, selv eneggede tvillinger, selv hvor like de er, er ulike!

Enhet utifra ens egen orginalitet
Så Paulus snakker om enhet utifra alles egen orginalitet, men hvor kjødet er korsfestet, og hvor Ånden får fritt utløp mellom alle de troende, og da blir enheten helt naturlig. Det som ødelegger enheten, er kjødet og det at man bare er opptatt av seg selv og sitt. Når man samles i Jesus navn, så er man først og fremst opptatt med å opphøye Jesus, så kan man etterhvert la Ånden få flyte iblant oss, sånn at folk får møtt sine behov, og at man kan be for andre som er i nød!

Enhet i kjødet
En annen ting med enhet, er at et menneske som har urene motiver og er veldig opptatt av selvet, vil være som et hinder for at Ånden får flyte imellom alle de troende. Jeg har være på såkalte Cellegrupper hvor folk har kranglet med hverandre fra begynnelsen til slutten. Hvor bønn og overgivelse til Jesus ikke er hovedfokuset. Og det er som å åpne opp for helvetes luker. 

Katolske kirken, alle moders grums
En annen falsk enhet, er hvor den katolske kirken er innblandet. Alle evangeliske trossamfunn som søker enhet med den katolske kirken, uansett hvilken måte, er skyldig å åpne opp for sterke religiøse åndsmakter, som vil fange alle inn i villfarelse. Jeg kan eks. nevne Ulf Ekman, som har falt fra troen. Han profeterte selv i 1990, da han var en levende kristen "Når den lutherske frimenighet søker enhet med den katolske kirken, så vil det bli dødsstøtet for den". Alt som har med den katolske kirken å gjøre, er som å berøre en "babylonkappe", Josva 7:1-26. Det eneste Guds rustning ikke beskytter mot, er ryggen. Og når du slipper inn urene ånder i fellesskapet, så vil de gjennombore ryggen din, og få deg på fall.

Jeg mener at den falske religiøse ånden blant kristne, som stort sett har sitt opphav i Konstantin sammenføying av kristendom og stat, og som har blitt videreutviklet av den katolske kirken, er en demonisk ånd som må stoppes. Også kristne som er med i okkulte klubber som Frimurerne, Old Fellow, Riderordener etc. må stoppes. Mange forsøkte å sammenligne Anders Breiviks (massemorderen) ideologi med kristendommen, men sannheten er at den er nærmere Frimurerne og lignende ideologier enn sann kristendom. Og vi har Stortingspresident Olemic Thommessen (H) som er frimurer, og frimureriet er en stat i staten. Derfor burde de aldri komme til maktens tinder, om man ønsker å beholde demokratiet. 

Satans muldvarper i de lokale menighetene
Satan har ulike muldvarper for å komme inn i menigheten, for å få medlemsskap, så utøve åndelig innflytelse på menigheten. De kaller seg kristne, men i realiteten er de ulv i fåreklær. Derfor burde alle lokale menigheter, ha den profetiske tjenesten sammen med hyrden. Uten den profetiske tjenesten, så går menigheten i blinde i det åndelige landskapet. Vi kan selv se hvordan den profetiske tjenesten stoppet demonisk innflytelse av den første menigheten:

"Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.   Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og oppgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det;  og de unge menn stod opp og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham." Ap. Gj. 5:4-6.

Dette var satans første forsøk på å infiltrere menigheten, og du ser hvordan den profetiske tjenesten sammen med Ånden, stoppet det forsøket. Ett ektepar døde.

Filip og den nyfrelste trollmannen Simon
Vi kan også lese denne historien:

"Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem.  Og folket gav samdrektig akt på det som ble sagt av Filip, idet de hørte og så de tegn som han gjorde.  For det var mange som hadde urene ånder, og de fór ut av dem med høye skrik, og mange verkbrudne og vanføre blev helbredet.  Og det ble stor glede der i byen.   Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldom i byen og satt folket i Samaria i den største forundring, for han sa sig selv å være stor; 10 ham gav de akt på, både små og store, de sa: Han er Guds kraft som kalles den store." Ap. Gj. 8:5-10.

Og "Og Simon tok ved troen han også, og da han var blitt døpt, holdt han sig nær til Filip, og da han så de kraftige gjerninger og tegn som ble gjort, ble han ute av sig selv av forundring."

Vi ser her at en som tidligere var en trollmann, ble frelst i ett korstog. Og han ble mer imponert over det Gud gjorde når Han manifesterte sin ytre kraft, enn hjertets dype indre forandring.

Den profetiske tjenestens avsløringer
"Da nå apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem;  disse kom ned og bad for dem, for at de skulle få den Hellige Ånd;  for Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn. De la da sine hender på dem, og de fikk den Hellige Ånd.  Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa:  Gi også meg denne makt at den som jeg legger mine hender på, må få den Hellige Ånd!  Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ikke del eller lodd i dette ord; for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og bed Herren om må skje ditt hjertes tanke måtte forlates deg! For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og urettferdighets bånd." Ap. Gj. 8:14-23.

Evangelist Filip var ikke en profet, men en sjelevinner. Og han hadde ingen forutsetning for å avsløre den ånden som var i Simon. Men når apostelen (apostelen har alle de 5 tjenestegavene i seg) kom, så ble den raskt avslørt.

Det er en ulykke i dagens Norge, at de fleste lokale menigheter ikke ønsker å ha den profetiske gaven fungerende i menigheten, ettersom Bibelen selv sier 

"Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv" Ef. 2:20.

Så jeg vil våge å påstå, at har du ingen profeter i menigheten, eller åpner opp for at sånne tjenester kan få komme til menigheten (og da mener jeg ikke de som bare er søtladet og kommer med vakre profetier, sånn at du kan "nyte" møtet), så har du en alvorlig feil i grunnvollene i din menighet. Uten det profetiske, så kan alle typer kristne med uærlige motiver, bare spasere inn. Min erfaring, er at jo mer menigheten blir influert av falske kristne, jo mer blir lederskapet og menigheten generelt, irritert på de ekte kristne. Og til slutt, vil de føre krig mot de, mer eller mindre.  Fordi bare èn falsk kristen, vil påvirke hele atmosfæren i menigheten. Ett råtten eple i en haug med fullkomne epler, så vil det råtne spre seg til de friske, fremfor omvendt! Og ytre sett, kan mennesker se veldig fromme og gudfryktige ut, derfor trenger vi Den Hellige Ånd, og Gaven til å skille mellom ånder! Og den profetiske tjenesten har denne gaven fungerende i seg. Og vi trenger ikke bare å ha møter som kan til tider være som barn i en lekekasse, hvor alle går som Simon, og blir forundret over alle store tegn og under! Vi trenger å bli imponert over hjertets dype forandringer, og mennesker som har blitt formet på den måten! Men som oftest, så misliker og forakter halvlunkne og religiøse kristne sånne gaver til menigheten. Og så lurer man på hvorfor flere kristne trekker seg bort fra fellesskapet, fra det vi kaller den lokale menigheten. Ja, det er uforståelig for kjødelige sjeliske følelsesmessige kristne ledere!

La Ånden få ransake oss ofte
Derfor trenger vi å være ærlige mot oss selv, og la Ånden få gjøre ett dypt dykk inn i vår sjel. I frelsen flytter Ånden inn i din ånd, ditt hjerte. Men Ånden vil også inn i hele din sjel, men der går Han aldri om du ikke tillater Han det. Og når da ugresset som du har i sjelen, vokser seg for stort, så flytter Ånden ut! Og du merker det ikke! 

Ånden krever at du gjør virkelighet av at du en gang kalte Jesus din Herre, og sa du ville følge Ham! Og da kan du ikke fortsette å bære på ting som ikke behager Gud. Gud er nådig, om Han ser oppriktighet og ærlighet, og ett sterkt ønske om å komme seg videre med Jesus. Men de som leker med synden, vandrer i ulydighet, har såpass sovende åndelige sanser at de ikke forstår at de er med i en frafallen menighet og fyller deg med gift når du er på møtene der, de vil en dag erfare at Nåden strekker seg ikke fordi som ikke tar troen på alvor. Dødsriket har sin egen avdeling, med frafalne kristne, som daglig roper til Gud om nåde! Fordi de ikke våket over sitt eget hjerte, der livet gikk ut fra, ifølge Ordspråksboken 4:23.

"Jeg hater dem med et fullkomment hat; de er mine fiender.  Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker,  og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!" David sin bønn i Salme 139. La den bønnen være våre bønn ofte, meget ofte!


tirsdag 21. mars 2017

21 mars 2017 - Ken Peters syn om trengselen

Jeg tror synet her er ekte. For hvem ville forfalske ett budskap og fortelle at de måtte dø for sin tros skyld? Men det er veldig bibelsk. Ellers har også Steve Cioccolanti pratet rundt Ken Peters syn her:

Synet nedenfor er hentet fra her.

I 1980, Ken Peters hadde en lang, detaljert drøm om den kommende trengselsperioden. Denne
artikkelen gir en avskrift og video av hans fantastiske vitnesbyrd. Jeg tok meg den frihet å flytte noen av hans kommentarer for å organisere dem etter emne, slik at avskriften ikke er i samme rekkefølge som video`en.

I dag, Ken Peters og hans kone Tonya er Eldste i The Gathering @ Corona , som er en Apostolisk Profetisk reformasjonskirke.

Det har gått rykter om at Ken Peters ikke lenger tror på hans egen drøm. Imidlertid fikk jeg en mail fra ham hvor det står, "Kjære bror vennligst fortell alle at jeg står fullstendig bak drømmen. Jeg har aldri skiftet mening om den." IP-adressen til e-posten matcher området der menigheten er. Jeg har også snakket med Stan Johnson, grunnlegger av The Prophecy Club, som er nettopp der Ken Peters delte dette vitnesbyrdet. Stan fortalte meg at Ken aldri hadde delt dette vitnesbyrd offentlig før eller etter denne innspillingen. Selv den dag han delte det, var ikke Ken sikker på om han ville være i stand til å gjøre det, fordi minnene var såpass urovekkende. Stan sier at Ken fortalte ingenting om at han hadde angret på sitt vitnesbyrd. Han var bare motvillig om å snakke om det, noe som er forståelig. Så ryktene var ikke sanne.

AVSKRIFTEN
På den tiden jeg fikk denne drømmen, var jeg ikke engang en troende i Jesus Kristus. Jeg ble oppdratt i den katolske kirken, men hadde aldri bedt Herren Jesus om å komme inn i mitt hjerte, for å være min Herre. Som en praktiserende katolikk, hadde jeg ingen kunnskap om hva Bibelen sier om trengselsperioden eller noen av hendelsene i de siste dager.

Når drømmen begynte, så lød det som et høyt bil horn (Oa. For en som er ukyndig i endetidsteologi, så kan en basun høres ut som et bilhorn). Da så jeg folk som kom opp av sine gravplasser over hele verden. Folk kom ikke opp av hver gravplass, men bare noen av dem. Selv de som var begravd sammen, var det noen som ikke oppsto.

Disse oppstandelser var svært voldsomme. Det var som om jorden eksploderte og brøt seg opp. Jeg så bokstavelig talt skitt spre seg til alle kanter. Dette skjedde over hele kloden. De som ble oppstandne var kledd i hvite kapper. Det så ut som de hadde på seg kor kapper. Lyset skimret ut av deres klær. Klærne og kroppene deres lyste sterkere enn solen. Klærne gjorde at mennene så veldig maskuline ut og kvinnene så veldig feminine ut. De så modne ut, men de så ikke gamle ut. De som hadde mistet håret hadde fått håret tilbake igjen. Unge mennesker som ble oppstandne var fortsatt unge, men de så modne ut.

Alle som kom ut av gravene bare forsvant. Jeg så dem aldri gå opp i skyene. De bare forsvant.
Jeg fikk ikke se en eneste levende person forandret til en ny kropp. Jeg så ingen enkelt levende person som forandret seg inn i en ny kropp. Jeg så ingen forandring skje over de levende.
Massehysteri
Så snart de oppstandne menneskene forsvant fra jorden, så spredte det seg massehysteri over alle menneskene som ble igjen på jorden. Folk uttrykte den absolutte håpløshet . Det var kaos overalt. Det var masse kaos, lovløshet og frykt overalt. Jeg var i stand til å se i mange ulike vinkler (oa: kvadrater) over jorden, og dette skjedde ikke bare i en nasjon, men det var over hele kloden. Hysteriet brakte forvirring til så godt som alle. Alle hadde et blikk av håpløshet i ansiktet. Ingen syntes å være glad for å leve. Lovløshet og frykt trengte inn i hele samfunnet.

Ingen ble spart for fortvilelsen som traff verden. Det var ikke skjult for noen. Den oppslukte hele kloden. Jeg var i stand til å se inn i ulike regioner og ulike kontinenter, og alle fikk opplevde dette. Det var nesten som om hele verden hadde blitt som et utviklingsland, helt ut av tiden.

Det var som alle menneskene på jorden nettopp hadde forlatt sine mødres begravelse. Det var sånn folkene viste seg. De var veldig sørgende og fortvilet.

ALT LÅ NEDE I 2 UKER
På den tiden, alle elektroniske enheter, inkludert TV, telefoner, radioer og datamaskiner over hele verden ble stengt i to uker. Jeg vet ikke hva som fikk dem til å stenge det ned. Nedstengningen skremte folk overalt. Det var veldig forstyrrende for handelen overalt.

Etter ca to uker, elektroniske enhetene begynte å virke igjen. Men alt hadde forandret seg. Innholdet i det som ble kringkastet var helt annerledes. Meldingen som sendt skildret en kommende ny verdensregjering og lederskap. De kunngjorde at en mann ville lede den nye verdensregjering, og han ville snart dukke opp.

DEN NYE VERDENSLEDEREN
Den nye verdensleder dukket da opp på TV. Han snakket med stor veltalenhet og karisma. Han var beroligende og lovet svar på alle aktuelle saker. Han var glatt og svært overbevisende. Han var i stand til å løse nesten alle problemer. Han var den fullkomne kommunikator. Han forklarte hvordan denne fjerningen av mennesker var Guds dom over dem.

Når Adolf Hitler talte til massene han hadde en demonisk utstråling som ville trekke folk inn i sitt budskap. Men det var ingenting i forhold til denne nye verdenslederen.

Siden jeg ikke var en gjenfødt kristen på den tiden jeg fikk denne drømmen; da jeg hørte denne mannen tale, begynte han å overbevise meg. Denne mannen ble samlingspunktet på hele kloden. Det var veldig skremmende.

Nesten umiddelbart begynte han å kommunisere gjennom store-TVer som ble strategisk plassert overalt hvor mennesker brukte å møtes. Alle TV`er kringkastet den samme meldingen. Da jeg hadde denne drømmen i 1980 , så fantes det ikke store TV skjermer overalt. Heller ikke eksisterte det 24-timers nyhetskanaler.

Denne mannens budskap handlet om at nye tider hadde kommet over oss som mennesker. Han ga nye direktiver for global fred. Han snakket om behovet for å gi opp statsborgerskapet for verdensborgerskap. Selv om disse tingene forstyrret meg, ble jeg også blir trukket inn i dette, i min drøm. Jeg begynte virkelig å tenke på å gi slipp på mitt statsborgerskap, og dette skremte meg sterkt. Jeg var ikke helt overbevist om den nye befalningen, men budskapet trakk sterkt i meg.

Jeg hørte stadig uttrykket ny orden og verdensorden og nye tider, men jeg har aldri hørt ham bruke begrepet ny verdensorden. Jeg vet ikke hvorfor.

I raskt tempo mennesker tok steget rett inn i denne planen, som denne mannen forløste gjennom eteren. Det var ingen motstand. Ingen bekjempet den. Ingen sa noe offentlig mot den.

Mannen som jeg så på TV, mannen som kunne gjøre tegn og under og fikse alle problemene, jeg vil aldri glemme ansiktet hans. Så lenge jeg lever vil jeg aldri glemme ansiktet hans. Ansiktet var nesten overnaturlig i sin fremtreden. Han var nesten for perfekt. I mangel av bedre vilkår, han var den mest pene mann jeg noensinne hadde sett. Denne mannen fikk alt til å fungere for seg, alt. Han hadde en slags meislet utseende i ansiktet. Og alt rundt hans opptreden var nesten perfekt. Da han snakket, så var det som en veldig underlig egenskap rundt ham.

Mange år senere, leste jeg et skriftsted om Herren Jesus Kristus, skrevet av profeten Jesaja, som sier at Jesus hadde ingen attraksjon eller ansiktstrekk som gjorde at vi ønsket å skue han. Med andre ord, Jesus var ikke noe pent eksempel av en mann. Han var en gjennomsnittlig, robust, trolig annerledes seende person. Han var ikke den type mann som ville bli stemt som den mest sannsynlige å lykkes på GQ listene (oa. En slags hitliste over mest populære pene mennesker). Men denne fyren som jeg så, han var det. Han oppfylte det perfekt. Er det ikke utrolig at Antikrist vil være den rake motsetningen av Jesus? At han ville være akkurat det motsatte av Jesus Kristus?

Selv om denne mannen ikke nødvendigvis handlet med overdreven overlegenhet var han veldig uforskammet. Han bar fremdeles evnen og utstråling rundt seg å dra folk inn i hans situasjon.

Denne nye lederen fikk ingen motstand mot noe av politikken han gjennomførte, ikke én. Ingen sto opp for å utfordre ham. Ingen i Amerika startet en revolusjon. Det var ingen motstand, verken på grasrotnivå, ikke på et nasjonalt nivå, ingen.

TV kontinuerlig, nesten daglig, forklarte oss at hvis vi allierte oss med denne nye orden, så ville vi bli reddet fra alle livets problemer. Dette er hva denne mannen sa nesten hver gang han kom på TV. Den nye orden ble sagt å ha alle svarene på våre problemer og ledelse var nødvendig for å bringe forandring. En forandring som forårsaker at den fremtidige verden fikk global fred. Dette er hva vi hørte om og om igjen.

Jeg begynte å gå inn i en alvorlig depresjon. Jeg begynte å spørre meg selv om dette var slutten for verden.

Eldre evangelist
Jeg løp inn i en eldre herremann. Han var den første personen i drømmen som faktisk viste seg å være vennlig. Det så ut som han hadde noe håp eller kanskje han visste hva som foregikk. Så jeg stoppet ham og spurte ham noen spørsmål. Jeg spurte ham: «Vet du hva som skjer i verden?"


Han fortalte meg at enden var på vei over oss og at han ikke hadde forberedt seg for Herrens tid. Denne uttalelsen fylt denne mannens ansikt med tristhet. Han gikk fra å være glad til å være veldig trist. Han sa til meg at han ikke hadde levd riktig med Herren. Så begynte han straks å fortelle meg om Guds plan for menneskets frelse. Han strakte seg forsiktig rundt i baklomma og kikket rundt over begge skuldrene for å se om noen så på ham. Han dro ut en liten Pocket bok, en liten bibel, og han begynte å bla i sidene om ting i Skriften som viste meg forskjellige ting i Guds ord, om mitt behov for Jesus som frelser. Han fortalte meg at jeg måtte be Jesus om å tilgi meg mine synder og min syndige natur. Han fortalte meg om jeg ville gjøre dette, ville jeg få evig liv, og at Guds kraft ville lede meg i dette livet. Han fortalte meg Gud ville gi meg et seirende liv.

Jeg sa: "Vel, det hørtes veldig bra ut." Jeg var overbevist og så ba jeg. Jeg aksepterte Kristus inn i mitt hjerte i min drøm. Dette er en veldig merkelig opplevelse: å være en katolsk person, uten å vite hvordan du finner Kristus, ved så i en drøm bli født på ny, ved omvendelse fra synd. Hva som er enda mer interessant, er at når jeg våknet fra drømmen, så kunne jeg ikke fatte dette. Det tok meg to uker etter drømmen, for meg å bli en kristen.

Så ba jeg bønnen med ham. Han la hendene på meg og ba noen forskjellige bønner. Så snart dette skjedde begynte glede å fylle meg. Jeg gjorde som han sa. Jeg ba Jesus om å tilgi meg for mine syndige veier og å fylle mitt hjerte med sitt nærvær.

Det var noe uvanlig med denne mannen fordi han hadde et lite følge som fulgte han. Dette var mennesker som hadde akseptert hans budskap om Jesus Kristus.

En svært uvanlig ting skjedde på denne tiden på jorden. Babyer ble forlatt omtrent overalt. Nesten på hvert gatehjørne, ble babyer forlatt i deres lille baby sete eller baby kurv. Dette var veldig rart, fordi de var alt fra spedbarnsalder til 16 eller 18 måneder gammel. Jeg kunne fortelle det ikke var noen babyer over to år. (Oa: Det betyr sikkert at alle små babyer, minst frem til 2 år, var allerede hentet i bortrykkelsen, sammen med de dødes oppstandelse. Og disse babyene var da blitt til etter den perioden).

Vi begynner å plukke opp barn overalt, og vi begynte å ta vare på disse barna. Jeg sluttet meg til denne gruppen av mennesker fordi de var de eneste som så ut til å ha noen form for fred i seg på denne tiden, uansett hvor på jorden.

Noe svært uvanlig ting skjedde med denne gruppen mennesker. Det var utrolig for meg å se hvordan de kunne møte folks fysiske behov. De ville alltid ta inn folk som var i nød, og de ville møte deres behov og deretter på en eller annen måte lede dem til Kristus. Nei jeg visste ikke hvordan man gjorde dette, fordi jeg nettopp hadde hengt meg på dem.

I drømmen så hadde også min kone blitt en kristen, en troende i Jesus Kristus. Vi fulgte denne mannen, og hjalp ham.

På dette punktet min kone og jeg begynte virkelig å få kontakt med denne mannen og hans tilhengere. Noen andre ting som var veldig merkelig for meg, var at ting bare fungerte for denne mannen og denne gruppen av mennesker på de mest uvanlige måter.

Under den drømmen visste jeg ikke hva som foregikk. Jeg visste ikke at Gud involverte seg i menneskers saker. Da jeg vokste opp i ett religiøst hjem, så jeg ikke Gud i det aspektet. Men jeg så veldig uvanlige hendelser som skjedde med denne flokken av tilhengere. Maten multipliserte seg. Veldig uvanlige ting skjedde. De ba for folk og folk ville bli helbredet.

VERDENSVID VEKKELSE
Disse såkalte kristne kom til den gamle mannen og hans team av mennesker, og de skulle forklare hvordan de en gang hadde et forhold til Jesus, men hadde blitt kald i sin tro og falt bort fra å interessere seg for et liv i hellig lidenskap for å komme nærmere Gud.


For en kort periode folk kom til Jesus i total overgivelse. Jeg var i stand igjen for å se over hele verden, og det jeg så var veldig uvanlig. Jeg fikk se visse områder av jorden hvor lysstrålene bare kom frem høyt opp i atmosfæren. Det så nesten ut som store lyskastere med en flamme på innsiden av dem, bortsett fra at disse var veldig strålende, nesten overnaturlig i utseende. Etter at jeg så disse skyte ut fra verden i mange forskjellige retninger, fikk jeg muligheten til å gå ned i disse regionene og faktisk se førstehånds hva som skjedde. La meg fortelle deg, det var det mest spennende tingen jeg noensinne har sett. Det er nettopp det som gir meg vilje til å fortsette å gjøre det jeg gjør akkurat nå. Hvis det ikke var for denne delen av visjonen. ville jeg ikke tjene Gud i Amerika lenger. Jeg ville ha flyttet helt bort.

Her er hva som skjedde. Jeg begynte å se 12 regioner i USA og over hele verden hvor disse stråler av lys bare kom ut og begynte å skinne inn i atmosfæren. Da jeg kom nær nede,  så jeg massevis av vekkelser treffe jorden. Jeg fikk ikke se noen Ken Peters. Jeg fikk ikke se noen store evangelist navn eller profeter eller apostler for kjente TV-personligheter, ikke én. Alt jeg så var hverdags normale Guds barn tjene i kraft, som Jesus beskrev i Bibelen med disiplene.

Dette skjedde i verdenssammenheng, altså overalt! Folk ba for syke mennesker, og de ble helbredet umiddelbart. De ville be for de med blinde øyne, og de ble åpnet. De ba for døde mennesker, og de oppsto. De ba for de fortapte å komme inn. Det jeg så var det største jeg noensinne har sett siden jeg fikk livet. Ingenting jeg noensinne har sett på jorden, kunne sammenligne med hva jeg fikk lov til å se. Denne perioden varte omtrent tre eller fire måneder, kanskje et halvt år maks. Kanskje så lenge. Det var så utrolig! Hele Regioner ble vunnet For Jesus Kristus.

Det jeg så var så utrolig at det var nesten ikke til å tro. Jesus sa i Johannes, "Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger".  Jeg så ikke noen større gjerninger, men jeg så en større kvantitet. Jeg fikk ikke se noe større en å vekke opp en død person, men jeg fikk se en større mengde (oa: Mirakler). Det så nesten ut som alle var lik Jesus og gikk rundt og gjorde disse gjerningene. Du trengte ikke å ha en prekestol å stå bak for å gjøre dette, i denne delen av drømmen. Fakta var at jeg så aldri noen som sto bak en talerstol. Jeg tror de endelig hadde forstått hensikten med en tjeneste er å utruste og slippe å gå ut og være Guds superstjerner.

Denne utgytelse varte i en kort periode, og bokstavelig talt i regioner hvor det var fullstendig lys og rett ved siden av, som nesten ville være som en by ved siden av det, ville være fullstendig mørke. Det begynte å bli en uro i åndeverdenen som var utrolig.

Jordskjelv og hungersnød
mens jeg var på vei til å gjøre en forretningstransaksjon, så skjedde det en svært uvanlig ting. Det var et jordskjelv mens jeg var på vei til banken. Jeg hadde akkurat bare gått inn i banken. Tvers over gaten fra min bank, var det en stor syv-etasjers bygning. Bygningen var bygd som en trekant. Bygget hadde mye glass. I denne drømmen, jordskjelvet rammet og begynte å riste denne glass bygningen. Det falt over og drepte om lag 200 personer. Dette jordskjelvet var massivt. Jeg vet fra hva jeg så, at jordkloden skjalv på dette punktet, og at det var et verdensomspennende jordskjelv.

Jordskjelvet rammet, og flere millioner liv gikk tapt. Verden var helt lamslått. Ødeleggelsene på eiendom og tap av liv var hinsides fatteevne. Det kan ikke måles. Noen regioner ble så ødelagt at de aldri brydde seg med å sende inn redningsmannskaper.  Så hjelpeløse var de. Denne ødeleggelsen var global. Den nådde hele kloden.

Jordskjelvet forårsaket en massiv endring i værmønstret. Det normale værmønstret forandret seg helt. Mønstrene for vinter ble sommer og sommer ble vinter. Du har kanskje en dag med snø og en dag med varme. Verden var i totalt kaos i dette værmønstret. Å Forutsi været ble helt umulig. Det var bare nytteløst å prøve å forutsi været. Forutsigelser fungerte ikke.

Noen svært uvanlige ting begynte å skje nesten umiddelbart. Avlinger begynte å dø ut på grunn av tørke. Jeg var i stand til å se hele gløden over de mest fruktbare områdene, de mest fruktbare jordbruksområder. Jeg bodde på det tidspunktet for denne drømmen i det mest fruktbare oppdrett området i hele verden, San Joaquin Valley i California. Disse områdene ble helt ødelagt med tørke og hungersnød. Steder som en gang var fruktbare var nå tørre ørkener. Det var nesten vanskelig å forstå hva jeg så. Det skjedde nesten umiddelbar. Det var som om noen bare tok ting og vridde hele ordenen.

Det som var rart for meg var at været så ut til å ha sin egen mening. Jorden hadde blitt ristet fra sin akse, noe som manipulerte været. Jeg var over jorden, og jeg så den skjalv. Jeg så jorden rocket rundt som om det var en beruset person som prøvde å gå. Det var veldig skremmende for meg.

Jeg kan ikke fortelle deg hvor håpløst eller tom jeg følte meg etter å ha sett disse tingene skje. Mange ganger har jeg ønsket at jeg bare kunne ha våknet opp og latet som disse tingene egentlig ikke hadde skjedd.

Ny rettshåndhevelse
Rett ved tiden da dette jordskjelvet traff, så skjedde det veldig uvanlige ting med lovene. Jeg begynte å se at det var lokale kommuner og ikke politiets avdelinger som var håndhevere av loven. Men militærpolitiet kjørte svært uvanlig biler med en merkelig form, som jeg nå vet blir kalt Humvee.

Bilene jeg så var svart, og var omtrent på hvert hjørne av hver av de viktigste hovedveiene. Baksidene av boksene (oa: Humvee`er?) var på åpne viktige plasser (Eng.: The back cans were campus), og det var menn som sto der i posisjon, og de var iført svarte uniformer og blå sports kapser eller blå hjelmer. Mannen sto i posisjon hadde på seg en blå hjelm.

Jeg gjorde undersøkelser og skjønte at i 1980 var det ingen med blå hjelmer eller blå sports kapser båret av noe militære på jorden.

Det var en stor radioantenne eller annen form for en gjenstand på baksiden av Humvee bilen. På den andre siden bak var det et flagg. Det så ut som den fyren som sto i posisjon hadde en slags stor pistol. Jeg var i stand til å se på innsiden av bilen, og der så jeg det jeg vet nå er en bærbar type datamaskin som sitter på dashbordet. Den hadde en dataskjerm som så mye som (innsiden av) ett avansert fly. De kunne se inn i denne maskinen, og det ga de all slags informasjon.

Hva som var uvanlig var at de var ganske fredelige. De var ikke uhøflige. De var ikke ekle mot folk. De var ikke ytterst ubehagelig. Jeg fikk ikke se noen kjeltringer eller noen få skudd eller noe sånt. De så ut som de var fredfulle.

En ting som skjedde var at du ikke kunne krysse statens grenser på denne tiden uten papirer. Gyldige papirer ble pålagt om man krysset statens grenser. Det var veldig rart for meg.

Samtidig så jeg gatelysene stå med små ovale kameraer på toppen av dem. I denne drømmen ble det åpenbart for meg at disse kameraene visste oppholdsstedet for alles biler.

Endringene skjedde nesten umiddelbart og med komplett letthet. Det var en fredelig unntakstilstand. Militære kjøretøy var overalt. De visste alles oppholdssted. Jeg fant ut hvordan de visste dette. Jeg forstod ikke dette først, før det ble åpenbart for meg.

Alle nasjoner i verden ble som en. Det var ikke lenger noen suverene individuelle nasjoner. Kontinenter ble ikke lenger delt inn i land, men ble delt inn i regioner.

Etter hvert i drømmen, fikk jeg muligheten ved å være i hjemmene hvor TV-apparater ikke bare kringkastet og overføres program, men de hadde nå også kapasitet til å sende signaler om hva du gjør i din egen stue. Jeg var i stand til å se TV-apparater som faktisk så folk i deres hjem, overvåket deres bevegelser, overvåke deres samtaler. Jeg ble vist i drømmen at TV`en ikke engang trengte å være på. Den bare måtte bli plugget i. Senere fant jeg ut at TV som er lagd etter 1992 kan faktisk se deg.

Bevisstheten om Gud som var på den globale scenen var nesten umulig å oppdage. Den globale orden hadde ingen Guds nærvær i noe av det de gjorde. Ondskap begynte å gjennomsyre alle aspekter av samfunnet. Mørket var overalt. Det var en klar linje mellom de som var Guds folk og de som ikke var det. Du kunne gå nedover gaten og du vil vite umiddelbart hvem som var hvem. Det var ikke som det er akkurat nå, når vi noen ganger lurer på hvem som er frelst og hvem som ikke er det. Dette var så tydelig. Det var en klare skillelinje. Åndelige skillelinjer ble tydelig.

Forfølgelse
På dette punktet, når alle disse miraklene begynt å skje, ble denne verdensorden veldig harme, fordi det skjedde utenfor deres kontroll. De var ikke i stand til å manipulere det eller stoppe det å skje. Dette gjorde djevelen veldig sint. Han blir veldig sint når vi begynner å fungere i den virkelige kraften, i den levende Gud. Det er da han virkelig begynner å sette på bremsene, for å prøve å gjøre alt han kan for å stoppe Guds verk. Dette var i ferd med å begynne å skje.


Jeg begynte å se forfølgelse uten sidestykke.

På dette punktet begynte en annen uvanlig ting å skje. Denne utgytelse av velsignelse og denne starten på  forfølgelsen begynte virkelig å bli trappet opp og folk ble tatt. Jeg så mange fengsler over hele USA, spesielt konsentrert i California. I drømmen så jeg mange statlige fengsler. I 1983, Den Hellige Ånd fortalte meg at han tillot djevelen å bygge fengsler i delstaten California, som etter hvert skulle bli forvaringssentre for kristne. Disse fengsler ble bygget i distriktene, som var normalt 15 til 25 miles fra hovedveiene. Jeg spurte ham hvorfor det skulle være så, og Han sa: "Så at disse menneskene kan bli tatt i løpet av nattetimene."

Noe snakket til meg på innsiden og sa at jeg måtte komme ut herfra så fort jeg kunne. Jeg begynte å tenke for meg selv,  "Du store min, dette er slutten av verden nå."

Jeg begynte å løpe til huset mitt så fort jeg kunne. Mens jeg løp hørte jeg i min ånd, følgende skriftsted.

"Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn" (Åp 13: 16-17)..

Jeg løp nå tilbake til huset mitt så fort jeg kunne, fordi jeg tror at min kone er der, og hun er alene. Jeg tar tak i dørhåndtaket og begynte å åpne døren. Et annet skriftsted kom inn i min ånd på den tiden, fra Matteus 24, som sier ikke gå tilbake inn i huset ditt.

"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! - da må de som er i Judea, fly til fjells, og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe." (Matteus 24: 15-18)

Jeg åpnet døren for å se det mest demoniske nærvær jeg noensinne har sett. Dette nærværet som jeg opplevde ved frontdøren, mens jeg åpnet døren, var svært mørkt som et likklede av svart rundt den. Det var ikke hans hud som var mørkt. Det var en likklede av mørke rundt den og over dette vesenet. Dette vesenet hadde et veldig ondt utseende. Bare hans nærvær grep mitt hjerte med stor frykt. På dette punktet begynte jeg å skrike så høyt jeg kunne.

Da jeg våknet jeg opp fra drømmen. På det tidspunktet så hadde drømmen pågått i flere timer. Senere sovnet jeg igjen, og umiddelbart, drømmen startet akkurat der den slapp.
Jeg sto overfor denne svært skremmende skapning. Det var veldig intenst, og det grep mitt hjerte. Jeg slengte døren og stakk av. Jeg innså at min kone var ikke i mitt hjem, og at hun var borte. Jeg visste dette ved dette nærværet.

Det er vanskelig å fortelle deg hvor redd jeg var. Jeg har siden lært å bekjempe demoner, så jeg er ikke redd for det lenger. De går vanligvis ikke mot meg lenger, fordi jeg vet hvordan vi skal be nå. Men på dette tidspunktet, hadde jeg ingen forståelse om hvordan man skulle håndtere dette onde vesenet.
Så jeg begynte å løpe, og jeg løp og jeg løp. I drømmen løp jeg et par miles. Jeg ble fanget av en av disse merkelige politibilene. De visste navnet mitt, selv om jeg ikke fortalte dem mitt navn.

Fengselssenter
De tok meg til denne regjeringsbygningen. Det var en stor bygning. De tok meg inn i et rom, og der var min kone og denne eldre herremann som jeg hadde begynt å kalle evangelist. De hadde allerede blitt tatt til fange. Disse menneskene visste nøyaktig hvor de skulle ta meg. Det var veldig utrolig for meg, fordi jeg lurte på hvordan de visste alle disse tingene om andre mennesker.

De begynte høflig å forhøre oss. De begynte å spørre oss om å være samarbeidsvillig og til å komme inn i overenskomsten med den nye regjeringen, og alt vil bli bra for deg. Vel, min kone en av de dristigste kristne jeg noensinne har møtt. Hun er også en av de snilleste og mest skånsomme troende jeg noensinne har møtt. Men hun gikk rett inn i ansiktet på djevelen. Hun og denne eldre mannen begynte å forkynne for disse menneskene, de som prøvde å overbevise oss om dette nye statlige kravet av denne regjeringen.

Så de tok oss ut av det rommet og lot oss gå inn i et annet rom. Nå var det mye avhør med tankekontroll. Jeg kunne føle at sinnet mitt ble trukket inn i denne nye ordenen. Jeg begynte å tenke; om vi bare ikke lagde til noen problemer, ville alt bli i orden. Det var sånn mitt sinn begynte å fundere. Men den eldre herremann og min kone begynte å bekjempe dette med alle sine åndelige styrke, og de utfordret den med Skriften.

Det var overveldende for meg fordi vårt fengsel var nesten som jeg tenkte de hadde planlagt det.
Når vi ble avhørt, så var tankekontrollen helt eksepsjonelt. Det var ikke noe som ett menneske kunne gjøre i et avhør. Mitt sinne begynte virkelig å få angst og frykt. Fordi min kone og denne eldre herren var veldig frimodig, så tok de tok oss ut av det rommet og inn i denne svært lange korridoren. I denne korridoren var det stilt opp tusenvis av mennesker. Korridoren så ut til å være minst 100 yards lang. Den var sannsynligvis lenger enn det. Hvert femte eller sjette minutt, folk i denne lange linjen, ville ta et skritt fremover.

Vi hadde vært i denne køen i lang tid, da folk stormet inn gjennom dørene på sidene av korridoren og begynte å grille folk og fortelle dem å avsverge seg sin tro. De ville aldri bruke navnet Jesus. De ville aldri bruke navnet Jesus Kristus. De ville aldri bruke navnet Gud. De vil si at du bør gi avkall på din tro på Ham mens du fortsatt er i live. De ville si din tro er tom. Det var en blasfemisk utfordring disse menneskene talte imot folket i køen. Ofte så var det noen i køen som sprakk. De bare kollapset og disse menneskene dro dem bort. De ville avsverge sin tro på Kristus.

Det gjorde meg veldig urolig å være i denne køen, fordi jeg var ikke sikker på hva de skulle gjøre med oss. Jeg lurte på om de skulle sette oss i fengsel eller kanskje misshandle oss.
Til slutt kom vi gjennom et batteri av tre doble dører. Etter å ha gått gjennom den siste doble døren ble vi satt inn i en oppbevarings celle. Den gamle mannen var i fronten av køen og deretter min kone og deretter meg selv. De tok denne eldre herren inn i rommet og lukket dørene svært raskt. Jeg vet ikke hva som skjedde med ham.

HENRETTELSE
Rundt seks minutter eller så senere, så åpnet de dørene på vidt gap, og hva jeg så gjorde at jeg opplevde den tommeste følelsen jeg noen gang har opplevd i hele mitt liv. Jeg så denne mannen som var veldig stor. Han var høy som en profesjonell basketballspiller, men var veldig stor som en profesjonell fotballspiller. Han hadde en stor satin hette over hodet med øyehull for å se ut.

Min kone var foran meg, og de begynte å fortelle henne at hun skulle gi avkall på sin tro og leve. Nå skjønte jeg hva som skjedde, fordi denne mannen sto der med et stort sverd. Det var en veldig skremmende sverd. Jeg så dette bordet som var litt lengre enn gjennomsnittsmennesket og litt bredere. Min kone sa at hun ikke kom til å gi avkall på sin tro på Jesus. Hun begynte å forkynne for dem sterkt. Hun begynte å irettesette djevelen. De ble sinte og festet henne ned på bordet med ansiktet opp. Denne mannen sto bak henne med dette sverdet. Så han tok sverdet og hakket hodet rett av, midt i mitt nærvær, jeg så det.
Dette sverdet satt et uutslettelig preg på mitt liv. Senere så jeg det samme sverdet på den røde hetten Shriners. Luene er kalt Fez. De er røde fordi de har lovet å dyppe dem i blodet av kristne. Sverdet kalles sverd scimitar.

Jeg var mer redd for hva som skulle skje med meg nå enn det faktum at min kone nettopp hadde dødd. Jeg var mer opptatt av livet mitt enn hennes død. Jeg var veldig redd. Jeg visste at jeg kom til å dø nå. I mitt sinn visste jeg at jeg ikke skulle gjøre det. Jeg ble lammet. Mitt sinn begynte å plage meg så mye jeg nesten bokstavelig talt blanket ut. Magen min begynte å rope nesten høyt, hvor jeg ber Jesus om å hjelpe meg. Bønnen kan ikke komme ut fordi mitt sinn ble lammet. Det var som jeg hadde influensa. Mine tenner hakket og jeg skalv med frysninger. Jeg kunne ikke sortere mine tanker overhodet. Det var som om jeg hadde helt mistet alle minnene i mitt sinn, min evne til kognitivt være klar over hva som foregikk. Det var forferdelig. Selv om det bare varte i fem eller seks minutter, det virket som timer på grunn av den ekstreme tyngden av dette angrepet på meg.

Jeg begynte å virkelig prøve å rope til Gud fra mitt indre (magen). I dag vet jeg at det var min ånd som ropte, men i drømmen virker det som en krig i mitt indre (magen). Til slutt var det som noe trengte seg ut av mitt indre (magen) min i hodet mitt, og jeg var i stand til åndelig kalle på Jesus og si: "Jeg er redd Jesus. Vennligst redd meg. Hjelp meg."

I det øyeblikket kommunikasjon skjedde, følte jeg en hånd grep skulderen min. For en kort periode var jeg faktisk mer interessert i hånden som grep meg enn hva jeg var i hva som skjedde med meg. Så snart denne hånden grep meg ble jeg veldig varm og frysninger forlot meg. Det var som om tankene mine nå kunne se, og jeg kunne forstå tydelig hva som foregikk.

Jeg vil aldri glemme hånden. Det var en veldig robust hånd. Det så ut som om det hadde vært gjennom en god del arbeid. Det var nesten som en mann som er en blue-collar arbeider som bruker hendene som en mekaniker for en byggmester eller en rørlegger. Det var en meget tykk hånd. Det var en veldig solid hånd. Etter en liten stund snudde jeg meg tilbake, og det var Herren Jesus Kristus som sto bak meg. Plutselig så han meg i øynene. Han så på meg veldig strengt. Det var ikke som en irettesettelse eller en overbevisning. Det var mer som han var bare ute og kikket inn i livet mitt.
I det øyeblikket jeg så på ham, så var ikke øynene brune eller grønne eller blå eller noe sånt. De syntes å være røde som ild. De så tydeligvis rett gjennom hele mitt liv. Uansett, i det øyeblikket var jeg i stand til å innse at når han så på meg, så så Han faktisk gjennom meg. Han visste alt om meg. Han visste mine sterke sider. Han visste mine svakheter. Han visste hver løgn dypt inne i meg. Han visste hvert et bedrag. Han visste hvert sted jeg var redd og at jeg hadde delt meg. Nå Ham så inn i meg, ble hele mitt vesen eksponert for meg. Det var veldig skremmende. Det var en meget intens øyeblikk. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det å se Jesus i det øyeblikket gjorde meg veldig glad. Det gjorde det ikke. Det gjorde meg veldig engstelig. Jeg forstår nå hva Herrens frykt er på grunn av min opplevelse.

En liten stund etter å innsett min egen fordervelse, snakket Han til meg. Han så strengt inn i mine øyne og sa: «Frykt ikke min sønn, for døden vil aldri holde deg."

Umiddelbart var det som motet strømmet gjennom meg. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at jeg var veldig modig og forkynte en flott preken og fikk alle frelst. Men jeg gjorde ikke det. Jeg hadde bare mot til å gå gjennom hva som var foran meg.

Jeg visste at Han hadde frelst meg på grunn av bønnen jeg ba med den eldre mannen. Da jeg så på Ham, visste jeg at han var Herre over alt og kongen av alle konger. Da jeg så Ham visste jeg at det ikke var en som ikke ville bøye seg for Ham. Det var ikke en tunge som ikke ville bekjenne Ham som Herre, uavhengig av hvilken side av mynten de er på når Han åpenbarer seg for dem som Herre. Hvert kne skal bøye seg. Denne kraften som han han sto i, var så kraftig og så fantastisk og så salvet og så forferdelig, at du visste det var ingen makt på jorden som kunne utfordre Ham.

Da disse mennene festet meg fast, sa de: «Du kan gi avkall på ham." Jeg sa: "Nei, jeg kan ikke gi avkall på Ham, for han er Herre over alt, og han skal være din Herre."

Det var min store preken. Jeg skulle ønske det kunne ha vært mye lenger, men sannsynligvis hvis jeg hadde fått den lengre, ville jeg ha rotet det opp som jeg hadde rotet til alt annet.

Når denne mannen kuttet hodet av meg, så så jeg at så snart den rørte halsen min, det øyeblikket bladet rørte halsen min, så var jeg borte. Jeg følte ingen død overhodet. Jeg sto der og holdt en persons hånd, og jeg så ned på scenen. Det var veldig grotesk. Hodet mitt ble kuttet av, og jeg blødde voldsomt. Selv om denne hånden holdt meg opp i luften, var jeg faktisk mer interessert i å se meg død, da jeg var interessert i det faktum at jeg hadde blitt befridd fra døden.

Plutselig så tittet jeg ned, og innså at det var en av disse robuste hendene som holdt hånden min. Jeg så opp og det var Herren igjen. Det var Herren Jesus Kristus.

På dette punktet nå, gikk det fra en streng, kraftig, allvitende Gud til en Gud som holdt hånden min, som ga meg en forståelse av at nå var jeg Hans sønn. Jeg var Hans bror. Han skammet seg ikke for å kalle meg en av hans brødre. Plutselig hadde jeg en forståelse av at jeg var lik med Ham. Ikke som Gud den guddommelige eller Jesus Guds sønn, men som en Guds sønn. Jeg var ikke Guds sønn som i Den enbårne sønn av Gud, men jeg var en av Guds sønner. Det var likestilt i den forstand at vi var brødre nå. Det var ikke lenger fryktsomt for meg å stå i hans nærvær. Det var en enorm aksept. Det var enorm forståelse. Jeg hadde en klar forståelse av ting som jeg nå kan forkynne med stor ild.

Skriften sier: "Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død."(Salme 116:15) Jeg vet at når Hans barn kommer til ham, det er dyrebart for Gud.

Når Hans barn kommer gjennom ved død, så er det dyrebart for Ham. Når han samlet meg til seg selv i døden, viste Han meg Skriften, som sier det er ikke åpenbart hva vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik (1 Joh. 3:2). I det øyeblikket jeg var som Jesus. Jeg var som Ham i bilde, i kunnskap, i forståelse. Jeg kunne ikke lenger se noen av mine svakheter. Ingen av mine svakheter var kjent for meg lenger. Jeg ble helt fridd ut av alt dette. Virkelig å være i Hans nærvær er å bli som ham.

Plutselig, mannen med hetten trukket av, dro av seg hatten og kastet den ned og sa: "Jeg vil ikke drepe flere av disse menneskene." Med det så var drømmen over.

MINE KOMMENTARER
Ikke bare var Ken Peters en ikke-troende på den tiden han fikk denne drømmen, men han visste heller ikke hva Bibelen sier om de kommende hendelsene i de siste dager. Hans uvitenhet om Skriftene gjør ham til den ideelle kandidat til å motta denne drømmen, fordi han hadde ingen agenda og ingen forutinntatte meninger for eller mot noen kirkens lære. Kirken har blitt delt over spørsmålene rundt tidspunktet for endetids hendelsene som bortrykkelsen av kirken. Men Ken Peters var helt åpen og rett og slett rapporte det han så i drømmen, akkurat som det skjedde.

Alle profetiske ord må bli dømt av Ordet. Ved den standarden, kjenner jeg ikke til noen skrift som motsier denne drømmen. Personlig tror jeg drømmen er fra Herren, og at det gir oss innsikt som kan hjelpe oss med å få en bedre forståelse av Skriftene enn vi ellers ville ha. Jeg fikk følgende innsikt fra denne drømmen:

1. The Rapture:
Kristne er delt rundt tidspunktet for Bortrykkelsen. Noen tror det skjer før trengselen (pre-trib). Andre mener det skjer i midten av trengselen (mid-trib). Atter andre mener det skjer på slutten av trengselsperioden (post-trib). Ken Peters så bare oppstandelsen av troende som allerede var i graven. Han så ikke Bortrykkelsen av noen levende person. Men bare fordi han ikke fikk se den hendelsen, betyr det ikke at de levende troende ikke ble tatt opp på samme tid. En grundig lesning av 1 Tess 4:18 avslører at de levende troende vil bli rykket opp sammen med de døde i Kristus i skyene for å møte Herren i luften.

Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensovede, for at dere ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. For så sant Vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!. (1 Tess4: 13-18)

Siden de levende blir "sammen med dem rykkes i skyer opp i luften", kan vi konkludere med at begge grupper må tas med i løpet av samme bortrykkelse. Ellers ville de ikke være i stand til å møte sammen i skyene. Herren hadde med seg de troende som allerede hadde dødd, fordi deres ånd hadde gått til himmelen uten kroppen sin. De har bodd i himmellegemer, mens deres jordiske kropper er fortsatt i graven. i Bortrykkelsen, vil kroppene deres komme opp fra sine graver over hele verden. Deres ånd vil da flytte tilbake til deres jordiske kropper, som vil bli omskapt av Gud på den tiden. Så da vil begge grupper, de levende og de døde, endelig være sammen, begge boende i himmelen i sine jordiske kropper, som vil bli endret av Gud i bortrykkelsen, som vil gjøre dem udødelig og uforgjengelig (1 Kor 15: 51-57). Kroppene deres vil ikke lenger bli nedbrytet dag for dag (2 Kor 4:16). Det er også interessant at Ken Peters beskrev dem i sine nye organer som lysere enn solen.

2. De som er igjen:
Blant dem som er igjen, vil mange innse hva som har skjedd, og de vil omvende seg og bli frelst. Det er akkurat det Ken Peters så da han møtte den eldre mannen. De troende vil bli fanget opp og tatt til fengsler, hvor de vil bli fortalt at de må akseptere dyrets merke eller bli drept av antikrist. Mange vil nekte å ta merket og vil bli martyrer, akkurat som han så i drømmen. Det vil være svært ubehagelig for dem som er igjen, men de kan likevel bli frelst ved å snu seg om til Herren. Faktisk, i drømmen Ken Peters var selv en av dem som ble frelst etter bortrykkelsen og ble halshugget for sin tro. Vi ser i Åpenbaringen 20, at disse menneskene er en del av den første oppstandelse, og de vil regjere sammen med Kristus i tusen år på jorden.

"Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år.   Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første oppstandelse." (Åp20: 4-5)

De som blir latt tilbake vil måtte tåle store prøvelser, men Gud gir spesielle velsignelser til dem som holder ut til enden.

"Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse; over dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus og regjere med ham i tusen år. (Åp 20: 6)

De vil leve på jorden i perioden med tusen år, hvor Kristus vil styre. Det vil fortsatt være dødelige mennesker som lever på jorden samtidig med dem, men de som overvant angrepet til antikrist vil være de styrende, og herske med Kristus og leve i udødelige, uforgjengelige kropper.

3. Trompet støtet
Bilhornet som Ken Peters hørte ved starten av drømmen, var trompetstøtet som sammenfaller med oppstandelsen fra de døde i 1 Tess 4: 13-18.

4. hunger og jordskjelv: Hungersnøden og jordskjelvet som er beskrevet i drømmen er helt i linje med Skriften. Matteus 24:7 forteller spesifikt at det vil være hungersnød og jordskjelv mange steder.

5. Henrettelser:
Den grusomme henrettelse metoden beskrevet i drømmen er veldig mye i tråd med Skriften. Åpenbaringsboken 20:4 forteller spesifikt at det vil være mange troende som blir halshugget under trengselen på grunn av sitt vitnesbyrd om Jesus og på grunn av Guds ord.

Jeg fant ikke noe som strider mot Skriften i noen del av denne drømmen. I sammendraget, det hjalp meg til å se sekvensen av hendelsene mer tydelig. Jeg takker Gud for denne åpenbaringen, og jeg håper det har hjulpet deg også!

søndag 19. mars 2017

19 mars 2017 - De 7 menighetene

I Åpenbaringsboken 2 og 3, så går Herren gjennom sine 7 menigheter. Alle menighetene ligger i dagens Tyrkia. Og noen mener at Gog og Magog (Hes. 38 og 39) kan være Tyrkia. Uansett, så er de 7 menighetene først og fremst rettet mot Endetiden, altså rett før Herrens gjenkomst! Det handler ikke da kun om Tyrkia, men om den åndelige tilstanden til dagens menigheter verden rundt! Og Gud er i ferd akkurat NÅ, å gå gjennom sine Menigheter, og advarer dem om å vende om og komme nærmere Ham! Så ikke dommene i Åpenbaringsboken vil ramme oss!

La Herren være din eneste rettesnor
Er du med i lederskapet i en menighet, eller "bare" vanlig medlem, så be Gud om å vise deg om Lysestaken brenner (kallelsen) i den menigheten. Er lyset slukket, så gå ut av den! Følg Jesus, mer enn det mennesker vil ære! Selv hva andre kristne ærer. I denne tiden av løgn, så kan selv de mest standhaftige blir revet av sin faste stand i Kristus, om de ikke våker, om de ikke er våken, om de ikke beskytter hjertet!

Dommen begynner med Menigheten først, før dommene i Åpenbaringen begynner
Disse ekspertene som gransker tidene når Skriften ble til, så mener flere og flere at Åpenbaringsboken ble skrevet mye tidligere enn år 95 e.kr. De mener også bla. at Peters brev henviser nettopp til Åpenbaringsboken. Og Peter skriver;

"For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium. Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen?" 1 Pet. 4:17-18.

Åpenbaringsboken 2 og 3 handler om dommene i Guds Hus. Og at det er vanskelig å komme igjennom Guds nåløye, om du da ikke lever i Sannheten! Det handler om troens kamp! Den vi alle må stride! Det å beskytte sitt hjerte, som Ordspråksboken 4:23 sier:

"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det"

Menigheten i Efesus
"Skriv til engelen for menigheten i Efesus:................Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.   Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett.

Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.   Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før! Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om.   Men du skal ha ros for at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av Livets tre, som er i Guds Paradis!" Åp. 2:1-7

Dette er en menighet som gjør mange gjerninger. Og når man titter på det Jesu øyne ser kritisk på i menigheten, så tenker jeg på disse Jesu Ord:


"Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.  Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’  Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’" Matt. 7:21-23.

Den aktive menigheten, uten tid til å stille tankene, og få høre den stille stemmen
Efesus menigheten var en aktiv menighet, de var nok ute og vitnet om Jesus, ba for syke, de tålte ikke det som var ondt, avslørte falske apostler, og har måttet tåle lidelse for Hans navns skyld, uten å bli trett. 

Men menigheten hadde fått inn en surdeig, de hadde nemlig glemt den kjærligheten de opplevde som nyfrelst. Den dagen de bare var opptatt av Jesus alene. Det hadde blitt en gjernings-menighet, som manglet den kjærligheten av å gå inn i sitt hemmelige bønnekammer, og bare utgyte sin kjærlighet til Mesteren, når da ingen så dem. De var nok mer avhengig av de faste aktivitetene i menigheten, hvor man hadde mange møter, bønnemøter, evangelistkampanjer ol. Men de glemte at det alene livet med Kristus, faktisk er det viktigste du kan ha! Det er bedre å kutte ut noen møter og aktiviteter, og bare være alene innenfor Herren i Hans stille nærhet. Ha forventing til at Han skal tale til deg, lede deg, få ett ord fra Ham, lengsel etter alltid å få mer fra Ham, etc.

Profeten, Guds budbærer
Det er også interessant å legge merke til Ordet "engelen for menigheten". Det greske ordet Angelos, tilsvaret det hebraiske ordet Malak, sendebud, som blir brukt som betegnelse på profeter, Hag 1:13 og prester Mal 2:7. Jeg er sikker på at menigheten her nektet å høre på en meget, meget viktig tjenestegave i Kristi Kropp, nemlig Profeten

Skriften sier"Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen" Ef. 2:20.

Profeten er en av de tjenestegavene som dagens lokale menigheter i Norge som oftest nekter å høre på! Og da mister menigheten en meget viktig byggekloss for å få tak i vekkelse og Hans ild! 

Husk: Om du ikke holder fast på den enkle første kjærligheten til Jesus, så vil det etterhvert komme inn forførelser, som tar deg bort fra det sentrale i Evangeliet. Det er også veldig farlig å få mye positiv oppmerksomhet rundt deg som person eller andre. Vi bør alle opphøye Jesus, mer enn tjenestegaver og hva som helst av "mektige" apostler og sjeliske profeter. Derfor trenger vi den ekte profeten, som kan skille mellom sjel og Ånd, og lede menigheten til det Gud opprinnelig hadde kalt dem til!

En historie fra menighetslivet
Jeg husker jeg gikk i menigheten på Livets Ord i 1998-2001. Åge Åleskjær kom og talte nettopp over dette ordet i Åpenbaringsboken, om det å miste sin første kjærlighet. Dette var vel på nyttårskonferansen i 1998/9 eller 1999/00. På den tiden var det mye blandet med dårlige og gode tjenestegaver. Det var mye sjelisk forkynnelse, spesielt fra Livets Ords egne forkynnere (det var virkelig kjedelig å høre sjelisk lapskaus). Men også mye rart fra flere som ble innbudt til å forkynne. Men i dette budskapet til Åleskjær, var det som om hele himmelen åpnet seg, og falt over menigheten. Og jeg tror det var budskapet til menigheten, så de kunne vende om til Ham, men de tok det ikke til hjertet. Og senere så vi at Ulf Ekman falt fra sin tro, til katolismen. Så når vi hører ordet om å vende om til den første kjærlighet, så må vi ta det på alvor.

Menigheten i Smyrna
"Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans." Åp. 2:9-10.

Av de 7 menighetene, var det kun 2 som hele menigheten levde i seier. Og Smyrna var en av dem. Og vi må legge merke til Ordene "du må lide", "hvor fattig du er - men du er rik". 

Jeg er helt overbevist at om du lider i troen din, og du dermed strekker deg alltid mot Kristus, så har du en dypgående tro, og en visdom som er vanskelig å svelge for mange menigheter og kristne som ikke opplever forfølgelse for sin tros skyld. I vårt rike samfunn, hvor man blir sett ned på om man har dårlig økonomi, så i Guds rike, er det faktisk en fordel å ikke ha for mye. Fordi rikdommens bedrag sløver dine åndelige øyne, og du blir mer fornøyd med å nyte denne tidens goder, enn å strekke deg mot det Evige! Også verdens fornøyelser som filmer, underholdning, internett etc. vil være mer attraktivt, enn å be og søke Gud! Og da har også bønnene våre lett for å bli etter våre egne behov, enn å se nøden til verden!

Forfølgelse skaper naturlige korrigeringer mot den ekte troen
Denne menigheten kan sammenlignes med de kristne eks. i Kina eller Midtøsten, hvor man faktisk må betale en pris for sin tro. Du kan bli drept og sannsynligvis blir du forfulgt, selv om du forsøker å leve ett sløvt liv. Med andre ord, du har ikke noe annet valg, enn å kaste deg på Gud og på andre troende, og man blir nødt til å kvele menighetssplittelse og krangel om ulike lærer, og så stå sammen mot denne verdens ånds forsøk på å ødelegge de kristne. Falsk lære bruker også å havarere under forfølgelse, ettersom de kristne forstår at dette ikke fungerer. Kun Guds Ord og nærhet til Frelseren, fungerer i motgang mot kristentroen.

Menigheten i Pergamon
"Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverd:  Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor.

Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor.  Så har du også noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.


Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!" Åp. 2:12-17.

Enkel historie Pergamon var en by i Tyrkia. Og Satan hadde sin trone der. Og idag så er det under 1 % kristne i det landet, noe som kan tyde på at Satan fortsatt har sin trone der. Tyrkerne er ett hardt folk, og har en hard fortid med bla. drap på 1,5 millioner kristne armeenere. Vi må ikke glemme, at når Frankrikes konge drepte Hugnottene, en kristen Forsamling, så kom det en frukt på det noen hundre år senere, gjennom den franske revolusjonen. Og Franrike er nok Europas mest ugudelige land idag. Det er frukten av å drepe Guds Øyensten, Hans Barn. Bare en radikal omvendelse, kan avverge dommer som må og vil komme i nær fremtid. Det samme gjelder Tyrkia.

Bileams lære
Men disse kristne tålte forfølgelse, selv når noen døde for sin tros skyld. Men det fantes også noen der som holdt seg til Bileams lære, hans som la en felle for Israels folket, og svek dem (han ga hemmelige råd, etter at han hadde fullført sine sterke profetier). 

I relasjon til idag, så tenker jeg på alle de kristne som hater Israel og/eller jødene, og som kjemper imot dem. Som holder på erstatningsteologien; om at de kristne er det nye Israel, og at Israel ikke lenger har noen plass i Guds planer. Jeg sier det igjen: Den som forbanner Israel, forfølger Jøder, har ingen ekte tro! Og du må for all del ikke ha sånn lære i menigheten! Ellers vil lystestaken din rett og slett slukne. Og du blir åndelig død, og komme under djevelens dom. 

Vi har en kjent norsk predikant som snudde seg mot "Bileams lære", nemlig Arild Edvardsen. Han snudde totalt på sin tro på Guds Ord, og ble isteden venn med morderen Arafat, for å kunne "spre evangeliet" i de palestinske områdene. Det skapte stor forvirring i Kristi Kropp i Norge.

Nikolaittenes lære
Det andre han peker på, er Nikolaittenes lære.  Nikolaittene var en gnostisk sekt som var kjent for bl.a. å forfekte følgende to ubibelske hovedteser. 1) at evangeliet kansellerer Guds lov og 2) at teologisk innsikt kun tilhører en åndelig elite slik at "fotfolket" skulle følge og lyde sine åndelige ledere (de opplyste).

Nikolaitt(ene) er et sammensatt ord og kommer fra; NIKAO som betyr å overvinne eller å herske over, og LAOS som betyr leg eller underdanig. Hele ideen med åndelige ledere kontra åndelige legfolk har sin rot i denne sekten Johannes i åpenbaringen 2,6 ber oss holde oss borte og ta avstand fra.

Den falske overdrevne nådesforkynnelse
Jeg klarer ikke å fri meg fra at "Nikolaittenes lære" handler om den sterkt overdrevne nådesforkynnelse (hvor de ugyldiggjør mye av GT og en god del lære i NT). Denne læren har sprunget ut først og fremst fra Amerika, hvor falske lærer som Norman Vincent Peale (som også Billy Graham skrøt av i 1966) og hans enorme påvirkning på bla Robert Schuller, som har sitt fundament i positiv tenkning og tanker i New Age, har vært med å lage store menigheter i USA, som er falske. Jeg kan nevne Rick Warren og Joel Osteen. 

Om man går inn på Hermons internettsider, om boken til Rick Warren, vil du legge merke til at flere kjente norske predikanter skryter av Rick Warrens bok. Vi burde være obs på alle læren vi hører, og sette navn på hva de serverer oss! Det finnes bare 2 typer ideologier i grunn, den som er født ut av onde ånder, og den som er født ut av Guds Ånd ved Hans Ord. Men en ytre blanding av disse 2 tingene, kan forvirre selv standhaftige kristne. Derfor er det en plikt for oss å forsøke å forstå hvor læren er hentet fra. 

Alle kristne har fått Ånden i frelsen, derfor sier også Åpenbaringsboken "Hør hva Ånden sier til menighetene". Det er vår plikt, alltid å være kritisk til det meste, til det motsatt er bevist. Fordi satan har klart å infiltrere så mange menigheter, spesielt mange av de karismatiske og nye bevegelsene.

Det er også interessant at Jesus sammenligner Bileams lære med Nikolaittene, at de er av samme sort. 

Menigheten i Tyatira
"Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse:  Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din tjeneste og utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første!


 Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeri. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger. Og barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder hver og en av dere etter det dere har gjort.  

Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne læren og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer." Åp. 2:18-25.

David Wilkerson forkynte over denne "kvinnen Jesabel":
Og ifølge hans åpenbaring, så gjaldt dette en falsk lære, en falsk doktrine, hvor menigheten måtte vende seg fra. Ellers ville kvinnen Jesabel (læren) bli kastet på sykeseng, sammen med de predikanter som deler denne læren (som teks. den falske overdrevne nådesforkynnelsen), og hennes barn (dvs de kristne som hadde behag i læren, ville bli drept med pest (dvs de ville gå ut av nåden, og bli åndelig død).

Akt på hva du hører!
Jesus selv sa "Akt på hva dere hører! Med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen, og enda mer skal gis dere" Markus 4:24-29. Det kan også oversettes med "på hvilken måte dere hører" og kan også bety hvem, med andre ord "vær varsom med hvem du hører fra".

Menigheten i Sardes
"...Det heter om deg at du lever, men du er død.  Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.  Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.  Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det." Åp. 3:1-4.

En utvendig kristen tro
Dette er ytre form for kristendom, men som fornekter Hans kraft. Som Paulus sier 

"Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For da skal menneskene være selvopptatte og........svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.  I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!" 2 Tim. 3:1-5.

De ærer Gud med sine tunger, men hjerter er langt borte fra Gud. Som Jesus sa "Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.» Matt. 15:8-9.

Det handler om skinnhellighet, men også at disse en gang var herlig frelst. Men i løpet av årene, så hadde deres tro mer og mer handlet om ytre ting, mens i det private så levde de mer og mer sine liv som verden. De ser på TV, fyller seg med det urene på internett, er aldri opptatt med at de behøver å vende om fra noe (nåden er nok) er lite opptatt av Jesus når de er alene, snakker heller så godt som aldri med Ham, unntatt i menigheten, når de skal lede noe kristent fra scenen, så er de veldig religiøse og fromme. Men deres liv når de ikke er i menigheten, vitner mot dem!

De som er åndelige blinde og har åndelig nedsatt syn i denne tiden, kan være vitne til å se Bortrykkelsen, uten å bli med. Derfor maner Ordet oss til å være våken, Høre hva Ånden sier til menigheten (og du og jeg er menigheten) og alltid være beredt og nøye med å vende om fra det som hindrer ditt samkvem med Faderen.

Menigheten Filadelfia
"Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne: 

Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.  Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg.  Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.  Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg!" Åp. 3:7-11.

Dette er også en menighet som levde i seier, og bør ikke nødvendigvis sammenlignes med dagens menigheter som kaller seg det samme. Disse var ikke sterke eller store i denne verdens sammenheng, men hemmeligheten var deres hemmelige Guds liv, deres overgivelse, deres kjærlighet, deres Gudfrykt for Mesteren og Hans Evige Ord.

Jøder som ikke er jøder?
Det er en gåte når dette bibelverset taler om jøder, som ikke er jøder, men fra Satans synagoge. Vi ser også noe av det samme over menigheten i Smyrna, hvor det står "Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge". Åp. 2:9. Det eneste jeg kan tenke på at det gjelder en falsk surdeig som plaget de første kristne mye, nemlig judaisme. Vi ser det i Galaterbrevet, Hebreerbrevet og flere andre steder. Paulus var forarget over de som ville dra de kristne tilbake til lovtrelldom, men de ytre tegnene på at du er jøde: Feire Sabbat, bake sabbatsbrød, omskjærelse, feire jødiske høytider, være sykelig opptatt av Mosebøkene, hvor sannheter er at evangeliet skal komme først i Skriften som en grunnvoll, og alt annet må ses i lys av det).

Jeg ser også idag at flere kristne begynner å feire ytre jødiske ting, som egentlig ikke betyr noe. Å holde sabbaten fra fredag til lørdag gir ingen stjerne i Evigheten. Og forandre sine levesett fra det du har idag, til å bli mer jødisk, blir lett lovtrelldom. Les hva jeg skrev om det i dette innlegget.

Falske kristne?
Men det kan også gjelde andre kristne som har en uekte tro, som spotter og forfølger den ekte troende. Det finnes mange kristne idag, som kommer fra Satans synagoge, og de kommer fra alle mulige sammenheng. Og de vil reagere når de møter Åndens mennesker. Som sagt, det urene går aldri sammen med det rene! Hvit går aldri sammen med Svart. Og en Gudsmann kan ikke omgås kristne som er på vei eller er allerede ute av nåden! Vi skal akte oss for den falske surdeigen, 1 Kor. 5.

Men jeg vet ikke om det var det Johannes mente, eller om judaismen vil være noe problem i Endens tid!? Men Evangeliet advarer mot å gå tilbake til den jødiske måte å leve på, eller leve ut en religiøs livsstil. Evangeliet handler om å leve i Ånden, nær Jesus og Hans dyrebare Ord!

Ellers tenkte jeg på Ulf Ekman, som var utdannet prest. Da han begynte å vandre i frafall, så var det enkleste å gå tilbake til det han var før Livets Ord, bare mye verre, nemlig i en nok en stor katedral hvor man tilbad falsk kristen tro. 

Menigheten i Laodikea
"Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt: Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.  Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken.  Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.

Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!  Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg." Åp. 3:14-20.

Ett bilde på Kristi Menighet i Norge
Dette bibelverset er godt rettet mot Norge og de kristne her. Mange kristne i dette landet er rik, skryter av overflod, og har ingen mangler, og Bibelen kaller det en elendig livsstil, og at vi er ynkelige, fattige, blinde og nakne. Historien om "Kongens nye klær" passer godt inn på landet vårt. Før i tiden, så hadde landets folk karakter og en større respekt for Guds Ord, og folk hadde det bedre på innsiden. Men idag har vi "alt" av det materielle, og menigheten som skulle være brennende før Jesu gjenkomst, har brent seg ut til ingenting. Vi behøver ikke å søke Gud i vår nød, vi behøver ikke å tro Gud om helbredelse - vi har jo legene og sykehusene, vi behøver ikke å gå til Gud for våre psykiske plager - for vi har psykologer ol., vi behøver ikke å sulte - fordi staten tar seg av oss etc. etc. En stat som blir gud, som alltid har vært sosialistenes drøm, er og blir en avgud. Og vi går nakne og fattige på innsiden, fordi vi ikke skjønner at det finnes større ting enn vårt ego, vår ytre livsstil og status.

Menigheten har også blitt påvirket av denne livsstilen, og mange kristne har blitt lunkne i troen sin. Og de åpner lettere opp for falske lærere som "Rick Warren" ukritisk, fordi vi ikke har en våken ånd over oss. Å ha nød, være fattig, slite med smerte, og ha psykiske problemer gjør faktisk at det blir lettere å få vekkelser hos de, enn der alle er selvtilfredsstilte. Derfor ser vi også fremgang hos Evangeliesenteret, fremfor mange andre kristne virksomheter. Fordi de bøyer seg ned for den fattige, sultne, den som ingen bryr seg om, den bundne og på den måten, forløser himmelen ned på jorden, hos de menneskene som samfunnet har forkastet.

Kongen banker på vår hjertedør
I denne tiden vi lever i nå, så banker Jesus Kongenes Konge hardere enn noen ganger på vår hjertedør. Men ettersom våre åndelige øyne har blitt tilslørt og tildels forblindet, så hører vi ikke når Han kaller, når Han står og banker på vår hjertedør, og vi klarer ikke å få med oss Hans korrigeringer. Derfor, den som er forberedt og våken nå, vil få det lettere når Gud tillater en storm å falle over våre nasjoner, enn de som ikke engang klarer å tenke tanken, og er så fornøyd med overfloden, rikdommen og sin egen status (og gode rykte)! 

Ettersom dette var den siste menigheten som Johannes sender profetisk budskap til, så er det min tanke å tro, at Johannes forutså rett før Jesu gjenkomst, at det vill komme en tid i mange nasjoner, hvor pengetilgangen ville bli meget stor. Og at også søvnen vill bli tilsvarende. Bare les Matt. 25 om de 10 jomfruene. Ellers les dette profetiske budskapet gitt av David Wilkerson i mitt innlegg her

Lebesbymannen profeterte dette rett etter 1 verdenskrig :"Jeg advarer Norge, der pengetilgangen blir stor, mot å la synden ta overhånd, og formaner så vel Norges som Sveriges folk å be Herren om kjærlighet og ydmykhet."