Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 21. januar 2017

21 januar 2017 - en verden i forandring

Det begynte med Brexit, så tok Donald Trump over. Og nå samler den såkalte høyresiden seg til møte og ser håp om seier i Europa: Les artikkel her.

Makt korrumperer
Da jeg først leste artikkelen på Aftenposten og NRK, så tøt det ut fordommer og frykt. Dessverre med venstresiden, er at de har sittet for lenge med makten, og makt som kjent, korrumperer. Det var også det som styrtet Tsaren i Russlaand, fordi Tsaren forsto virkelig ikke hva som rørte seg i folkedypet, og kunne ikke skjønne at en revolusjon kunne komme. Men den kom, og brakte med seg død, fordervelse og ødeleggelse. Venstressiden via media har gjort det til en vane å dominere altfor mange Europeisk land, og de forakter alle som tenker annerledes. Men de har også omfavnet radikal islam og visse politiske idologier som er autoritære.

Sosialistiske kongedømmer skjelver
Nå så frykter de, at det vil skje ett jordskjelv ved valget i Frankrike i 2017. Og sosialistene frykter sine maktposisjoner, og media skjelver. Folket er blitt trøtt på "dagens tsarer" fordi de aldri lytter til hva folket vil, og hva som helst kan skje fremover.

Jeg er verken for den ene eller den andre politiske ideologien, fordi mitt det riket jeg tjener, er ikke av denne verden. Men jeg støtter de ideologien som kan gi meg fritt rom til å tilbe og følge min Gud, og som gjør godt for sitt land og det folket de skal tjene. Så om en sosialist ærer min Gud, lar meg tilbe min Gud i frihet og attpåtil gjør godt for folket , så er jeg ikke imot det. Om en såkalt "høyrevridd" menneske ærer min Gud og lar meg tilbe med Gud i frihet og attpåtil gjør godt for folket, så er det ikke meg imot. Gud er ikke for noen politiske ideologier, men støtter det som velsigner Israel og som gjør godt mot Hans eget folk, og samtidig har respekt for budene Gud har lagt ned i etthvert menneske fra de ble unnfanget i Mors liv.

Dagens styreform i Norge
Jeg stemte FRP til de kom i regjering, fordi jeg visste at de sto (iallefall muntlig) for folks valgfrihet. Men hadde ikke KRF vært støtteparti, så hadde jeg som aleneforsørger betalt mye mer skatt idag. Hadde KRF ikke vært så stolte, men gått inn i regjeringen, så hadde det aldri vært tillat idag å gjøre abort mot en tvilling. Å være stolt og ha masse fordommer mot ett parti (som KRF har) som på mange måter har mange likhetstegn, er en ren dumskap. Jeg tror ikke at FRP er verre enn Høyre. Men selv FRP har blitt korrumpert i maktens korridoerer, og vanæret det norske flagget og grunnloven, ved å legge finanssystemet under EU. Selv om FRP bare har 13 %, så hadde jeg vært i regjering, så hadde jeg kjempet imot med alt hva jeg hadde hatt. Noe de ikke gjorde, men heller gjorde det i hemmelighet. Det står nesten ingenting om det i media. Så dette var ett sosialistisk kupp, gjort av de som sier de er imot sosialisme.

En spire til dom over vårt land
Det er også interessant å se at første tegnet på abortloven i 1975, kom på den 13 juni det året. Nøyaktig på samme dato, 13 juni 2016, 41 år etter, så la vi Finanssystemet under EU. Fordi vi innførte mord under loven, og lot det skje i hemmelighet (veldig mange er for abort, men om man virkelig forstått hva abort egentlig er, ved å se en film om alt hva det handler om, så hadde mange snudd), og på den måten ble også deler av vår uavhengighet gitt over til ett annet autoritært system i hemmelighet.

Vi støtter det som tillater frihet for troen 
Så støtter jeg da Le Pen i Frankrike og Russland, for den saks skyld? Nei, jeg støtter ingen av de. Russland har mye, mye synd på samvittigheten. Selv om jeg støtter Russlands uavhengighet fra ett NATO som har omtrent omringet det russiske riket, og under Obama gjort alle tegn på å utfordre Putin, skjult for media, så støtter jeg ikke måten Putin lar journalister og kritikere dø eller havne i fengsel. Putins rike er ikke noe demokratisk paradis, og makten korrumperer han også. Det gjør det alltid med de som får for mye makt over lengre tid. Vi ser at selv Babylons Konge Nebudkadnessar ble høy på pæra, og Gud ydmyket han, for bare å vise hvem som egentlig har makten! Daniel 4.

Vil Frankrike og Russland samarbeide i krig mot Norge?
Så om Le Pen med Nasjonal Front kommer til makten i år, så kan kanskje en interessant profeti komme til sin oppfyllelse. Ifølge Lebesbymannen så angrep russerne Norge ved hjelp av Frankrike. Dette vil ikke Frankrike gjøre idag, men det kan de kanskje gjøre imorgen! At de 2 allierer seg, er kanskje ikke så rart, med tanke på deres ugudelige fortid, og nåtid. Men før det, så må radikale forandringer skje i nasjonene. Kanskje en økonomisk krasj ol. Og Le Pen er radikal på en måte som kanskje ligner litt på Quislings parti? Quisling hadde mye bra ting i programmet, men summen av alt ble dårlig. Og Le Pen nærer tillit til Putin.

Det ene partiet er ikke nødvendig bedre enn det andre i dagens samfunn
Problemet er at uansett styre som kommer opp i verden, så vil man til slutt ekskludere den rettferdige fra makten. Som en Guds mann som David, som verden så sårt trenger. Og selv Høyresiden har mye ondskap i seg. Tenk på den homosexuelle høyremannen Bent Høie som uten å ha for mange kvaler innførte abort på den ene tvillingen (under tvil sier han, men om han hadde respekt for livet, så hadde han aldri tvilt). Ikke tro at synden i det norske Høyre (som de fremmer) lukter så mye bedre enn synden fra Nasjonal Front Eneste forskjellen er at norske Høyre har fått sitte i maktens korridor, noe ikke Nasjonal Front har (iallefall ikke på toppen). Men verre enn alt dette, er sosialistenes ødeleggelse av Europa. Deres fri import av Islam, som på sikt bare har ett ønske, å ødelegge Europa. Og deres evige jakt på å få bort alt som lukter Bibelsk. De fremmer den ene ugudelige lovene etter den andre.

Gud vil bruke forandringene i samfunnet til å vekke sin menighet
Så, om det blir maktforandring i nasjonene, så blir det bedre? Jeg tror ikke det, men jeg tror det gir oss ett pusterom, sånn at menigheten kan få gjøre den oppgaven Herren har gitt dem, å vinne sjeler for det Evige, så at den Gudfryktige kan leve i fred, og søke sin Gud i frihet. Men obs! Friheten vil snart svinne! Fordi vi har brukt friheten til å dyrke fritiden, materialisme og sløvhet, mer enn å tilbe Himmelens Gud, så vil også Gud sende tukt over sin menighet.

Det er bare å lese Åpenbaringsboken 2 og 3, hvor Herren går gjennom sine menigheter med lys og lykte. Den tiden er vi i nå! Spørsmålet er om dommen vil ramme menigheten i år, for så å kunne skille det ekte fra det uekte. Det er en kjent sak, at i nesten alle menigheter, er det iblandet Gudfryktige og de som har ett skinn av Gudfrykt. Den ene er verdt å bli med når vår Herre kommer, den andre ikke! Og Gud vil skille det ut, så Han får en ren Brud å hente!

Syndenes mål er (nesten) fullt, og vil dermed skape ugudelige ledere på toppen
Så hvorfor tror jeg ikke at verken det ene eller det andre styresystemet vil lykkes. Pga det som står i Danielse bok: "Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det oppstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd." Daniel 8:23.

Pga synden nede hos folket i nasjonene, så blir også ondskapen deretter for de som sitter på toppen. Når folkemengdens synder, hvor man dreper fostre i mors liv, hvor man lyver, hvor man lever lovløst, hvor man hedrer homosexuell livsstil etc., så får man også ledere deretter. Og nå er tiden kommet, hvor synden er såpass mektig, og nær ved å fylle syndens beger fullt, (og jeg tror at flere nasjoner har allerede fylt opp sine begre av ondskap). Og på den tid, når så alle nasjonene har fylt opp syndens beger, så vil dom komme. Fordi vi hengir oss til synd, så klarer vi ikke å tenke sindig ovenfor det Gud elsker, og dermed begynner vi å hate det Gud elsker, som Israel.

Det profetiske med 2017
Derfor tror jeg at 2017 er ett skjebneår, og at mange ting vil skje, som gjør at ting vil forandre seg totalt, ovenfor den verden vi kjenner idag. Det er bare å lese om det Tegnet Gud gir på himmelrommet som er nå, og vil nå sin avsluttning ved løvhyttefesten 2017. Det begynte den 23 desember, og vil avsluttet til høsten i år.

Husk! Vi kan ikke sette vår lit til Donald Trump eller noen andre. Vi kan bare sette vår lit til Gud, ved å leve så nær Ham vi klarer og makter! Trump kan bli en skuffelse, om du tror han er en redningsmann. Ondskapen er såpass stor også i USA, at det er ikke sikkert han vil lykkes. Men det er helt avhengig av De Helliges bønner. De er det som utgjør hele forskjellen på om en nasjon vil stå en stund til, eller ikke!

Gud ønsker å holde dommene unna nasjonene, så lenge Hans folk dyrker ekte Bibelsk tro! Men vi ser også at land som Nord-Korea, faktisk var Gudfryktig land i begynnelsen av 1900 tallet. Hovedstaden i Nord-Korea ble kalt Midtøstens Jerusalem, pga mengden kristne. Og idag, helt sikkert pga. at de troende ikke våket, ble landet kastet inn i okkupasjon, så krig, og så delt i 2. Den ene landet i Nord er som ett demonisk mørkt rike, det andre landet i Sør har demokratisk frihet mye pga mengden kristne som ber for landet sitt. Vi burde lære hva som kan skje, om vi ikke våker over våre nasjoner som vi har blitt født inn i!


fredag 20. januar 2017

21 jan. 2017 - Profetisk drøm Avslører bortrykkelsen midt i stormen


Jeg har oversatt denne, men det var noe som var vanskelig å forstå. Så om du er i tvil, les orginalen under. Det er også oversetteren som har satt overskrifter.
______________________________________________


Du kan lese profetien her.


Guds tiltaleEt par netter siden, talte Herren til meg i en drøm. In an audible voice, I heard God say, “It does not matter where you live. I en hørbar stemme, jeg hørte Gud si: "Det spiller ingen rolle hvor du bor. The storm can NOT touch you.” Stormen kan ikke røre deg. "
For my family and me, this has been a topic of concern because I live on the coast of North Carolina. For min familie og meg har dette vært noe som har gitt oss stor bekymring, ettersom jeg bor på kysten av North Carolina.
In this dream, I was suddenly standing on the second floor of my home with my husband and our 1 1/2-year-old daughter as huge wind gusts of incredible force tore through our home. Profetisk drøm
I denne drømmen, hvor jeg plutselig sto i andre etasje av hjemmet mitt med min mann og vår 1 1/2 år gamle datter, samtidig som store vindkast i en utrolig kraft gikk gjennom vårt hjem. When I looked around, there was no damage, but we were terribly afraid. Da jeg kikket rundt, var det ingen som var skadet, men vi var veldig redde.
Even though the Lord had just told me we would be safe, I felt the need for us to hide anywhere we could. Selv om Herren hadde nettopp fortalt meg at vi ville være trygge, følte jeg behov for oss å skjule oss hvor som helst vi kunne. Mind you, these gusts of wind were so powerful we had to use all our might just to make our way down the hallway, using each other's bodies for support. Merk deg, disse vindkastene var så kraftig at vi måtte bruke all vår makt bare for å komme noen vei nedover gangen, og vi kom oss videre ved å støtte oss til hverandre.
We eventually made it to a room where we crouched down and braced ourselves.Vi klarte til slutt å komme i skjul, ved å nå et rom der vi satte seg på huk og fikk roet oss ned. I saw an open window. Jeg så et åpent vindu. I looked out and saw three storms coming. Jeg kikket ut og så tre stormer som var på vei. I don't know of any other way to describe them other than they looked like tornadoes and hurricanes combined. Jeg vet ikke om noen annen måte å beskrive de, annet enn at de så ut som en tornado og en orkan til sammen. They were horrific and deadly. De var forferdelige og dødelig. Two of them were further off in the distance, so they caused me no alarm, but the third was much bigger and right outside of my home. To av dem var lenger borte i det fjerne, så de fikk ingen oppmerksomhet, men den tredje var mye større og rett utenfor hjemmet mitt.
I knew there was no escaping, so I looked over to my husband for support and told him and my daughter, “I love you very much.” Jeg visste at det var umulig å slippe unna, så jeg vendt meg bort til min mann for støtte og fortalte ham og datteren min, "Jeg elsker dere veldig mye."
At that exact moment, my husband and I realized my daughter was no longer in my arms. I det eksakte øyeblikket, min mann og jeg innså at min datter ikke lenger i armene mine. My husband was shocked and asked, “How could you lose our daughter?” Min mann var sjokkert og spurte: "Hvordan kan du miste vår datter?"
I was immediately aware the Lord Jesus had come back in that exact moment before the storm ever touched us and He raptured my daughter! Jeg var umiddelbart klar over at Herren Jesus hadde kommet tilbake i det eksakte øyeblikket før stormen noensinne rørte oss og han opprykket min datter! Now, normally I would be fearful as to why I was left behind, but I felt secure and knew there was a reason. Nå, normalt ville jeg være engstelig fordi jeg ble latt tilbake, men jeg følte meg sikker og visste det var en grunn.
The dream then shifted to a completely different environment. Advarsel til kristne på piknik
Drømmen flyttet deretter til et helt annet miljø. Quite unlike the first portion of the dream, I was outside on a beautiful sunshine-filled day at what seemed to be a cookout. Helt ulikt den første delen av drømmen, var jeg ute på en vakker sol fylt dag på hva som syntes å være en kirkeutflukt. People were smiling and seated at picnic tables and I became aware that I was supposed to be giving a speech of some sort. Folk var smilende og satt ved sine piknik bord og jeg ble klar over at jeg skulle holde en tale.
I was still out of sorts because of the storms I had just witnessed and because of seeing God's unfailing love and mercy with taking my daughter, so I began to shout, “JESUS CHRIST IS COMING BACK! Jeg var fortsatt ute av meg på grunn av stormen jeg nettopp hadde vært vitne til, og på grunn av å se Guds miskunn og barmhjertighet med å ta min datter, så jeg begynte å rope, "JESUS ​​KRISTUS KOMMER TILBAKE! THE GROOM IS READY FOR HIS BRIDE! Brudgommen er klar for sin brud! ARE YOU PREPARED?!” Er du forberedt?! "
I had this sinking feeling in my chest that my message was not being received. Jeg hadde denne synkende følelsen i brystet at meldingen ikke ble godt mottatt. In fact, I felt intense resistance. Faktisk følte jeg intens motstand.
The scene changed and God was speaking to me again like at the start of my dream. Tolkning
Scenen endres, og Gud talte til meg igjen som i starten av min drøm. He shared the following three points with me: Han delte følgende tre punkter med meg:
First, He told me, “The devil's plan is to place so much fear into My people that they lose sight of what is truly important, their relationship with the Lord Jesus Christ and the coming rapture, which is now at the door!” Først Han fortalte meg, "Djevelens plan er å plassere så mye frykt i mitt folk at de mister av syne hva som er virkelig viktig, deres forhold til Herren Jesus Kristus og som vil redde en inn i bortrykkelsen, den som nå er nær forestående!"
Our redeemer is still in the redeeming business! Vår gjenløser jobber fortsatt aktivt! He is coming back for a spotless bride. Han kommer tilbake for en skinnende brud.  Gjør dereReady yourselves church. klar du som kaller deg Guds kirke. Pray without ceasing that we may be counted worthy on that glorious day. Be uavlatelig at vi kan være verdig på den fantastiske dagen. Do not be sidetracked! Ikke bli avsporet!
Second, He said, “Trump being elected was Me showing that I AM STILL IN CONTROL.” For det andre, sa han, "Trump ble valgt av meg for å vise at jeg fortsatt har kontroll."
It was like the last sounding Trump(et) to sound the alarm to all Christians that God has a plan and He ultimately wins this war.Det var som å høre en Trump(et) for å varsle til alle kristne at Gud har en plan og han til slutt vinner denne krigen. Teach Salvation to all before that great day. undervis (jobb med) frelsen alle troende før den store dagen.
Third, He revealed to me, “When the saints are called home, it will throw the world into the biggest war there has ever been. Tredje, åpenbarte han til meg: «Når de hellige blir kalt hjem, vil det kaste verden ut i den største krig den noen gang har vært i. It will be utter chaos. Det vil være fullstendig kaos. Brother against brother. Bror mot bror. Country against country. Land mot land. EnormeEno ødeleggelser og stor frykt. "
What I gathered most from all this is that God wants us to be aware that just as sin roams on the earth, God is still living and He is still here with us! Hva jeg fikk mest ut av alt dette er at Gud ønsker at vi skal være klar over at som synd utøkes på jorden,  Gud fortsatt lever, og han er fortsatt her med oss! He is good and worthy to be praised. Han er god og verdig å bli lovprist. Every rock will cry out! Hver stein vil rope ut!
Saints, out of all the preparations you can make for these times, the most important is to prepare a home in your heart for Father God. Guds Hellige, av alle forberedelser du kan gjøre for disse tider, er det viktig å forberede et hjem i ditt hjerte for Gud Fader. He is coming soon. Han kommer snart. Are you ready? Er du klar? Will you be called to meet him in the sky, or will the storms surround you with no hope? Vil du bli kalt til å møte ham i himmelen, eller vil stormer omgi deg uten noe håp?20 april 2017 - Supermåne, Trumps seier og forfallet av moralske verdier i Endens Tid

"Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne." Salme 118:23
Det siste fenomenet rundt supermånen: Innen en uke, Donald Trumps seier i valget, kan signalisere en guddommelig og grunnleggende endring i moralske verdier som vil bringe den endelige forløsningen nærmere, fortalte End of Days ekspert Rabbi Pinchas Winston til Breaking Israel News .

Rabbi Winston mener at det er en kultur krig mellom liberale og konservative verdier, at Gud iscenesetter stigningen av konservative verdier, og at tilsynekomsten på supermånen kan være en bekreftelse på dette.

Rabbineren var nøye med å advare at, selv om hans ideer er basert på hans dype Torah lære , er de fortsatt spekulative. "Vi gjetter alltid, fordi uten profetier. kan vi ikke vite sikkert."

Likevel, sa han, er det viktig å ta hensyn til det store bildet av nylige hendelser, herunder valget av Trump og supermånen. "Vi har observert en bakvendt trend," bemerket han. "Vi så det først i Israel når Netanyahu vant" i 2015, til tross for meningsmålinger som spådde seier for venstre. Mer nylig, Brexit avdekket også en overraskende dreining mot mer konservative verdier. 

Rabbi Winston mener at " valget av Trump representerer en ny overtak av konservative, religiøse verdier og en avvisning av hva de liberale på venstresiden har vært med å bygge på i mange år. Det er derfor [venstreorienterte] er så bekymret og slår tilbake. "
Rabbi Winston hevdet at et hovedmålet for den liberale bevegelsen er å bryte av fra de forpliktelser som følger med å leve et Gud-sentrert liv. Ifølge hans synspunkt, som historien går mot slutten, Gud tvinger hver person til å ta en beslutning om hvor de står moralsk. Er de på linje med konservative eller liberale verdier?

Han antydet at dette øyeblikket i historien paralleller: Må være situasjonen i ørkenen, under tilbedelsen av gullkalven. Moses krevde at folket valgte en side.

Da Moshe (Moses) sto i porten til leiren og sa: «Da stilte Moses seg i porten til leiren og ropte: «Alle som er på Herrens side, kom hit til meg!» Da samlet alle levittene seg om ham.2 Mosebok 32:26

Hvordan kommer da supermånen inn? I tankesettet til Talmud, er en måneformørkelse et dårlig tegn, mens en fullmåne reflekterer styrken til det jødiske folk, som representerer Guds ord i verden. Ifølge Rabbi Winston fikk det jødiske folk Toraen og har plikt til å fortelle verden hva Gud vil og hvordan både jøder og rettferdige ikke-jøder kan få en plass i den kommende verden.

"Supermånen som viser seg på denne tiden kan være en slags guddommelig bekreftelse på at Gud står bak alt dette," foreslo Rabbi Winston. Det faktum at Trump ble valgt, til tross for alle de skandaløse rapportene om hans oppførsel under kampanjen, kan være ment å gjøre det klart at Gud står bak seieren, forklarte han.

"Det er svært betydningsfullt at den siste supermånen var i 1948," sa Rabbi Winston. Det var opptakten/starten for det jødiske folket for deres overlevelse av nazistiske krefter, som forsøkt å ødelegge dem og hindre opprettelsen av staten Israel.

Ifølge ham, supermånen i 1948 var et signal fra den konservative triumfen over de liberale verdiene og styrken til det jødiske folk på den tiden. Det var en refleksjon av "den neste fasen av Geula (forløsning)," sa han.

Som det var sant i 1948, med det overraskende valget av Trump, er vi vitne til et globalt skifte. Likevel, Rabbi Winston advarer: "Det betyr ikke at det er permanent. Gud har gjort sin del, og spørsmålet er: "Hva gjør mennesket ved det nå »?

Rabbi Winston oppfordret folk til ikke å bli distrahert av røykteppet forårsaket av aktuelle hendelser, men å holde et øye med det essensielle spørsmålet. "Du som et individ må ta en beslutning om hva dine verdier er. Når Hashem (Gud) steg inn i historien for å ende galut (eksilet til det jødiske folk), er polarisering nødvendig for folk å bestemme seg for hvem de er og hvilken side av historien de er på. Dette gjør alle personlig ansvarlig for deres avgjørelse og dens konsekvenser. Ingen vil være i stand til å si: "Hvis jeg bare visste ..." Denne perioden av historien dreier seg egentlig om å velge å være med Hashem (Gud) "


Read more at https://www.breakingisraelnews.com/78750/supermoon-trumps-win-clash-moral-values-end-days/#KBPwj79LQFKQbypw.99

torsdag 19. januar 2017

20 januar 2017 - Jeg vil dele din nasjon!
Jeg fikk en advarsel fra Gud for vår nasjon mens jeg var i kirken søndag morgen, 15 januar 2017, samme dag som FNs hadde sin Paris "Freds" konferanse om delingen av Israel.

Under gudstjenesten, jeg tilba min Far i himmelen. Hans Ånd kom over meg veldig sterkt, og Far begynte å tale. Stemmen hans var barsk og sint. Jeg har aldri hørt ham snakke på den måten før. Noen steder, virket det nesten som han ropte. Kroppen min skalv, tårene rant nedover ansiktet mitt, og min munn gråt lov til Hans navn mens Han talte.

Etterpå skrev jeg ned det han sa og har gjort mitt beste for å gjenta det akkurat som jeg fikk høre det fra Ham. Jeg ber Far tilgi meg hvis noe var feil, men følgende var Herrens budskap:

"Jeg lar meg ikke bli slått ned!
Jeg lar meg ikke bli delt!
De er tåpelige, 70 latterlige konger!
De er dårskap for meg og de gjør uforstandige ting.
De søker å dele Mitt land Israel.
De søker å dele Mitt folk, og jeg vil knuse dem!
Jeg vil dele din nasjon! (Jeg visste at han mente Amerika)
Krig kommer til ditt land, vær forberedt!
VELG I DAG HVEM DERE VIL TJENE!
Jeg vil dele dette landet!
Jeg vil skille hellig og rettferdig fra skitten og urettferdige.
Jeg vil dele
JEG ER HELLIG
JEG ER DEN ALLMEKTIGE
TILBE MEG "

Vennligst forstå, dette er første gang jeg noensinne har mottatt noe fra Herren, hvor jeg følte at han ville ha meg til å fortelle budskapet til andre. Jeg gjorde kopier av dette for å dele ut til venner og bekjente, som jeg håper vil lese, lytte og gi akt på.


Gud velsigne dere, mine brødre og søstre, press på, press på, press på! Vi må alle komme nærmere ham. Takk, Herre, for ditt Ord.

19 januar 2017 - Rød himmel på morgenen, seilere la dere advare!Om morgenen den 16. januar så var Guds Nærvær sterkt på en litt annen måte. Som jeg lovsang og tilba, og gikk rundt i tilbedelses rommet dekket med mitt bønnesjal og med hendene løftet i takksigelse og total overgivelse. Plutselig ble jeg stoppet på et sted og følte kraften og tilstedeværelsen av Herren faller på meg som en foss.

Jeg sto stille (knapt i stand til å fortsette å stå) som denne herligheten dekket meg og strømmet gjennom meg. Det var fantastisk! Jeg hadde trådd inn i hans nærvær denne morgenen for å takke ham for å bryte kraften til Israels fiender i Frankrike. Jeg takket Ham for å vise Seg Selv sterk i å avsløre sin misnøye med hva nasjonene prøvde å gjøre med Hans folk folk og Hans land. Jeg ble overrasket da han brøt seg inn i min lovprisning for å uttrykke sin takknemlighet til alle som var i forbønn for Israel. Hvis du har vært i forbønn, Herren er fornøyd med det du har gjort og gjør for Hans rike. Amen?

Plutselig hadde jeg en åpen visjon. I synet, ble jeg stående i et rom jeg aldri hadde sett før. Jeg så ut i natten gjennom det eneste vinduet på rommet. Det var helt mørkt ute. Plutselig en løve reiste seg opp og begynte å klore på vinduet med sine kraftige forbein. Lyset fra rommet opplyst løven som syntes å være ren hvit i fargen. Jeg hadde ingen frykt. Jeg forsto at løven av Juda stamme dekket med Ånd av Hellighet ønsket å bli sluppet inn i våre liv.

Mens jeg så på løven og grunnet på hvordan jeg skulle få den inn, så jeg en vakker soloppgang i det fjerne. Himmelen bokstavelig talt så ut til å ta fyr mens solen steg. Da så også landet under ut til å være i brann. Himmelen så ut til å bli fylt med dype røde farger i skyene og på land, som den ulmende ilden, hans herlighet begynte å stige. Jeg husket et gammelt ordtak min far lærte meg: 

Red himmelen om natten - seilere kan glede seg. Rød himmel på morgen - seilere la dere advare ".

Jesus snakket også om dette i Matteus 16: 23A,  "Men han svarte og sa til dem: Når det er blitt aften, sier dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød;  og om morgenen: Idag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk "

Advarselen har blitt gitt. Stormer kommer, og Løven av Juda stamme (Åpenbaringen 5: 5) ønsker å komme inn nå for å beskytte oss fra den kommende vrede.

"For selv forteller de om oss hva inngang vi fikk hos dere, og hvorledes dere vendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud  og vente på hans Sønn fra himlene som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. "(1 Tess 1: 9-10).

Jeg ønsker å la løven komme inn med full kraft fra Herren, for å redde oss fra vreden. Hva med deg? Er du klar til å motta en større utgytelse av ild, kjærlighet og beskyttelse i denne tiden?


onsdag 18. januar 2017

19 Januar 2017 - Du vil bli kastet inn i omveltninger av store proposjoner

Artikkelen kan leses her.

"For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren;   som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker
 "( Jesaja55: 8-9).

(Jeg innser at denne meldingen vil trolig vil skape sinne i noen av dere, men likevel Gud er sannhet. Jeg må snakke og skrive det jeg vet kommer fra ham. Jeg skjønner at noen ikke tror på disse tingene, og enda en gang, må jeg si ifra. Jeg ber at de med øyne til å se eller ører til å høre, vil vite. Amen.)

«Jeg sier deg at dette landet [Amerikas forente stater] kommer til å bli forstyrret. Mange ser på vårt land og tenker at vår nye leder vil bringe kaos til verden.

Jeg forteller deg at tabellene kommer til å bli snudd. For ikke alt er som det ser ut - lover er brutt. Du vil bli kastet inn i en omveltning av massive proporsjoner. Verdens scenen vil bli satt i brann av disse tingene.

Hvorfor ville du stole på mennesker alene? Det er Jeg som styrer årstider og tider på denne jord. Presidentenes hus har gått på overtid for den som skal komme. For på den tiden, vil den sanne kongen sitte på hans trone.

Du har blitt lurt til å tro at denne mannen vil gjøre alt godt igjen. Du har blitt lurt til å tro at enhet vil komme ut av dette. Min Ånd vil ikke følge med all den glansen og arrogansen.

Jeg fortelle deg at det vil bli sammenbrudd på hvert hjørne. Atskillelsen som er så utbredt nå vil intensivere. En annen krig vil bryte ut. Ansiktene til de som har sett på dette vil gå fra glede til sorg.

Du har fulgt etter dine forfedre. Men i tiden, det papiret som hadde blitt skrevet om grunnloven, vil bli lagt til. "


mandag 16. januar 2017

15 jan. 2017 - Sannheten om 2 stats løsningen Israel Palestina/Åpenb. 12


Åpenbaringsboken 12:12-18

"Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem!
          Men ve over jorden og havet!
          For djevelen er kommet ned til dere,
          og hans raseri er stort,
          for han vet at hans tid er kort.»

Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.  Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort i strømmen.  Men jorden kom kvinnen til hjelp: Den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt.  Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus."

Selv det siste verset der identifiserer hvem guttebarnet er. Det må være en kollektiv person/kollektivt identitet fordi, dragen sier at han ikke kan forfølge de folkene, så da vil jeg gå og forfølge de folkene. De folkene var bortrykket og de folkene var latt tilbake (se hans undervisning "who get rapture").

Vi skal nå gå inn på Åpenbaringen 12 tegnet på kvinnen på himmelen. Det blir kalt ett stort tegn. Ingen andre tegn i bibelen blir kalt stort tegn. Ett mega tegn. Hva slags tegn er kvinnen på himmelen, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Vi har denne oppstillingen i stjernetegnet jomfruen. Ni stjerner av Løven, vi har de 3 planetene Venus, Mars og Merkur som blir satt opp September 2017.Siste dette skjedde var 5 august 3915 før Kristus. Neste gang det skjer vil være når Kvinnen føder, akkurat på den tiden da Konge planeten Jupiter vil forsvinne ut av matrisen av livmoren av Jomfruen, Dette skjer da den 23 september 2017. Og for så vidt så jeg vet, så var jeg den eneste på YouTube som sa at om dette vil bli fullført neste år (talen ble holdt i fjor høst), så kan vi regne tilbake 9 måneder tilbake så vil det skje noe ytterst viktig på den dagen. Og dette burde skje med Israel Tegnet er ett tegn for Israel. Kvinnen med de 12 stjernene var bildet Josef drømte om i 1 Mosebok.. Han, hans foreldre, brødre viste med en gang at det dreide seg om Israel.

Hva skjedde 9 måneder før?
9 måneder bakover, blir den tiden befrukningen skjedde, som da blir 23 desember 2016. Noe vesentlig skulle da skje med Israel. Så hva har skjedd?

Samkjørt med unnfangelsen/befrukningen, handlet det ikke om fødselen som er i 2017, men unnfangelsen 9 mnd. før: Det var FNs resolusjon 2334, dette stykket av vederstyggelighet er Obamas siste bakholdsangrep mot, et Israel, ett skikkelig slag i ansiktet.

Han har ingen kraft akkurat nå til å så veldig mye. Han kan ikke sette igang utenlands politikk. Men han ga Benjamin Netanyahu statsminister i øyeblikket ett slag i ansiktet, ved å få FN, og det er mange bevis på at USA har fått Ukraina og mange andre nasjoner til å stemme mot Israel. Og USA velger for første gang å stemme blankt. Dette har aldri skjedd før siden skapelsen av FN at Amerika ikke har lagt ned veto mot resulusjoner mot Israel. Men denne gang unnlot de å stemme, og tillot det å gå igjennom.

Dårlige lover vedtatt ved høytider, når de fleste ikke reagerer
Og denne resolusjonen 2334 gikk gjennom den 23 desember 2016. Det er ikke bare ett slag i ansiktet, tenk på tiden (sesongen) han gjør det i. Mannen sier, eller heller later som, han er en kristen. Og den 23 desember, begynnelsen på Hanukkah, er den datoen unnfangelsen skjer, når Jupiter kommer inn i livmoren av Jomfruen, og det er vår julesesong. Hvilken vanære for jødene kunne dette bli, å la en sånn resolusjon komme igjennom før vi alle begynner helligdags-feiringen.

Du vil se at politikere gjør en masse sånne ting når de ønsker å få noe igjennom som folk ikke vil være enig med. De liker å bruke ferier til sånt. Det samme skjer i Australia (Oa. og i Norge). Våre politikere er alle kjeltringer på samme måte. Folk er uoppmerksom, travle, folk hviler, og akkurat før de går til deres ferie, så slipper de noe ondt inn.

Hva er denne resolusjonen vil gjøre?
USA og verden vil fordømme Israelske nybyggere på Vestbanken (Oa: Judea og Samaria historisk), og hindre jødisk adkomst  til Tempelhøyden. 
Det er der vi bruker å gå til når vi er på turer til Israel. Så i turen til Israel i 2017, om vi ikke bruker muligheten til å dra nå, vi kan muligens bli nektet adgang, muligen er det forbudt for oss å gå til Tempelhøyden. Vi liker å gå dit fordi det vil bli Jesus hovedkvarter i Hovedstaden hvor Han kommer til å styre og regjere over hele verden fra Tempelhøyden. Det er derfor det er så kamp om landområde Gud hevder som sitt. Gud ha hele verden til oss andre, og krevde et lite stykke av land, og det er det djevelen kjemper for.

Krangel om landområde?
De kaller jødenes tilgang til disse plassene ulovlig. John Kerry strebet før etter å bli president. Takk Gud at han ikke vant. Han sa Israel kan bli jødisk eller den kan bli demokratisk, men ikke begge deler. Hva slags ulogisk absurd uttalelse er det? Hva slags rasist uttalelse er det? Så han sier at Israel må akseptere to stats løsningen. I perspektiv vil jeg at den krsitne verden først skal forstå : Om du tror på 2 stats løsningen, la meg forklare noenting for deg.

Kart 1920
Om du ser på det gamle kartet fra 1920, da Israel ble delt, den tiden da landet ble kalt Palestina, og de tenkte ut en plass hvor jøder kunne leve, så tilhørte hele det området Israel historisk. Vi har bibelen for å bevise at de levde der for mer enn 1000 år.

Fordeling Palestina, 70% til palestinerne, 30 % til Israelerne


Og de tok Israel, hele Palestina, og tok mer enn 70% og gav det til araberne og de kalte området av Palestina Jordan. Det Harsjimittiske kongeriket Jordan er pr, idag den Palestinske staten, hvor palestinerne skal leve. Jødene fikk en liten del, bare 30%, og det kalles idag staten Israel. Ikke nok  med det, men muslimene har 600 ganger mer land enn hva jødene har.


Enda så krangler de over et bitte lite stykke land, og sier at Israel må gi opp Gaza, dem å gi opp Vestbanken (Oa. Judea og Samaria), Selv gi opp ett stykke av Jerusalem. Ingen andre nasjon i verden har blitt holdt til den standarden som Israel har blitt. Og enda palestinerne har en Palestinsk stat, og deres flagg ser nær identisk utEneste forskjellen er en stjerne. De har allerede en stat. Om de føler de diskriminert og forfulgt i Israel, men de er mer velstående i Israel, de har mer frihet og mer demokrati, Men føler de seg mer utenfor og forfulgt, så kan de flytte derfra til alle nasjonene som omgir Israel. Men selv de nasjonene vil ikke ta imot palestinerne. Men Israel har minst 20% av sine innbyggere som er arabere, og de lever fredfullt, og fremgangsrik sammen med Israel. Men om Israel så mye som bygger et hus i det så kalte palestina, så sier de at det er okkupasjon. Hallo, hvem er det som er rasist i dette tilfelle.

Hvorfor er det sånn i Israel, at 20% av innbyggerne kan være så kalte utenlandske eller annerledes nasjonalitet, de kan være arabere, de kan være kristne, de kan være muslimer, Og det er ok. Men i de palestinske områdene så våger de ikke å akeptere noen jøde, så hva er problemet? Problemet er ikke Israel, men problemet vil være Palestina. Hvorfor kan de ikke akseptere en ulik mix av ulike nasjonaliteter i deres land. Vi bryr oss om multikulturialisme. Så palestina er problemet, ikke Israel. Israel har ulike nasjonaliteter.

Det er mer problemer enn det. Det er ikke i virkeligheten noen 2 stats løsning, det er en løgn fra de venstrevridde globalist regjeringene. Det er ikke en 2 stats løsning, det er et 2 stats problem.

Om vi skal bruke samme standard mot nasjonene som anklager Israel
Ingen nasjon i verden har blitt tvunget til samme standard som Israel. Om det så var, hvordan er så 2 stats løsninger for andre nasjoner? Australia er en av dem. Vi har kommet hit og okkupert Aboriginerenes land. Hadde vi behandlet de ordentlig, så hadde vi ikke satt dem i reservater. De skulle hatt sin egen stat. Og de skulle hatt en større stat enn hva vi har. Men ingen tenker over det i Australia. England kom dit, okkuperte, satt opp sitt flagg, og alle aksepterer det. Tid til å bevege seg videre, det er jo historie. Så vi setter ikke samme standard på Australia.

Amerika
Hva da med Amerika? En to stats løsning for indianerne. "Amerikanerne" kom inn og tok over


de Amerikanske indianernes land. Ga dem sykdom, drepte dem i krig. De amerikanske indianerne var selvfølgelig ikke perfekt de heller, de var brutale, de var også barbariske på mange måter. Men det var deres land. Så skal man være rettferdig så burde Amerika gi opp Washington DC, gi opp mange andre stater til de Amerikanske indianerne så de kunne hatt et adskilt lovlige suverene stater: 2 stats løsning! Om du ønsker dette for Israel, så om man skal være rettferdig, så må man også gjøre i alle de andre nasjoner.

Ikke bare det, men vi har store problemer i Amerika, fordi Amerikanerne tok over ett stykke land fra Mexico, og det heter fremdeles New Mexico.  Så hvorfor deler vi det opp, separerer og skaper en 2 stats løsning, som Amerikanerne kan leve lykkelige på og New Mexico kan bli gitt tilbake til Mexico? Mexikanerne vil bli lykkelige, Amerikanerne ville bli lykkelige. Det er derfor Mexikanere kommer inn til Amerika illegalt og de tenker at det er ikke illegalt. Fordi USA tok New Mexico, dere tok California, Arizona, fordi det egentlig tilhørte oss historisk.

Om du ønsker en 2 stats løsning, du må dele opp Vest-Kysten av Amerika rett, og gi det tilbake til Mexico. Det vil være rettferdig. Når USA gjør det, så kan Israel gi opp deres land for palestinerne, som allerede har en suveren stat kalt Jordan.

Ikke bare det, men vi har også ett problem fordi Texas som, som er veldig uavhengig og i deres stat konstitusjon har de retten til å trekke seg ut . De har snakket om løsrivelse mange ganger, de ønsker å forlate Amerika.  Men selvfølgelig Washington DC som er de føderale overherrene ville ha blitt veldig opprørt over det. Så hvorfor ikke akseptere en 2 stats løsning? Amerika kan dele bort Vest-Kysten og gi det til Mexico. Dele bort Texas som kan bli dens rettmessige egne uavhengige land. Den har sterk nok økonomi, den har nok territorium, den har sin egen kultur, kunne rettmessig bli sitt eget land. Hvorfor ikke dele det opp?

Så har vi det motsatte problemet med California. Texanere er veldig konservative, mens California folk er ekstreme venstrevridde.  Det er der Hollywood er. Det er der de ekstreme venstrevridde er. Det er der alt er, mellom New Orleans og San Francisco, så har du hovedsenteret for homoaktivistene. Så de liker ikke Trumps Amerika akkurat nå. De snakker om å separere seg. Skal vi være rettferdig, så burde vi separere California av, og separere det fra Amerika, til 2 ulike stater. Så har vi en 2 stats løsning som John Kerry ønsker. Er det ikke herlig John Kerry?

Så du er ikke en hykler som putter Israel under en dobbeltstandard og burde dermed akseptere oppdelingen av Amerika, som en multi stat.  

Canada
Så kan vi gå til det landet jeg bodde i før. Vi trenger en 2 stats løsning for Canada. Vi må det, fordi vi krever det av Israel.  Canada har hatt ett historisk problem mellom Quebec`erne og Canadere. Canadierne snakker engelsk, Quebec`erne snakker fransk. De har ulike språk, ulike kulturer, ulike mat, de lever på forskjellige deler av landet.  Vi må dele Canada opp! Når Justin Trudeau aksepterer 2 stats løsninger for Canada mot Israel. Dette er en skikkelig venstrevridd globalist venn av Hillary Clinton. Når han aksepterer 2 stats løsning for Canada, så kan Israel gå igang og dele det i 2.          

Spania
Vi trenger også en 2 stats løsning for Spania. Fordi Spania har historisk mange problemer med Baskerne og deres land. Baskerne prater ett annerledes språk, de har en egen kultur,

De har kjempet for uavhengighet. Så vi må straffe Spania så de kan få en 2 stats løsning. Når Spania gjør det, så kan vi gjøre det samme med Israel. Vi burde ha en FN resolusjon angående Spania og Baskerne.  

Kina
Så, ettersom også Kina ønsker å stemme på denne måten til en 2 stats løsning for Israel og palestinerne. Så trenger Kina en 2 stats løsning. Kina trenger å gi opp sin rett på Taiwan permanent. FN burde fordømme Kina for å ikke ha gitt opp Taiwan. Når det er gjort, så trenger vi å kreve Kina å gi opp Tibet.For Tibet har blitt veldig undertrykt og under tvang. Så det verden trenger å gjøre er å påtvinge en to-stats løsning for Kina. Om, du tror på en 2 stats løsning for Israel, som du gjør John Kerry. Så hvorfor er de så inkonsekvent, så ulogisk, Fordi de er drevet at ven satanisk agenda. Det er ikke logisk. Om du virkelig tror på en 2 stats løsning du antyder du vil lete over landene til alle disse nasjoner som trenger en 2 stats løsning.

Thailand
Selv Thailand trenger en 2 stats løsning etter denne standarden. Fordi Sør-Thailand har kriget mye fordi Muslimene lever i Sør og Buddistene bor i resten av landet. Så der trenger man også en 2 stats løsning.

Verdens land
Om du går gjennom alle landene i verden, så trenger omtrent alle en 2 stats løsning. Kanskje det eneste landet som ikke trenger det er Japan. Alle andre trenger å få delt det opp, fordi du krever at Israel skal dele opp sitt. Og om du ikke krever det av andre nasjoner skal dele opp sitt land, men heller Israel, så beskriver du en hyklersk standard.

Kristne
Og kristne kan ikke være hyklere. Vi må være logiske, vi må være konsekvent og Gud sier han hevder en liten del land for hans jødiske folk, og vi kristne skal støtte det. Ikke fordi jødene er perfekt. Nei, fordi jødene er ufullkomne. Fordi jødene har gjort mye feil. Ja de har det. Og de kontrollerer mange banker og lignende. Men er ikke det en enda større demonstrasjon av Guds Nåde, at en gruppe av mennesker kan være ufullkomne og selv ha forkastet deres Messias for 2000 år siden, og likevel, Guds planer for dem vil aldri feile. Han gir dem aldri opp.

Du også har fått nåde på samme måte. Så når du er ufullkommen, du feiler, så realiserer du at Gud elsker deg. Akkurat som Han elsker sitt orginale pakts folk. Vi har blitt podet inn på et oliven tre som orginalt var jødisk. Bibelen var orginalt jødisk. Men vi har blitt skapt til En gjennom Jesus Kristus.

Løsningen
Det er løsningen! Å akseptere hverandre i Jesus Kristus og om palestinerne hadde akseptert hverandre, så hadde palestinerne i Jordan akseptert palestinerne i Gaza, så hadde de hatt mer enn nok land å leve på. Hadde palestinerne på Vestbredden akseptert jødene å bosette seg og leve iblant dem, på samme måte som jøder aksepterer arabere å kunne leve i Israel, så hadde vi hatt en lykkelig verden. Du kan ikke ha dobbelt standard, du kan ikke kalle den ene siden rasister og ikke den andre siden. Men verden er ulogisk fordi, de er drevet uvitende av en satanisk agenda, som er å kjempe for hvilket land Gud krever som sitt, ett lite stykke land.  

Guds tiende
Det samme med tidene. Satan kjemper for det lille delen av din inntekt som du burde gi til Gud. Selv om du er student og sier du ikke har penger, så av alt du bruker penger til å kjøpe deg ting med, så skal du betale 10% av det til Gud. Mange kristne svindler Gud, for mine penger er urørlig, som ikke er sant. All inntekt, selv en flis av en lite stykke, går 10% til Gud. Er vi drevet av kjærlighet til Gud, så bryr vi oss ikke om det lille beløpet som skal gå til Herren.

Putin er fattet, sindig og rolig
Obama presser dette hardt.  Det ser ut som han skaper forvirring/opprør i Midt-østen og der ser ut som at det kan bli en 3 verdenskrig med Russland. Om du ikke vet det, så er Russland veldig smart. Det var en film for mange år siden som het "Hunt for Rød Oktober" (Jakten på Rød Oktober). En ubåt film. Det ser ut som en gjenfortelling av "Jakten på Rød Oktober" nå, fordi Amerikanerne er veldig stor i kjeften/ubesindige/forhastet, klar til å kjempe, klar til å bombe vettet av folk i filmen og i denne filmen, var Russerne rolige, fattet og samlet. Selv om de hadde mange grunner til å gå til krig, selv i filmen bestemt de seg for å ha selv kontroll. De sier at Russland spiller sjakk, mens Amerikanerne spiller Dam.  Det er akkurat det Putin har gjort. Obama har ikke bare slått Israel i ansiktet, han anklager Russland med ingen avsløring eller bevis på at valget er hakket. Obama har ekskludert 95 diplomater bort fra US territorium. Normalt ville USA gjøre det samme. Men Putin sa "Det er jul. Vi ønsker at diplomat barna skal ha en gledefull jul i Russland" Vi skal ikke skape noe uro, vi skal ikke .
  
Lage noe Kjøkken diplomati. Og han sier at Obama har ingen makt uansett, vi venter på utenrikspolitikken for den neste administrasjonen med Donald Trump. Han fikk nettopp sin ambassadør skutt på TV i Tyrkia, men reagerte ikke. Han fikk ett fly skutt ned i Tyrkia, men reagerte ikke. For alle Amerikanere som tror Russland er din fiende, du har en ganske vis, rolig og fattet fiende.  

Media vil ha våre sønner for å krige for Obama
Hele tiden forsøker media å presse på for krig, fordi media er ett verktøy for venstresidens tyranni. Og de forsøker konstant å få våre barn, våre unge menn drept i kriger. Så vi vil ikke det, vi er trøtt på det.  Vil noen av dere sende dine sønner til Obamas kriger? for Australia går alltid! Du har sønner som er i militæret. Vet du hva, vi er lei, vi drar ikke i Obamas kriger!

Og får vi dette ut på internett, og så lenge de ikke sensurerer internett i anti-kristens ånd, så har vi enda frihet til å bruke internett, sånn at folks tanker og hjerter vil forandres. Jeg kan gi deg vitnesbyrd etter vitensbyrd, bare for dette året alene (2016), bare for det vi gjør her i Discover Ministry. All ære til Gud!